Клуб посланика СДС Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС поставио је на Двадесетој сједници, одржаној 22. фебруара 2022. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

               Министарство здравља и социјалне заштите је крајем 2021. године расписало јавну набавку за куповину возила за потребе домова здравља у Републици Српској. Тражимо да нам доставите:

  • комплетну тендерску документацију у оквиру које ће се моћи видјети дефинисана техничка спецификације возила, процијењена вриједност јавне набавке и друго;
  • Одлуку о избору најповољнијег понуђача са цијеном понуде, као и фактуру добављача уколико је испостављена.

ОДГОВОР:

Број: 11/06-012-67/22
Датум: 02.03.2022. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Клуб посланика СДС поставио је на наставку Двадесте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржане 22. фебруара 2022. године, сљедеће посланичко питање:

 

„Министарство здравља и социјалне заштите је крајем 2021. године расписало јавну набавку за куповину возила за потребе домова здравља у Републици Српској. Тражимо да нам доставите:

  • комплетну тендерску документацију у оквиру које ће се моћи видјети дефинисана техничка спецификација возила, процијењена вриједност јавне набавке и друго;
  • Одлуку о избору најповољнијег понуђача са цијеном понуде, као и фактуру добављача уколико је испостављена.“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

Набавка санитетских возила за здравствене установе у Републици Српској вршена је у оквиру Хитног пројекта COVID-19, који финансира Свјетска банка. Процедура набавке проведена је по прописима за набавке Свјетске банке, а финансијска средства обезбијеђена су у оквиру наведеног пројекта. Набавка је планирана Планом набавки, процјењене вриједности 1.605.000,00 КМ са укљученим ПДВ-ом.

Министар је 29.07.2021. године донио Рјешење о покретању набавке и Рјешење о именовању комисије за провођење поступка јавне набавке.

Комисија за израду техничких спецификација за санитетска возила доставила је 10.08.2021. године предметне техничке спецификације.

У складу са процедурама набавке Свјетске банке, предметне техничке спецификације прослијеђене су на преглед и одобрење Свјетској банци. Након усклађивања са тимом Свјетске банке, дана 27.08.2021. године добили смо сагласност Свјетске банке на техничке спецификације за набавку санитетских возила. Након сагласности Свјетске банке на техничке спецификације, министру је на сагласност упућена тендерска документација и оглас за предметну набавку, а сагласност је добијена 03.09.2021. године.

Метода за провођење предметне набавке била је отворени поступак. У складу са овом методом 7. септембра је објављен оглас у Гласу Српске и на електронском порталу за набавке Свјетске банке, чиме је омогућено учешће свим заинтересованим понуђачима.

У периоду дефинисаном за преузимање тендерске документације 13 фирми из Босне и Херцеговине и иностранства преузело је тендерску документацију. У тендерској документацији били су дефинисани сви услови набавке, укључујући и техничке спецификације које је одобрила Свјетска банка. Свим потенцијалним понуђачима омогућено је бесплатно преузимање тендерске документације и тражење појашњења везаних за предметну набавку.

До рока за достављање понуда, 04.10.2021. године у 12.00 сати, запримљене су двије понуде сљедећих фирми: „Верано моторс“ д.о.о. из Бањалуке и „Новопром“ д.о.о. из Модриче.

Јавно отварање запримљених понуда извршено је у складу са условима дефинисаним у тендерској документацији дана 04.10.2021. године у 13 сати, о чему је сачињен записник.

Након оцјењивања пристиглих понуда, дана 05.10.2021. године сачињен је извјештај о оцјењивању понуда са препоруком за додјељивање уговора. Обавјештење о намјери додјељивања уговора су 08.10.2021. године упућена фирмама које су доставиле понуде. У складу са предметним извјештајем и препоруком комисије, министар је донио Рјешење о додјели уговора фирми „Верано моторс“ д.о.о. из Бањалуке у укупном износу од 1.601.955,22 КМ (са укљученим ПДВ-ом).

Предметни уговор је закључен 01.11.2021. године. Комисија за провођење поступка јавне набавке је 14.12.2021. године обавила преглед возила са опремом и сачинила Записник о прегледу и примопредаји санитетских возила. Министарство је 15.12.2021. године запримило фактуре за испоруку санитетских возила у складу са уговором, након чега је извршило плаћање добављачу и припремило приједлог одлука о преносу права власништва над односним санитетским возилима на јавне здравствене установе, које су објављене у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 114/21 од 20.12.2021. године.  

 

С поштовањем,

 

                                                                                                                                                МИНИСТАР           

                                                                                                                          Ален Шеранић, др мед.  

22.02.2022

Име посланика:

Сазив: 
10