Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Деветој сједници одржаној 9. фебруара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

               Клуб посланика СДС-СРС РС у Народној скупштини Републике Српске тражи од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС сљедеће информације и документа:

1.Програм рада Министарства за 2016. годину и Извјештај о раду за 2015. годину,

2.Којим предузећима је Министарство дало сагласност за добијање зајма од Инвестиционо-развојне банке РС из недавно укинуте линије ''Зајмови за пољопривреду и индустрију прераде пољопривредних производа''. Тражимо податке о траженим и одобреним износима и образложења одлука Министарства да ИРБ може да додијели зајам предузећима која су тражила зајам,

3.С којим правним лицима је Министарство у спору због додјеле концесија или закупа пољопривредног земљишта у својини РС? Која су предузећа тужила Министарство, који се износи траже на име одштете због неувођења у посјед и изгубљене добити и какав је тренутни статус свих спорова која Министарство води са правним лицима пред надлежним судовима?

ОДГОВОР:

Број: 12.03-330-536/16

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

            Клуб посланика СДС-СРС РС je на 9. сједници Народне скупштине Републике Српске  одржаној 9. фебруара 2016. године поставио је сљедећe посланичкo питањe:

 1. Програм рада Министарства  за 2016.годину и Извјештај о раду за 2015. годину, доставити,
 2. Којим предузећима је Министарство дало сагласност за добивање зајма од Инвестиционо-развојне банке Републике Српске из недавно укинуте линије „Зајмови за пољопривреду и индустрију прераде пољопривредних производа“. Тражимо податке о траженим и одобреним износима и образложења одлука Министарства да ИРБ може да додјели зајам предузећима која су тражила зајам,
 3. С којим правним лицима је Министарство у спору због додјеле концесија или закупа пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, која су предузећа тужила Министарство, који се износи траже на име одштете због не увођења у посјед и изгубљене добити и какав је тренутни статус свих спорова које Министарство води са правним лицима пред надлежним судовима?

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

 1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је урадило Програм рада Министарства  за 2016. годину и Извјештај о раду за 2015. годину, који ће се у наредном периоду разматрати на сједници Владе Републике Српске и након чега ће бити објављени са сајту Министарства.
 2. Корисници зајма за пољопривреду и индустрију прераде пољопривредних производа су право на средства зајма остваривали на основу Одлуке Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара ИРБРС, на основу Закључка ИРБРС и Мишљења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у складу са Правилима пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима. Министарство је за кориснике зајмова (у прилогу табела свих корисника) дало позитивно мишљење, имајући у виду значај истих на цјелокупни развој пољопривреде, са стручног становишта, док је финансијска анализа и провјера бонитета корисника извршена у ИРБРС, у складу са кредитном способношћу корисника и Правилима пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима.
 3. Спорови за додјелу концесије за кориштење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је у спору са 9( девет) правних лица у вези са  додјелом концесије за кориштење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске и то:

Због накнаде штете на име изгубљене добитикоју су претрпили због не увођења у посјед пољопривредног земљишта добијеног на кориштење као и због раскидања Уговора о концесији од стране Владе Републике Српске Министарство су тужила сљедећа правна лица:

Назив правног лица

Износ тужбеног захтјева КМ

Статус спора

“АГРЕКС“ д.о.о.Доњи Жабар

 1.    

Тужба одбијена

“БРАЋА ПАВЛОВИЋ“Обудовац

 1.  

Тужба усвојена

“РАТАР“ а.д. Прњавор

 1.  

Тужба одбијена

ЕУ“Фарма Натурпродукт“Прњавор

 1.  

Поступак у току

“Пољотемик“д.о.о. Србац

 1.  

Поступак у току

“Линија воћа“Бања Лука                           

 1.  

У току је арбитража пред Комисијом за концесије

             Против правних лица“АГРЕКС“ д.о.о. Доњи Жабар, “БРАЋА ПАВЛОВИЋ“ Обудовац, ЕУ “Фарма Натурпродукт“ Прњавор, “Пољотемик“ д.о.о. Србац Министарство је поднијело противтужбе за накнаду штете због не плаћања концесионе накнаде. Наведени поступци су у току.

            Због неплаћања концесионе накнаде Министарство је против  сљедећих правних лица         

             поднијело тужбе, и то:

-  АД “Клаоница и прерада меса“ Соколац,

-  “Милошевић промет“д.о.о. Бијељина

- “Д.О.О. „САН“ Бијељина

Поступци по овим тужбама су у току.

              Спорови везани за додјелу закупа за кориштење пољопривредног земљишта у својиниРепублике Српске:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривредеу спору је са 3 (три) правна лица  везано за додјелу закупа за кориштење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске.

Назив правног лица

Износ тужбеног захтјева КМ

Статус спора

.„Агропродукт“д.о.о. Гради

 1.  

Тужба одбијена

.„Лијевче Продукт“Н.Топола

 1.  

Поступак у току

 

        Министарство је поднијело тужбу против „Агро Бис“ д.о.о. Градишка за накнаду штете у висини од 29.361,74 КМ  због не плаћања закупнине.

 

                                                                                                             М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                                                                                                             проф. др Стево Мирјанић

 

 

Преглед одобрених средстава ИРБ - по кредитним линијама Зајмови за пољопривреду и прерађивачку индустрију и
Зајмови за пољопривреду и индустрију прераде пољопривредних производа у периоду од 27.06.2013. до 23.12.2015. године

 

Назив

Сједиште

Кредитна линија

Начин одобравања

Извор средстава

Статус

Износ КМ

1

Агро траде д.о.о.

Шамац

Зајмови за пољо. и прерађивачку индустрију

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање РС

Потписан уговор о зајму

646.000,00

2

Анђелић д.о.о.

Требиње

Зајмови за пољо.и прерађивачку индустрију

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

352.461,10

3

БМБ Делта д.о.о.

Градишка

Зајмови за пољо.и прерађивачку индустрију

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

980.000,00

4

Витаминка а.д.

Бања Лука

Зајмови за пољо.и прерађивачку индустрију

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

1.400.000,00

5

Голд МГ д.о.о.

Шамац

Зајмови за пољо.и прерађивачку индустрију

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

1.040.612,59

6

Еко-бел д.о.о.

Козарска Дубица

Зајмови за пољоп. и прерађивачку индустрију

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

1.500.000,00

7

Јелена д.о.о.

Козарска Дубица

Зајмови за пољо. и прерађивачку индустрију

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

700.000,00

8

ЈП Противградна превентива

Градишка

Зајмови за пољо.и прерађивачку индустрију

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

5.000.000,00

9

ЈУ Ветеринарски институт РС "Др Васо Бутозан"

Бања Лука

Зајмови за пољопривреду и прерађивачку индустрију

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

488.000,00

10

НАТУРА ВИТА доо Теслић

Теслић

Зајмови за пољо. и прерађивачку индустрију

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

2.900.000,00

11

Откупна станица Ковачић

Шипово

Зајмови за пољо. и прерађивачку индустрију

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

120.000,00

12

Планинско Добро а.д.

Невесиње

Зајмови за пољопривреду и прерађивачку индустрију

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање ПЦ

Потписан уговор о зајму

1.750.000,00

13

Пољопривредник д.о.о.

Дервента

Зајмови за пољопривреду и прерађивачку индустрију

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

1.000.000,00

14

Приједорчанка а.д.

Приједор

Зајмови за пољопривреду и прерађивачку индустрију

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

2.646.000,00

15

Уранак-продукт д.о.о.

Бања Лука

Зајмови за пољопривреду и прерађивачку индустрију

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

185.000,00

16

Фармланд а.д.

Градишка

Зајмови за пољопривреду и прерађивачку индустрију

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

14.816.137,79

17

Агроцентар д.о.о.

Шамац

Зајмови за пољопривреду и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

500.000,00

18

Витаминка а.д.

Бања Лука

Зајмови за пољопривреду и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

500.000,00

19

Воћар-комерц д.о.о.

Градишка

Зајмови за пољопривреду и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

300.000,00

20

Голд МГ д.о.о.

Шамац

Зајмови за пољопривреду и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

3.959.000,00

21

Голд МГ д.о.о.

Доњи Жабар

Зајмови за пољо. и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

1.040.000,00

22

Дангло д.о.о.

Невесиње

Зајмови за пољопривреду и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

400.000,00

23

Еко-Босанска посавина д.о.о.

Дервента

Зајмови за пољо.и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

3.000.000,00

24

ЕЛ ПАК д.о.о.

Бања Лука

Зајмови за пољо и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

150.000,00

25

Живанић ДС д.о.о.

Прњавор

Зајмови за пољо. и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

750.000,00

26

ЈП Противградна превентива

Градишка

Зајмови за пољо.и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

5.000.000,00

27

МП-ФАРМ д.о.о.

Пале

Зајмови за пољо. и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

160.000,00

28

НАТУРА ВИТА доо Теслић

Теслић

Зајмови за пољо. и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

2.000.000,00

29

Панифлекс д.о.о.

Пале

Зајмови за пољо.и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

200.000,00

30

ПД Семберија а.д.

Бијељина

Зајмови за пољо. и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

3.465.000,00

31

Перутнина Птуј С д.о.о.

Србац

Зајмови за пољо.и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

2.000.000,00

32

Пиле пром д.о.о.

Србац

Зајмови за пољо.и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

1.340.000,00

33

Пингвин д.о.о.

Лакташи

Зајмови за пољо.и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

449.000,00

34

Пољопривредна задруга Ракитница

Рогатица

Зајмови за пољопривреду и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

80.000,00

35

Приједорчанка а.д.

Приједор

Зајмови за пољо. и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

893.000,00

36

Романијско деликатесно пиле доо Хан Пијесак

Хан Пијесак

Зајмови за пољо.и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

160.000,00

37

Слап д.о.о.

Рогатица

Зајмови за пољо. и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

800.000,00

38

Фарма Ђакић д.о.о.

Градишка

Зајмови за пољо. и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

900.000,00

39

ХПК Хемијска прерада кукуруза а.д.

Козарска Дубица

Зајмови за пољопривреду и инд.прераде пољ.производа

Без финансијског посредника

Фонд за развој и запошљавање  РС

Потписан уговор о зајму

818.000,00

 

 

 

 

 

 

Укупно

64.388.211,48

 

 

 

 

 

 

 

 

09.02.2016

Име посланика:

Сазив: 
9