Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Дванаестој сједници одржаној 19. маја 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

               Министарство здравља и социјалне заштите је у одговору на посланичко питање дало податке о додијељеним специјализацијама из ордодонције у посљедње три године. У одговору, Министарство је набројало 16 додијељених специјализација, од чега 7 специјализација у јавним здравственим установама и 9 специјализација у приватним здравственим установама. Специјализације су, између осталог, додијељене јавним и приватним здравственим установама и 9 специјализација у приватним здравственим установама. Специјализације су, између осталог, додијељене јавним и приватним здравственим установама у Мркоњић Граду, Источном Новом Сарајеву, Лопарама. Међутим, Министарство је одбило захтјев ЈЗУ Дом здравља у Теслићу, да им се додијели специјализација из ордодонције, иако се ради о јавној здравственој установи која има позитивно финансијско пословање, што је данас ријеткост у здравству Републике Српске. Уколико посматрамо ово питање са аспекта критеријума броја становника у локалним заједницама, онда Вас подсјећамо да је општина Теслић већа по броју становника од општина Мркоњић Град, Источно Ново Сарајево и Лопаре. Зато постављамо питање:

               По основу којих критеријума сте одобрили специјализацију из ордодонције јавним и приватним здравственим установама у Мркоњић Граду, Источном Новом Сарајеву, Лопарама, а одбили одобрити ову специјализацију јавној здравственој установи у Теслићу?

ОДГОВОР:

Број:11/04-012-244/16

Датум:13.06.2016.год.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

      Клуб посланика СДС-СРС РС је на 12. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 17., 18. и 19. маја 2016.год. поставио сљедеће посланичко питање:

        „Министарство здравља и социјалне заштите је у одговору на посланичко питање дало податке о додијељеним специјализацијама из ортодонције у посљедње три године. У одговору, Министарство је набројало 16 додијељених специјализација, од чега 7 специјализација у јавним здравственим установама и 9 специјализација у приватним здравственим установама. Специјализације су, између осталог, додијељене јавним и приватним здравственим установама у Мркоњић Граду, Источном Новом Сарајеву, Лопарама. Међутим, Министарство је одбило захтјев ЈЗУ Дом здравља у Теслићу, да им се додијели специјализација из ортодонције, и ако се ради о јавној здравственој установи која има позитивно финансијско пословање, што је данас ријеткост у здравству Републике Српске. Уколико посматрамо ово питање са аспекта критеријума броја становника у локалним заједницама, онда Вас подсјећамо да је општина Теслић већа по броју становника од општине Мркоњић Град, Источно Ново Сарајево и Лопаре.

       Зато постављамо питање:

       По основу којих критеријума сте одобрили специјализацију из ортодонције јавним и приватним здравственим установама у Мркоњић Граду, Источном Новом Сарајеву, Лопарама, а одбили одобрити ову специјализацију јавној здравственој установи у Теслићу?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

        Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске (у даљем тексту: Министарство) је одбило захтјев Јавне здравствене установе Дома здравља „Свети Сава“ Теслић (у даљем тексту: Дом здравља), за одобрењем једне специјализације из ортопедије вилице (ортодонције) за 2014.год. а  сходно чл. 36. и 55. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/09)-у даљем тексту: Закон. Тада,  одредбом члана 36. Закона није било прописано да ортопедија вилице (ортодонција) припада примарном нивоу здравствене заштите. Домови здравља су били у обавези организовати превентивну и дјечију стоматологију, у складу са чланом 55. Закона. Дом здравља није испунио своју законску обавезу везану за обављање здравствене дјелатности из превентивне и дјечије стоматологије, односно није посједовао рјешење Министарства о испуњености услова у погледу кадра, простора и опреме за обављање поменуте дјелатности. Министарство је оцијенило да  Дом здравља  превасходно треба испунити  обавезе које су прописане законом.

        Надаље, Министарство је препознало потребу домова здравља за обављањем здравствене дјелатности  из ортопедије вилице, те је у Закону о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 44/15)  измјењен чл. 36. и  55. Закона, тако да је омогућено да се у домовима здравља могу пружити и  услуге из ортопедије вилице.

      С поштовањем,

                                                                                                                                                   МИНИСТАР

Доставити:                                                                                                            Драган Богданић, др мед.

 

  1. Генералном секретаријату

 Владе Републике Српске,

  1. а/а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2016

Име посланика:

Сазив: 
9