Клуб посланика СДС Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС поставио је на Другој сједници одржаној 30. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

                Тражимо да нам доставите податак о укупним пореским обавезама Клиничког центра Бања Лука на дан 31.12.2018. године, са подацима о статусу тих обавеза, уколико постоје (закључени репрограм(и) тих обавеза са податком о редовности уплата по репрограму, блокади рачуна од стране Пореске управе уколико је блокада на снази или је била на снази у одређеном временском периоду од приватизације до 31.12.2018. године, судски спорови покренути у циљу наплате тих обавеза уколико су покренути и друге податке који се односе на неизмирене пореске обавезе овог субјекта уколико их има).

 

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-309-1/19

Датум: 28.02.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Клуб посланика СДС поставио је на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, сљедеће посланичко питање:

Тражимо да нам доставите податак о укупним пореским обавезама Клиничког центра Бања Лука на дан 31.12.2018. године, са подацима о статусу тих обавеза, уколико постоје (закључени репрогам(и) тих обавеза са податком о редовности уплата по репрограму, блокади рачуна од стране Пореске управе уколико је блокада на снази или је била на снази у одређеном временском периоду од приватизације до 31.12.2018. године, судски спорови покренути у циљу наплате тих обавеза уколико су покренути и друге податке који се односе на неизмирене пореске обавезе овог субјекта уколико их има)

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Постављено питање је из надлежности Пореске управе Републике Српске од које смо добили сљедећи одговор:

„Укупан доспио дуг пореског обвезника ЈЗУ Универзитетски клинички центар Бања Лука, ЈИБ 4400928890000, на дан 31.12.2018. године износи 58.416.843,94 КМ.

Доспјеле, а неизмирене обавезе по основу репрограма износе 20.678.465,80 КМ. Остатак дуга по основу репрограмираних обавеза који није доспио за плаћање на дан 31.12.2018. године износи 42.145.562,56 КМ.

Доспјеле, а неизмирене текуће обавезе на дан 31.12.2018. године износе 37.738.378,14 КМ. Главнина наведеног дуга се односи на порески период мај 2015-децембар 2016. и за неведене обавезе је порески обвезник поднио захтјев Министарству финансија за одгођено плаћање.

У току 2017. и 2018.порески обвезник је уредно измиривао своје текуће пореске обавезе.“.

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                                          МИНИСТАР

                                                                                                                                                                      Зора Видовић

 

 

 

30.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10