Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Шестој сједници одржаној 7. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Тражимо да нам доставите податке да ли је предузеће ''Нова Борја'' измирила обавезе према радницима овог предузећа, а по основу судских пресуда за неисплаћене плате. Имајући у виду да су ''Нова Борја'' под закупом, и да се на рачун овог предузећа уплаћују закупнине закупаца, тражимо да провјерите да ли су према радницима измирене обавезе, и уколико нису, због чега нису.

Такође, тражимо да нам путем директора и чланова Надзорног одбора ''Новог Борја'' доставите информацију о пословању овог предузећа са фирмом ''Липа комерц'' из Челинца (уговор о сарадњи, вриједност извршења уговора, међусобне обавезе и потраживања, уколико постоје и др.).

ОДГОВОР:

Број: 05.03/011-313/15

Датум: 19.10.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор  на посланичко питање      

Клуб посланика СДС-СРС РС, на наставку Шесте сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржаном 06., 07. и 08. октобра 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:  

„Тражимо да нам доставите податке да ли је предузеће „Нова Борја“ измирила обавезе према радницима овог предузећа, а по основу судских пресуда за неисплаћене плате. Имајући у виду да су „Нова Борја“ под закупом и да се на рачун овог предузећа уплаћују закупнине закупаца, тражимо да провјерите да ли су према радницима измирене обавезе и уколико нису, због чега нису.

Такође, тражимо да нам путем директора и чланова Надзорног одбора „Нова Борја“ доставите информацију о пословању овог предузећа са фирмом „Липа Комерц“ из Челинца (уговор о сарадњи, вриједност извршења уговора, међусобне обавезе и потраживања, уколико постоје и др)“.  

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Према подацима добијеним од управе привредног друштва „Нова Борја“ а.д. Теслић, обавезе према радницима овог друштва, по основу судских пресуда за неисплаћене плате, исплаћене су за 30 радника од укупно 103 радника. Остали радници нису наплатили своја потраживања из разлога што су новчана средства која су уплаћена на рачун друштва, због приоритета у наплати, утрошена за измирење обавеза према Пореској управи Републике Српске и Управи за индиректно опорезивање БиХ.  

Поред наведеног, управа друштва наводи да „Нова Борја“ а.д. Теслић није имало никакав пословни однос са привредним друштвом „Липа Комерц“ д.о.о. Челинац, нити је исто евидентирано у пословним књигама „Нова Борја“ а.д. Теслић.

С поштовањем,                                                                                       

                                                 МИНИСТАР

                                                              Петар Ђокић           

 

                                      

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.10.2015
Сазив: 
9