Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Шестој сједници одржаној 23. септембра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на 4. сједници Народне скупштине Републике Српске питања Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Једно од питања односило се на Институт за економику пољопривреде Пољопривредног факултета у Бањалуци, на чијем челу је актуелни министар пољопривреде Стево Мирјанић. Колико је Институт за економику пољопривреде Пољопривредног факултета у Бањалуци добио новца од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у периоду 2007-2010. година за израду аката за које је Институт био ангажован (стратегије, програме, информације, анализе и др.)?

У достављеном одговору Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС од 30.06.2015. године, број: 12.03-011-155/15 нису наведени подаци о сарадњи Института за економику пољопривреде већ Пољопривредног факултета у Бањалуци, по основу разних пројеката. Напомињемо да од Министарства Клуб посланика СДС-СРС РС није тражио информације достављене у одговору Министарства а које се односе на СЕЕДНет пројекат, подршку опремања лабораторија на Пољопривредном факултету, унапређење знања и вјештина у руралним подручјима кроз подршку едукацији и савјетовањима, финансирање Програма из области заштите здравља биља итд., већ само информације за новац који је Министарство исплатило Институту за економику пољопривреде на Пољопривредном факултету у Бањалуци за:

            1. Програм развоја пољопривредног задругарства у РС, 2011. година,

            2. Стратешки план руралног развоја РС за период 2010-2015. година, донесен 2009.   године,

            3. Увођење новог модела субвенције, заштите и финансирања пољопривреде РС,      2007.   година и

            4. Стратешки план развоја пољопривреде РС од 2015-2010. године, из 2014. године.

Наглашавамо да тражимо информацију за горе наведена документа, као и за све друге пројекте које је урадио Институт, а који нису на овој листи. Тражимо новчане износе уплаћене Институту за економику пољопривреде или Пољопривредном факултету за услуге Института за економику пољопривреде, ако је новац ишао на рачун факултета, за четири наведена документа. Такође, тражимо да нам доставите информацију да ли постоје неизмирене обавезе Министарства по основу уговора о изради горе наведених докумената.

Друго питање односи се на документ који је разматрала Влада Републике Српске на 34. Сједници одржаној 12.08.2015. године под насловом: ''Разматрање Информације о покретању иницијативе за покретање Експериментално-едукативног центра за развој аграрног сектора Републике Српске и додјелу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, неопходног за његов рад, са Приједлогом закључка''.

Информацију је припремило Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Молимо Вас да нам доставите комплетну Информацију разматрану на сједници Владе РС.

ОДГОВОР:

Број: 12.03.1-011-294/15

Датум: 16.10.2015.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање.-

Клуб посланика СДС-СРС РС је на Шестој сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 23.септембра 2015. године поставио посланичко питање:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на 4.сједници Народне скупштине Републике Српске питања Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике

Српске. Једно од питања односило се на Институт за економику пољопривреде Пољопривредног факултета у Бањалуци на чијем челу је актуелни министар пољопривреде Стево Мирјанић. Колико је Институт за економику пољопривреде Пољопривредног факултета у Бањалуци добио новца од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у периоду 2007-2010 година за израду аката за које је Институт био ангажован (стратегије, програме, информације, анализе и др.)?

У достављеном одговору Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС од 30.06.2015 године, број:12.03-011-155/15 нису наведени подаци о сарадњи Института за економику пољопривреде већ Пољопривредног факултета у Бањалуци, по основу разних пројеката. Напомињемо да од Министарства Клуб посланика СДС-СРС РС није тражио информације достављене у одговору Министарства а које се односе на СЕЕДНет пројекат, подршку опремању лабораторија на Пољопривредном факултету, унапређење знања и вјештина у руралним подручјима кроз подршку едукацији и савјетовањима, финансирање Програма из области заштите здравља биља итд., већ само информације за новац који је Министарство исплатило Институту за економику пољопривреде на Пољопривредном факултету у Бањалуци за:

 1. Програм развоја пољопривредног задругарства у Републици Српској;
 2. Стратешки план руралног развоја Републике Српске од 2010.до 2015.година, донесен 2009.године;
 3. Увођење новог модела субвенције, заштите и финансирања пољопривреде РС, 2007.године и
 4. Стратешки план развоја пољопривреде од 2015. до 2020. године, из 2014 године.

Наглашавамо да тражимо информацију за горе наведена документа, као и за све друге пројекте које је урадио Институт, а који нису на овој листи. Тражимо новчане износе уплаћене Институту за економику пољопривреде или Пољопривредном факултету за услуге Института за економику пољопривреде, ако је новац ишао на рачун факултета, за четири наведена документа. Такође тражимо да нам доставите информацију да ли постоје неизмирене обавезе Министарства по основу уговора о изради горе наведених докумената.

Друго питање односи се на документ који је разматрала Влада Републике Српске на 34.Сједници одржаној 12.08.2015.године под насловом: „Разматрање Информације о покретању иницијативе за покретање Експериментално-едукативног центра за развој аграрног сектора Републике Српске и додјелу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, неопходног за његов рад, са Приједлогом закључка“.

Информацију је припремило Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Молимо Вас да нам доставите комплетну Информацију разматрану на сједници Владе РС.

            У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи:

 О Д Г О В О Р

 1. У одговору Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС од 30.06.2015 године, број:12.03-011-155/15, достављени су Вам подаци о свим плаћањима према Пољопривредном факултету за услуге, пројекте, програме, анализе и друге врсте плаћања за временски период 2007-2015 година.
 2. Институт за економику пољопривреде није нити уговорио нити реализовао било какве Уговоре о ангажовању за потребе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске у периоду 2007-2015 година. С тим у вези појашњавамо да Институт за економику пољопривреде није правно лице, већ облик дјеловања Пољопривредног факултета у сфери научно-истраживачког рада и развоја.
 3. Када су у питању четири програма и стратегије које сте навели, обавјештавамо Вас да је Пољопривредни факултет ангажован једино за потребе израде Стратешког плана развоја пољопривреде од 2015. до 2020. године, док за остале програме које сте навели пружалац услуге није био Пољопривредни факултет, а нити Институт за економику пољопривреде.
 4. Пројекти по основу којих је Пољопривредни факултет у периоду 2007-2015 година, остварио сарадњу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, а који се индиректно односе на услуге Института за економику пољопривреде су следећи:
 • Израда стручних и научних радова-Економска валоризација организационо-технолошких рјешења у производњи и промету пољопривредних производа (2007 година).....10.000,00КМ
 • Израда стручних и научних радова-Анализа ефеката подстицајних мјера у РС производа (2007 година).........10.000,00КМ
 • Издавање монографије (књиге): „Аграрни сектор РС“, у износу (2011 година)........4.060,00 KM
 • Израда стратешког плана развоја пољопривреде и руралног развоја РС 2015 – 2020 године (faza 1., Анализа стања, 2014 година) ...............28.665,00 KM
 • Израда стратешког плана развоја пољопривреде и руралног развоја РС 2015 – 2020 године (faza 2,  Приједлог стратешких рјешења, 2014 година) ............48.500,00 KM
 1. Напомињемо да су горе наведени износи били обухваћени и у одговору које Вам је Министарство доставило 30.06.2015 године.
 2. Информацију о покретању иницијативе за покретање Експериментално-едукативног центра за развој аграрног сектора Републике Српске и додјелу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, неопходног за његов рад, са Приједлогом закључка, достављамо у прилогу, као и мишљење ресорних министарства на Иницијативу.

На крају желимо да напоменемо да министар пољопривреде, проф.др Стево Мирјанић, од 2011 године није на челу Института за економику пољопривреде Пољопривредног факултета у Бањалуци, о чему Вам потврду може дати и Пољопривредни факултет.

                                                                                                                                   

                                                                                                             М  И  Н  И  С  Т  А  Р                                                                                                      

                                                                                                           проф. др Стево Мирјанић

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09.2015
Сазив: 
9