Клуб посланика ПДП Републичкој комисији за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 12. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                Молимо Вас да нам доставите податке о свим набављеним моторним возилима у периоду 1.1.2007. до 31.12.2017. године. Списак возила набављених за Ваше потребе треба да садржи:

  • врста возила
  • модел возила
  • набавну цијену са ПДВ-ом
  • тренутни статус (користи се, продано, расходовано и сл.).

ОДГОВОР:

Број: 02-163/18-2

Датум: 21.02.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

ПРЕДМЕТ:Одговор на посланичко питање, доставља се

Сходно вашем допису, број: 02/2-257-19/18 од 14. фебруара 2018. године, а у вези питања Клуба посланика ПДП-а, о свим набављеним  моторним возилима, Комисија даје следећи одговор:

Комисија од оснивања и рада тј. 01.03.2009.  године никада није имала, нити на кориштењу моторно возило, а за потребе путовања кориштен је приватни аутомобил или рента-кар.

На ставци капитална улагања са које се набављају возила, посланицима је позната цињеница, обзиром да буџет усваја Народна скупштина Републике Српске и да су видљива средства на свакој ставци у току претходни десет година.

У периоду формирања Републичке комисије, састанака са Централном изборном комисијом Босне и Херцеговине, организовања скупова невладиних организација како на регионалном тако и на нивоу проблема у Босни и Херцеговини, у току године било је више путовања за Сарајево.

У оквиру механизма координације предсједница је чланица тима из Републике Српске, ни ти у једном случају нисмо имали возило дато на кориштење иако смо тражили од почетка рада, да нам се да старије возило на кориштење.

У току прошле године предсједница  је Влади Републике Српске доставила једно писмо у којем је навела све ове проблеме.

 Након шест мјесеци у  буџету смо и ми били изненађени да су уважени наши ставови и да смо добили могућност да купимо и најјефтније ауто које и није у класи пословног аута, у класи до 25000, 00 КМ.

У годишњем  извјештају је сваки пут ово изношено и као подсјећање народни посланика да је у овом смислу требало донијети закључак од стране било којег Клуба посланика да се Републичкој комисији помогне, међутим то се никада није десило.

У току је припрема документације за провођење тендера.

Из годишњих извјештаја од 2009. године, Комисија је јасно наглашавала да нема нити опрему а камоли возило за своје потребе.

Драго нам је да Вам се учинило како смо поред свих извјештаја (које очито нису читани )били у позицији, а тек од 2009. године до 2018. године набављамо ауто до 25000,00 КМ плус порези и фонд солидарности, што према прорачуну и рачуноводства не би требало прећи укупан износ од 30000,00 КМ .

У нади да ћете подржвати Комисију у њеном развоју и раду, а наравно и бринути о материјалним могућностима и помоћи обзиром на обим посла, које је Комисија и са финансијским образцима и кроз механизам координације и учешће у изради стратегије за развој Републике Српске у поднесеној иницијативи за  измјену закона итд. врло активно и доследно радила и ради.

ПДВ је увијек исти и у тендеру се не набавља са ПДВ-ом.

Врста возила-нема возила

Модел возила-нема модела

Набавна цијена-нема цијене

Тренутни статус - статус у процесу, тендер, возило 25000, 00 КМ, које ће бити објављен како закон предвиђа.

Након завршене процедуре стојимо вам на располагању и надамо се набавки аута и испод 25000, 00 КМ  и позивамо Вас да извршите увид у цијели процес.

Надамо се да је Ваше посланичко питање у доброј намјери што Републичка комисија након десет година добија и најјефтиније (фактички породично ауто)

Обрачун за ауто:

25000,00 КМ ( у случају да буде понуђен јефтинији ауто, аутомацки се смањују порези и давања за фонд солидарности)

4250,00 КМ –ПДВ 17%

1250,00 КМ -5% ФОНД СОЛИДАРНОСТИ

30,500,00 КМ

У прилогу Вам достављамо молбу другом органу сходно члану 6. став 4. Правилника о успостављању и раду комисије за набавке („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 103/14)

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИЦА КОМИСИЈЕ

                                                                                                                                                          Обренка Слијепчевић

 

 

Доставити:

  1. Народна скупштина Републике Српске, Генерални секретар, Вука Караџића 2, 78000 Бања Лука
  2. У спис
  3. а/а

ТЕКСТ МОЛБЕ НАВЕДЕНЕ У ПРИЛОГУ ДОПИСУ (ПРЕПИС):

Број: 02-192-С/18, О.С.

Датум: 21.02.2018. године

ВИЈЕЋЕ НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Н/Р ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА ВИЈЕЋА НАРОДА

ДР ДРАГОЉУБА РЕЉИЋА

78 000 БАЊА ЛУКА

ПРЕДМЕТ: Молба, тражи се

Према Правилнику о успостављању и раду комисије за набавке (''Службени гласник БиХ'', број 103/14) члан 6. став 4.: ''У случају да уговорни орган не може именовати комисију због недостатка кадрова, поступак набавке у име уговорног органа може спровести други уговорни орган, а на основу закљученог споразума'', у овом случају Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске је запослено једно лице и не може именовати комисију за набавку робе.

Предсједник Комисије је у радном односу обзиром на врсту и обим посла, предсједница као јавни функционер не може учествовати у поступку јер иста потписује акте.

У прилогу предмета достављамо Вам Тендерску документацију, те Вас молимо да исту прегледате.

На ову цијену није обрачунат ПДВ и Фонд солидарности обзиром да је горња граница 25.000 КМ без ПДВ-а, за случај да се набави и повољније моторно возило порези и доприноси Фонду солидарности ће бити мање.

Најљубазније Вас молим да помогнете Републичкој комисији која нема ресурсе да сама проведе тендерски поступак.

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИЦА КОМИСИЈЕ

                                                                                                                                                          Обренка Слијепчевић

                                                                                                                                                             (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

Доставити:

  1. Н/р генералног секретара др Драгољуба Рељића, Вијеће народа Републике Српске, 78000 Бања Лука
  2. У спис предмета
  3. а/а

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02.2018

Име посланика:

Сазив: 
9