Клуб посланика СДС Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС поставио је на Осамнаестој сједници, одржаној 6. октобра 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Тражимо да нам доставите податке из Регистра донација Републике Српске од 2019. године до дана достављања података о донаторима, износу донација, јединицама локалне самоуправе у коју је донација дата и намјени утрошка донаторских средстава.

ОДГОВОР:

Број: 17.05-012-1911/21

Датум: 19.11.2021. године 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

н/р генералног секретара

                     ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

 

Клуб посланика СДС на Осамнаестој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржане 06. октобра 2021. године, поставиo је сљедећe посланичко питање:

„Тражимо да нам доставите податке из Регистра донација Републике Српске од 2019. године до дана достављања података о данаторима, износу донација, јединицама локалне самоуправе у коју је донација дата и намјени утрошка донаторских средстава.“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске  (“Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чл. 244. и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 66/20) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

               Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу води Регистар донација у складу са Законом о донацијама Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“ бр. 96/05) који садржи податке о корисницима страних донација, донатору, вриједношћу донације и намјени донације. Регистар донација садржи оне донације које корисници донације сами пријаве Министарству, а на основу законске обавезе.

У складу с тим, у наставку Вам достављамо табеларни преглед донација чији су корисници јединице  локалне самоуправе Републике  Српској, а којима располаже Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске.

                                                                                                                     

 

 С поштовањем,

 

 

 

                                                                                                                                             МИНИСТАР

                                                                                                                         

                                                                                                                                          Златан Клокић

   

 

Достављено:                                                                                                  

2 x Наслову,

1 x а/а.                                                                                                                                        

 

НАПОМЕНА: Табела доступна у Служби НС РС.

 

 

 

 

 

06.10.2021

Име посланика:

Сазив: 
10