Клуб посланика СДС-СРС РС Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Четвртој сједници одржаној 20. маја 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

  1. Зашто ЈП Никола Тесла д.о.о. није никада поступило у складу са одредбама Закона о јавним предузећима и објавило финансијски резултат?
  2. Зашто јавности нису доступна имена чланова Надзорног одбора Предузећа? Тражимо да нам доставите податке о члановима Надзорног одбора у овом предузећу.
  3. Зашто је смјену директора Предузећа, Драгана Вучетића, извршила Влада Републике Српске?

Уз одговор н аово питање захтијевамо да нам доставите извјештаје о пословању ЈП Никола Тесла д.о.о., од оснивања до данас.

ОДГОВОР:

Број: 05.03/ 011-161-2/15

Датум: 29.05.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор  на посланичко питање

         Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Четвртој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 20. маја 2015. године сљедеће посланичко питање:

„ 1. Зашто ЈП Никола Тесла д.о.о. није никада поступило у складу са одредбама Закона о јавним предузећима и објавило финансијски резултат?

2. Зашто јавности нису доступна имена чланова Надзорног одбора Предузећа? Тражимо да нам доставите податке о члановима Надзорног одбора у овом предузећу.

3. Зашто је смјену директора Предузећа, Драгана Вучетића, извршила Влада Репубике Српске?

Уз одговор на ово питање захтјевамо да нам доставите извјештаје о пословању ЈП

Никола Тесла д.о.о., од оснивања до данас.“ 

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

 ОДГОВОР

Привредно друштво „Никола Тесла“ д.о.о. Бања Лука је за пословну 2013. и 2014. годину доставило  финансијске извештаје о пословању  Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), у складу са Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник Републике Српске бр. 36/09 и 52/11).

Именовање  Надзорног одбора привредног друштва „Никола Тесла“ д.о.о. Бања Лука је према Закону о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске бр. 75/04 и 78/11) извршила Влада Републике Српске у функцији Скупштине друштва. С обзиром  на наведено,  ради се о акту Скупштине друштва и  исти се не објављује у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Чланови Надзорног одбора привредног друштва „Никола Тесла“ д.о.о. Бања Лука су: Сретенија Мирошљевић, дипл. правник из Бања Луке, Јово Војиновић, професор  из Бања Луке и Василије Симић, дипл.економиста из Бијељине.

У складу са Законом о јавним предузећима  и Статутом друштва, именовање и разрјешење управе друштва  је у надлежности Надзорног одбора „Никола Тесла“ д.о.о. Бања Лука. С тим у вези, Надзорни одбор привредног друштва „Никола Тесла“ д.о.о. Бања Лука је  дана 24.03.2014. године разријешио вршиоца дужности директора  Драгана Вучетића због непровођења захтјева Владе Републике Српске  у функцији Скупштине друштва, а у вези  достављања извјештаја о пословању  и  плана пословања, као и неблаговременог припремања анализа, извјештаја и информација за потребе Надзорног одбора и Скупштине друштва.

 

 

МИНИСТАР

Петар Ђокић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2015
Сазив: 
9