Клуб посланика СДС Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС поставио је на Другој сједници одржаној 30. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

                Тражимо да нам доставите податак о укупним пореским обавезама „Рибњак“ а.д. Прњавор на дан 31.12.2018. године, са подацима о статусу тих обавеза, уколико постоје (закључени репрограм(и) тих обавеза са податком о редовности уплата по репрограму, блокади рачуна од стране Пореске управе уколико је блокада на снази или је била на снази у одређеном временском периоду од приватизације до 31.12.2018. године, судски спорови покренути у циљу наплате тих обавеза уколико су покренути и друге податке који се односе на неизмирене пореске обавезе овог субјекта уколико их има).

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-329-1/19

Датум: 01.03.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Клуб посланика СДС поставио је на Другој сједници  Народне скупштине Републике Српске, сљедеће посланичко питање:

Тражимо да нам доставите податак о укупним пореским обавезама „Рибњак“ а.д. Прњавор на дан 31.12.2018. године, са подацима о статусу тих обавеза, уколико постоје (закључени репрогам(и) тих обавеза са податком о редовности уплата по репрограму, блокади рачуна од стране Пореске управе уколико је блокада на снази или је била на снази у одређеном временском периоду од приватизације до 31.12.2018. године, судски спорови покренути у циљу наплате тих обавеза уколико су покренути и друге податке који се односе на неизмирене пореске обавезе овог субјекта уколико их има)

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Постављено питање је из надлежности Пореске управе Републике Српске од које смо добили сљедећи одговор:

„Укупан доспио дуг пореског обвезника АД „Рибњак“, Прњавор, ЈИБ 4401224350006, на дан 31.12.2018. године износи 226.717,21 КМ.

Предузете су мјере принудне наплате, те је жиро-рачун пореског обвезника блокиран. За редован дуг креирају се опомене које се благовремено уручују пореском обвезнику.

Порески обвезник је поднио захтјев Министарству финансија РС за одгођено плаћање пореских обавеза за дуг који је доспио закључно са 31.12.2018. године по којем још није одлучено.

Пореска управа је извршила упис хипотеке.“.

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                                          МИНИСТАР

                                                                                                                                                                      Зора Видовић

 

 

 

30.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10