Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Четвртој сједници одржаној 24. јуна 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

  1. У Вашем одговору на посланичко питање Клуба посланика СДС-СРС РС, број акта: 12.05-335-319/15, навели сте да је Рјешење о допуни Рјешења о испуњености услова за рад и овлашћењу за вршење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа хране испитне лабораторије доо ''Институт за воде'' Бијељина, број: 12.01-6581-4/13 од 28.01.2015. године, које је потписала помоћник министра Радмила Чојо, донесено без сагласности Министарства здравља и социјалне заштите из разлога што је контролу испуњености услова извршила Комисија, именована Рјешењем број 12.01-6581-1/13 од 08.08.2013. године у чијем саставу је био представник Министарства здравља и социјалне заштите, због чега поменута сагласност није потребна. У Правилнику о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија (''Службени гласник Републике Српске'', број 106/10), на који се позивате, у члану 2. у ставу 1. под а) каже се да је ''овлашћена испитна лабораторија је лабораторија овлашћена од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство), уз прибављено мишљење Министарства здравља и социјалне заштите...'', што значи да без обзира на комисију која се именује ради утврђивања испуњености услова неопходна сагласност Министарства здравља и социјалне заштите. На основу наведеног тражимо да нам доставите копије записника Комисије именоване Рјешењем број: 12.01-6581-1/13 од 08.08.2013. године, у саставу: Дарко Деспотовић ДВМ спец. предсједник Комисије и Зоран Бркић ДВМ члан Комисије, као представници Министарства пољопривреде и Здравка Адамовић дипл.инж. технологије члан Комисије, као представник Министарства здравља, која је према Вашој тврдњи у одговору на посланичко питање поступала по захтјеву д.о.о. ''Иститут за воде'' Бијељина и на основу чијег записника је помоћник министра Радмила Чојо издала Рјешење о  допуни Рјешења о испуњености услова за рад и овлашћењу за вршење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа хране испитне лабораторије доо ''Институт за воде'' Бијељина, број: 12.01-6581-4/13 од 28.01.2015. године.
  2. Тражимо да нам децидно одговорите да ли је издавање Рјешења о допуни Рјешења  о испуњености услова за рад и овлашћењу за вршење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа хране испитне лабораторије доо ''Институт за воде'' Бијељина, број: 12.01-6581-4/13 од 28.01.2015. године, који је потписала Радмила Чојо, помоћник министра, било могуће без претходно датог мишљења Министарства здравља и социјалне заштите, како је било потписано одредбама члана 35. Закона о храни (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и члана 2. Правилника о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија (''Службени гласник Републике Српске'', број 106/10)?

На крају желимо истаћи да сте на почетку Вашег одговора на посланичко питање написали: ''Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (даље: Министарство) је посланичко питање разумјело као израз забринутости уважених посланика ...''. Ову Вашу реченицу сматрамо неприкладном и непримјереном одговору на питање народних посланика јер не треба Министарство да тумачи посланичко питање као израз забринутости или нечег другог већ треба да децидно одговори на постављено питање. Уколико нисте разумјели посланичко питање, онда се обратите Клубу посланика СДС-СРС РС ради појашњења питања, а не да самовољно тумачите наше питање. На ше питање је било јасно: Да ли сте прије издавања поменутог Рјешења о допуни Рјешења, горе наведеног, од 28.01.2015. године, добили мишљење Министарства здравља и социјалне заштите, сходно одредби члана 35. Закона о храни и члана 2. Правилника о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија (''Службени гласник Републике Српске'', број 106/10), на који се Ви позивате у свом одговору. Инсистирамо на децидном одговору да ли је мишљење Министарства здравља и социјалне заштите дато прије издавања наведене допуне Рјешења. Имајући у виду горе наведено, Клуб посланика СДС-СРС РС очекује да ће Министарство у кратком року доставити децидан одговор, с обзиром да сте већ упознати са посланичким питањем. Овај пут Вас молимо да не тумачите наше питање као израз нечега, већ да само доставите одговор на постављено питање, а уколико имате нејасноће, обратите се за појашњење у Клуб посланика СДС-СРС РС. Такође, желимо Вам скренути пажњу да сте у посљедњем пасусу Вашег одговора на посланичко питање написали: ''... да постоје одређене неусклађености и недоречености у законској регулативи у области безбједности хране и заштите јавног здравља, па и у сегменту овлашћивања лабораторија''. Овим сте потврдили наше сумње да је актуелна законска регулатива површна и да су потребне измјене законских рјешења, што Влада Републике Српске константно негира. Даље, истичемо да сте у даљем тексту задњег пасуса истакли да је у процедури доношење Закона о измјенама и допунама Закона о храни, па Вас желимо подсјетити да сте обавезни придржавати се важећих прописа, без обзира колико су иста недоречена, како сте истакли, и да сте за издавање Рјешења од 28.01.2015. године били обавезни прибавити мишљење Министарства здравља и социјалне заштите.

ОДГОВОР:

Број: 12.05-011-191/15

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Клуб посланика СДС-СРС РС је на 4. сједници Народне скупштине Републике Српске која је одржанa 24. јуна 2015. године поставио сљедеће посланичко питање:

  1.  „У Вашем одговору на посланичко питање Клуба посланика СДС-СРС РС, број акта: 12.05-335-319/15, навели сте да је Рјешење о допуни Рјешења о испуњености услова за рад и овлашћењу за вршење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа хране испитне лабораторије Д.о.о. „Инстиут за воде“ Бијељина, број: 12.01-6581-4/13 од 28.01.2015. године, које је потписала помоћник министар радмила Чојо, донесено без сагласности Министарства здравља и социјалне заштите из разлога што је контролу испуњености услова извршила Комисија, именована Рјешењем број: 12.01-6581-1/13 од 08.08.2013. године, у чијем саставу је био представник Министарства здравља и социјалне заштите, због чега поменута сагласност није потребна. У Правилнику о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија (Службени гласник Републике Српске број 106/10), на који се позивате у члану 2. у ставу 1 под а) каже се да је „овлашћена испитна лабораторија је лабораторија овлашћена од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство), уз прибављено мишљење Министарства здравља и социјалне заштите...“, што значи да без обзира на комисију која се именује ради утврђивања испуњености услова неопходна сагласност Министарства здравља и социјалне заштите. На основу наведеног тражимо да нам доставите копије записника Комисије именоване Рјешењем број: 12.01-6581-1/13 од 08.08.2013. године у саставу Дарко Деспотовић ДВМ спец. предсједник Комисије и Зоран Бркић ДВМ члан комисије, као представници Министарства пољопривреде и Здравка Адамовић дипл. инж. технологије члан Комисије, као представник Министарства здравља, која је према Вашој тврдњи у одговору на посланичко питање поступала по захтјеву Д.о.о. „Институт за воде“ Бијељина и на основу чијег записника је помоћник министра Радмила Чојо издала Рјешење о допуни Рјешења о испуњености услова за рад и овлашћењу за вршење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа хране испитне лабораторије Д.о.о. „Институт за воде“ Бијељина, број: 12.01-6581-4/13 од 28.01.2015. године.

 

 

 

 

 

 

  1.  Тражимо да нам децидно одговорите да ли је издавање Рјешења о допуни рјешења о испуњености услова за рад и овлашћењу за вршење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа хране испитне лабораторије „Институт за воде“ д.о.о. Бијељина, број: 12.01-6581-4/13 од 28.01.2015. године, који је потписала Радмила Чојо, помоћник министра било могуће без претходно датог Мишљења Министарства здравља и социјалне заштите, како је то прописано одредбама члана 35. Закона о храни („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09) и члана 2. Правилника о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија („Службени гласник Републике Српске“, број 106/10)?

 

На крају желимо истаћи да сте на почетку Вашег одговора на посланичко питање написали: „Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (даље: Министарство) је посланичко питање разумјело као израз забринутости уважених посланика ...“. Ову Вашу реченицу сматрамо неприкладном и непримјереном одговору на питање народних посланик, јер не треба Министарство да тумачи посланичко питање као израз забринутости, или нечег другог, већ треба да децидно одговори на постављено питање. Уколико нисте разумјели посланичко питање, онда се обратите Клубу посланика СДС-СРС РС ради појашњења питања, а не да самовољно тумачите наше питање. Наше питање је било јасно: Да ли сте прије издавања поменутог Рјешења о допуни Рјешења, горе наведеног, од 28.01.2015. године, добили мишљење Министарства здравља и социјалне заштите сходно одредби члана 35. Закона о храни и члана 2. Правилника о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија („Службени гласник Републике Српске број 106/10), на који се Ви позивате у свом одговору. Инсистирамо на децидном одговору да ли је мишљење Министарства здравља и социјалне заштите дато прије издавања наведене допуне Рјешења. Имајући у виду горе наведено Клуб посланика СДС-СРС РС очекује да ће Министарство у кратком року доставити децидан одговор са обзиром да сте већ упознати са посланичким питањем. Овај пут Вас молимо да не тумачите наше питање као израз нечега већ да само доставите одговор на постављено питање, а уколико имате нејасноћа обратите се за појашњење у Клуб посланика СДС-СРС РС. Такође желимо Вам скренути пажњу да сте у последњем пасусу Вашег одговора на посланичко питање написали: „да постоје одређене неусклађености и недоречености у законској регулативи у области безбједности хране и заштите јавног здравља, па и у сегменту овлашћивања лабораторија.“. Овим сте потврдили наше сумње да је актуелна законска регулатива површна и да су потребне измјене законских рјешења, што актуелна Влада Републике Српске константно негира. Даље, истичемо да сте у даљем тексту задњег пасуса истакли да је у процедури доношење Закона о измјенама и допунама Закона о храни, па вас желимо подсјетити да сте обавезни придржавати се важећих прописа, без обзира колико су иста недоречена, како сте истакли, и да сте за издавање рјешења од 28.01.2015. године били обавезни прибавити мишљење Министарства здравља и социјалне заштите.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), у прилогу Вам достављамо копију Записника Комисије за утврђивање испуњености услова за рад лабораторије за храну Д.о.о. „Институт за воде“ Бијељина и дајемо сљедећи                                                                           

ОДГОВОР

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ( даље: Министарство), у складу са Законом о храни („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), овлашћује лабораторије за лабораторијска испитивања у области безбједности хране, уз мишљење Министарства здравља и социјалне заштите (даље: Министарство здравља), у складу са посебним прописима.

Министарство приликом рјешавања о захтјеву странке за добијање овлаштења за рад лабораторија за храну, редовно информише Министарство здравља о постојању захтјева и од њега тражи да у комисију предложи свога представника. Учешћем представника Министарства здравља у раду Комисије за утврђивање испуњености услова за рад лабораторије за храну Мишљење комисије постаје и мишљење Министарства здравља. Ово је у раду два министарства постало уобичајена пракса на основу које су издата сва досадашња рјешења о овлаштењу за лабораторије за храну.

Даље, члан 2. Правилника о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија (Службени гласник Републике Српске број: 106/10), који уважени посланици спомињу, односи се на службене лабораторије, односно лабораторије за конролу службених узорака хране и у овом предмету није примјењив. Овлаштене лабораторије за контролу службених узорака хране одређене су Одлуком Владе Републике Српске која је објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 49/13. Ова Одлука је посебан пропис, у смислу одредби члана 35. Закона о храни („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09). Посебан пропис у смислу ове одредбе је и Закон о акредитацији („Службени гласник БиХ“ број 19/01), који прописује шта је акредитација и на који начин се лабораторије у БиХ акредитују, а чијим одредбама је прецизније уређен начин контроле овлашћених лабораторија за испитивање хране.

Закон о храни прописује да се анализе хране врше акредитованим методама. Правилник о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија описује начин утврђивања испуњености услова и да Министарство рјешењем утврђује испуњеност услова на основу мишљења трочлане комисије, коју чине два представника Министарства и један представник Министарства здравља. При формирању комисије за Д.о.о. „Институт за воде“ Бијељина Министарство је, како је уобичајено, тражило од Министарства здравља да именује представника који ће учествовати у раду комисије и изради Мишљења комисије. Ова пракса два министарства се стално примјењује у овлашћивању лабораторија за храну. Дакле, „Мишљење“ Министарства здравља као посебан акт се посебно не прибавља, јер је позитивно Мишљење комисије за утврђивање испуњености услова за лабораторије за храну, чији је један члан представник Министарства здравља, уједно и сагласност Министарства здравља на издавање рјешења о овлашћивању лабораторије за храну. Мишљење комисије је коначни акт на основу којег Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси Рјешење о овлашћивању за лабораторије за храну.

На крају, опште познато је да су прописи жива материја која се мора стално прилагођавати друштвеном и пословном амбијенту. Имајући то у виду, као и сву сложеност система контроле хране и наше напоре да своје прописе ускладимо на проводив начин са европским прописима, понављамо да постоје одређене неусклађености и недоречености у законској регулативи у области безбједности хране, па и у сегменту овлашћивања лабораторија за храну, што Влада жели јасније и доследније регулисати, те је управо зато у процедуру доношења ставила и Закон о измјенама и допунама Закона о храни.    

 

                                                                                                                    М И Н И С Т А Р

                                                                                                            проф. др Стево Мирјанић

 

 

24.06.2015
Сазив: 
9