Клуб посланика СДС Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Трећој сједници одржаној 21. априла 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

Пресудом Врховог суда број: 118-0-Кж-06-000 169 од 29.3.2013. године Станојловић Драгану из Бања Луке изречена је казна затвора у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) мјесеци због почињеног кривичног дјела утаје пореза и доприноса. Суд који је водио првостепени кривични поступак дао је негативно мишљење док је Комисија за помиловање Министарства правде дала позитивно мишљење о молби за помиловање.

  1. Тражимо да нам доставите имена чланова Комисије за помиловање Министарства правде, који су дали позитивно мишљење на наведену молбу.
  2. Да ли је Станојловић Драган по пресуди Врховног суда број: 118-0-Кж-06-000 169 од 29.3.2013. године издржавао казну затвора, гдје и у којем временском периоду?

ОДГОВОР:

Број: 08.030/052-3255/15

Датум: 28.04.2015. године

Република Српска

Влада

Генерални секретаријат

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се.-

Веза: Ваш акт, број: 04.2-011-103/15 од 24.04.2015. године

Генерални секретеријат Владе Републике Српске доставио је Министарству правде Републике Српске посланичко питање које је постављено од стране Клуба посланика СДС-СРС РС, на основу члана 263. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број: 31/11), на Трећој сједници Народне скупштине, одржаној 21. априла 2015. године.

У вези са истим, достављамо Вам следеће одговор:

Драган Станојловић, син Слободана, рођен 12.02.1970. године у Бијељини, настањен у Бањој Луци, улица Јеврејска бр.2, по занимању дипломирани ветеринар, ожењен, отац једног дјетета, Србин, државањанин БиХ и РС, поднио је 01.07.2014 године, молбу за помиловање Министарству правде Републике Српске.

Именовани је пресудом Окружног суда у Бијељини, број: К-64/05 од 15.05.2006. године осуђен је на казну затвора у трајању од 5 (пет) година, због кривичног дјела „Утаја пореза и доприноса“ из члана 287. став 3  у вези са ставом 1. Кривичног закона Републике Српске, у које му је урачунато вријеме проведено у притвору од 01.06.2005. године до 01.08.2005. године.

Пресудом Врховног суда Републике Срспке број 118-0-Кж-06-000 169 од 29.03.2007 године, дјелимичним уважавањем жалбе браниоца оптуженог Станојловић Драгана, преиначена је пресуда Окружног суда у Бијељини у дијелу о одлуци о висини казне, и изречена му је казна затвора у трајању од 3 (три) гоидне и 6 (шест) мјесеци.

Именовани је поднио Министарству правде, молбу за помиловање, 01.07.2014. године у којој је навео нове околности које су наступиле након изрицања пресуде, а које је сматрао да се требају узети у разматрање приликом одлучивања о молби за помиловање, и то: да је уплатио износ од 735.914, 24 КМ чиме је обештећен Буџет РС, да је успјешан предузетник не само у држави већ и у региону у 150 пословних једница у којима запошљава 2 500 радника, да у Бијељини спада у ред 50 највећих пореских обвезника и да нема неизмирених фискалних обавеза, да је претрпио огромне штете у мајским поплавама у својим објектима, да је финансијски подржао велики број различитих хуманитарних активности и похваљен и награђен за многе од наведених, да је несебично помагао различите организације попут Савеза глувих и наглувих, Клуба кошаркаша у колицима и сл, да има озбиљних здравствених проблема. У прилогу молбе за помиловање доставио је исцрпну документацију као доказ о претходно наведеном, као и о свим наведеним околностима и тврдњама.

У складу са чланом 14. став 2. и 3. Закона о помиловању, Окружни суд Бијељина, који је одлучивао у првом степену, је Министарству правде 01.09.2014. године доставио допис са мишљењем да молба није оправдана.

Комисија за помиловања     Министарства правде у саставу: Проф. др Вукашин Гутовић – предсједник, Проф. др Иванка Марковић – члан, Доц. др Стево Иветић – члан, Проф. Рагиб Ибрахимбеговић – члан и Мр Перо Дуњић – члан (именована на основу члана 21. Закона о помиловању- „Службени гласник Републике Српске“, број 34/06) је на сједници одржаној  30.09.2014. године предложила да се молба за помиловање осуђеног лица Драгана Станојловића уважи, наводећи следеће чињенице:

  • да раније није осуђиван,
  • да је од извршења кривичног дјела прошло више од 7 година,
  • да није поновио кривично дјело,
  • да је измирио трошкове кривичног поступка и паушала,
  • да је уплатио одузету имовинску корист и измирио своје обавезе према буџету РС.

Комисија за помиловање је била мишљења да се изречена казна осуђеном лицу Драгану Станојловићу замијени условном осудом, међутим, имајући у виду члан 6. Закона о помиловању, који прописује, да у случају да се помиловањем изречена казна замјењује условном осудом, примјењиваће се одговарајуће одредбе Кривичног закона о условима за изрицање условне осуде, Комисија је једногласно утврдила приједлог да се молби за помиловање удовољи.

Предсједник Републике Српске је Одлуком о помиловању осуђених лица, број: 01-247-5030/14 од 10.10.2014. године, изречену казну за осуђено лице Драгана Станојловића замијенио условном осудом.

У 2014. години одржане су 2 (двије) сједнице Комисије за помиловања Министарства правде Републике Срспке. Предсједник Републике је помиловао укупно 6 лица и одредио 1 (једно) брисање осуде

                                                                                                          МИНИСТАР

                                                                                                         Антон Касиповић

Предмет обрадила: Тамара Марић

 

Сагласан: Пом.министра Перо Дуњић

21.04.2015
Сазив: 
9