Клуб посланика СДС-СРС РС Влади Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је између двије сједнице 1. јуна 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                Тражимо да нам доставите податке у којој фази је пројекат набавке радара и камера за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Српске, који је у јавности представљен као пројекат јавно-приватног партнерства, и податке које фазе је пројекат прошао (тендер, одабир приватног партнера и др.). Такође, тражимо да нам доставите информацију уколико није завршена набавка опреме по овом пројекту да ли је до сада било потписивање неких уговора везано за набавку опреме, уколико јесте са ким су уговори потписани, на који износ и за коју намјену, да ли постоје клаузуле о новчаној надокнади у случају да се уговор не испоштује и уколико постоје да ли је могуће њихово активирање.

ОДГОВОР:

Број:

Дана:                                                                   

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се .-

Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је између двије сједнице  Народне скупштине Републике Српске, 01. јуна 2018.године, сљедеће посланичко питање:

„Тражимо да нам доставите податке у којој фази је пројекат набавке радара и камера за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Српске, који је у јавности представљен као пројекат јавно-приватног партнерства, и податке које фазе је пројекат прошао (тендер, одабир приватног партнера и др.). Такође, тражимо да нам доставите информацију уколико није завршена набавка опреме по овом пројeкту да ли је до сада било потписивање неких уговора везано за набавку опреме, уколико јесте са ким су уговори потписани, на који износ и за коју намјену, да ли постоје клаузуле о новчаној накнади у случају да се уговор не испоштује и уколико постоје да ли је могуће њихово активирање.“

           У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и члана 264. Пословника Народне скупштине  („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Влада Републике Српске је, закључком број 04/1-012-2-569/18 од 15.03.2018. године, обуставила активности у вези пројекта „унапређење безбједности саобраћаја употребом радарских уређаја и примјеном савремених технологија за евидентирање прекршаја, пренос и обраду података о прекршајима“.

                Од покретања предметног поступка до горе наведеног закључка Владе, поступак је, у складу са Уредбом о поступку реализације пројеката јавно-приватног партнерства у Републици Српској (Сл.гласник РС број 104/09 и 62/12), проведен методом компетитивног дијалога по фазама, и то: квалификациона фаза, фаза прикупљања иницијалних понуда, фаза преговарања и фаза достављања коначних понуда. Дана 06.02.2018. године донесено је рјешење о избору приватног партнера.

                Није било потписивања било каквих уговора везаних за набавку наведене опреме.

С поштовањем,

                                                                                                                                                                                                                М И Н И С Т А Р

                                                                                                            мр Драган Лукач

 

 

01.06.2018

Име посланика:

Сазив: 
9