Клуб посланика ПДП Основном суду у Зворнику

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 12. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ОСНОВНИ СУД У ЗВОРНИКУ

                Молимо Вас да нам доставите податке о свим набављеним моторним возилима у периоду 1.1.2007. до 31.12.2017. године. Списак возила набављених за Ваше потребе треба да садржи:

  • врста возила
  • модел возила
  • набавну цијену са ПДВ-ом
  • тренутни статус (користи се, продано, расходовано и сл.).

 

 

 

ОДГОВОР 1:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОСНОВНИ СУД У ЗВОРНИКУ
Број: 083-0-СУ-18-000 086/1

Датум: 15.02.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Вука Караџића 2, 78000 Бања Лука

Веза/ Ваш број: 02/2-257-45/18 од 14.02.2018. године

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

Дана 15.02.2018. године, путем поште, запримили смо Ваш акт, број: 02/2-257-45/18 од 14.02.2018. године, у прилогу кога сте доставили питање Клуба посланика ПДП постављено на наставку Двадесет треће сједнице Народне скупштине Републике Српске од 12. и 13. фебруара 2018. године,.којим се тражи да Вам доставимо податке о свим набављеним моторним возилима у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године, а који садржи:

- врсту возила, модел возила, набавну цијену са ПДВ-ом и тренутни статус (користи се, продано, расходовано и сл.).

Сходно траженом, достављамо Вам одговор како следи:

Основни суд у Зворнику, располаже са  службеним возилима, која се користе искључиво за потребе организације и рада Суда и то:

  • Лада Нива- набављена 2000. године, са пређеном километражом од 133.158 километара на дан 31.01.2018. године,
  • Шкода Фабиа- набављена 2001. године са пређеном километражом од 273.014 километара на дан 31.01.2018. године,
  • Дација Сандеро- донација од 20.04.2012. године од стране ВСТВ БиХ за потребе Сокоп пројекта, са пређеном километражом од 90.423 километра, на дан 06.02.2018. године и
  • Цитроен Ц5 који је набављен децембра 2017. године, модел М1 путнички аутомобил, са годином производње 2009., набавна вриједност са ПДВ-ом 15.000,00 КМ, ауто које се користи и у возном је стању.

Набавка Цитроена Ц5 је извршена у складу са ЗОЈН БиХ и купљено је као половно ауто, јер Основни суд у Зворнику од 2001. године, па до претходне 2017. године није добијао тражена средства буџетом за набавку службених аута и ако је у својим буџетским захтјевима уредно тражио јер је било неопходна набавка једног службеног аута, с обзиром да су претходно поменута у потпуности неусловна, наклиматизована и несигурна за обавезна службена путовања запослених.

Набавка је извршена из постигнутих уштеда средстава одобрених буџетом за 2017. годину.

           С поштовањем,

                                                                                                                  Секретар суда

                                                                                                                    Чедо Јовић

 

                                                                                                              Шеф рачуноводства

                                                                                                                Радмила Перић

ОДГОВОР 2 (ПРЕПИС):

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОСНОВНИ СУД У ЗВОРНИКУ
Број: 083-0-СУ-18-000 086/1

Датум: 20.02.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Вука Караџића 2, 78000 Бања Лука

Веза/ Ваш број: 02/2-257-45-1/18 од 15.02.2018. године

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

Оиштовани,

Поводом Вашег Обвајештења број: 02/2-257-45-1/18 од 15.02.2018. године, а кога смо запримили путем поште, дана 19.02.2018. године у коме нас обавјештавате да је дошло до техничке грешке у тексту питања Клуба посланика ПДП, а која се односи на период тражења података, тако да умјесто: 1.1.2017. до 31.12.2017. године треба да стоји 1.1.2007. до 31.12.2017. године, достављамо Вам одговор, како слиједи:

Нашим актом број: 083-0-СУ-18-000 086/1 од 15.02.2018. године, одговорили смо на постављено посланичко питање, по Вашем захтјеву број: 02/2-257-45/18 од 14.02.2018. године.

Наш наведени претходни одговор, а кога смо доставили путем личне доставе на Вашу адресу дана 19.02.2018. године, већ садржи одговор на Ваше ново питање из обавјештења, јер смо истим обухватили тражени период од 1.1.2007. до 31.12.2017. године.

Такође Вас обавјештавамо да смо Вам у прилогу претходног акта доставили тражени одговор на посланичко питање у штампаној ћириличној и латиничној верзији, као и на CD-у у Microsoft Word-у.

           С поштовањем,

                                                                                                                  Секретар суда

                                                                                                                    Чедо Јовић

                                                                                                            (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

Прилог: Копија личне доставнице.

НАПОМЕНА: Прилог доступан у Служби НС РС.

 

 

 

 

12.02.2018
Сазив: 
9