Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Четвртој сједници одржаној 24. јуна 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је издало Рјешење о допуни Рјешења о испуњености услова за рад и овлашћењу за вршење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа хране испитне лабораторије доо ''Институт за воде'' Бијељина, број: 12.01-6581-4/13 од 28.01.2015. године. Рјешење је издато супротно члану 35. Закона о храни (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и члана 2. Правилника о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија (''Службени гласник Републике Српске'', број 106/10), уз образложење да није затражено мишљење Министарства здравља и социјалне заштите из разлога што је прије издавања Рјешења испуњеност услова утврдила Комисија у чијем саставу је представник Министарства здравља и социјалне заштите.

Постављамо питање:

Да ли је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде било обавезно да прије издавања Рјешења о допуни Рјешења о испуњености услова за рад и овлашћењу за вршење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа хране испитне лабораторије доо ''Институт за воде'' Бијељина, број: 12.01-6581-4/13 од 28.01.2015. године добити мишљење Министарства здравља и социјалне заштите, сходно одредбама Закона о храни (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и Правилника о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија (''Службени гласник Републике Српске'', број 106/10)?

Молимо да нам доставите децидан одговор да ли је мишљење обавезујуће.
ОДГОВОР:

Број: 11/08-012-341/15

Датум: 23.07.2015. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Н/р Предсједника

Предмет: Одговор на посланичко питање

На наставку 4. сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржаној 23. и 24. јуна 2015. године, Клуб посланика СДС – СРС РС поставио је слиједеће посланичко питање:

"Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је издало Рјешење о допуни Рјешења о испуњености услова за рад и овлашћењу за вршење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа хране испитне лабораторије доо "Институт за воде" Бијељина, број: 12.01-6581-4/13 од 28.01.2015. године. Рјешење је издато супротно члану 35. Закона о храни ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09) и члана 2. Правилника о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија ("Службени гласник Републике Српске", број 106/10), уз образложење да није затражено мишљење Министарства здравља и социјалне заштите из разлога што је прије издавања Рјешења испуњеност услова утврдила Комисија у чијем саставу је представник Министарства здравља и социјалне заштите.

Да ли је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде било обавезно да прије издавања Рјешења о допуни Рјешења о испуњености услова за рад и овлашћењу за вршење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа хране испитне лабораторије доо "Институт за воде" Бијељина, број: 12.01-6581-4/13 од 28.01.2015. године добити мишљење Министарства здравља и социјалне заштите, сходно одредбама Закона о храни ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09) и Правилника о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија ("Службени гласник Републике Српске", број 106/10)?"

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Чланом 35. став 1. Закона о храни ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09) прописано је да лабораторијска испитивања у области безбједности хране врше лабораторије акредитоване у складу са прописима о акредитацији и овлашћене од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз прибављено мишљење Министарства здравља, у складу са посебним прописима.

Правилник о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија ("Службени гласник Републике Српске", број 106/10) описује начин утврђивања испуњености услова испитних лабораторија за анализу хране. Чланом 17. Правилника о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија прописано је да Комисију, која утврђује испуњеност услова прописаних овим правилником, чине два представника Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и један представник Министарства здравља и социјалне заштите.

На захтјев Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 12.01-6581-1/13 од 08.07.2013. године, Министарство здравља и социјалне заштите је, дописом број: 11/08-505-182/13 од 23.07.2013. године, именовало представника Министарства здравља и социјалне заштите за члана комисије која треба да утврди испуњеност услова за рад испитне лабораторије за коју је поднио захтјев Д.О.О. „Институт за воде“, Бијељина.

У складу са чланом 17. став 1. Правилника о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија, испуњавање услова прописаних овим правилником утврђује се рјешењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопроивреде, на основу мишљења трочлане комисије.

                     

                                                                                                                                                                                                                                                              МИНИСТАР

                                                                                                               Драган Богданић, др мед.

24.06.2015
Сазив: 
9