Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Тринаестој сједници одржаној 13. јула 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

               Колико је носилаца комерцијалних, а колико носилаца некомерцијалних газдинстава у 2015. години уплатило доприносе за здравствено и пензионо осигурање и колико је газдинстава, комерцијалних и некомерцијалних, платило обавезе по основу доприноса из 2015. године?

ОДГОВОР:

Број: 12.03.011-299/16

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Клуб посланика СДС-СРС РС је на наставку 13. сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржаном 13. јула 2016. године, поставио сљедеће посланичко питање:

„Колико је носилаца комерцијалних, а колико носилаца некомерцијалних газдинстава у 2015. години уплатило доприносе за здравствено и пензионо осигурање и колико је газдинстава комерцијалних и некомерцијалних  платило обавезе по основу доприноса у 2015. години? “

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Регистрацију обвезника доприноса, у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, врши Пореска управа Републике Српске, у складу са Законом о пореском поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 и 44/16) и Правилником о условима и начину регистрације и индетификације пореских обвезника („Службени гласник Републике Српске“, број 04/13).

Према подацима Пореске управе Републике Српске укупно 338 носилаца некомерцијалних пољопривредних газдинстава је до краја 2015. године, пријавило доприносе за здравствено осигурање, од којих је 332 платило пријављене доприносе, док шест није извршило уплату.

Укупно 711 носилаца комерцијалних пољопривредних газдинстава је, до краја 2015. године, пријавило доприносе за здравствено и пензијско- инвалидско осигурање, од којих је 614 уплатило пријављене доприносе.

С обзиром да је, одређен број пољопривредних газдинстава, у 2016. години, вршио уплате по основу пријављених доприноса за 2015. годину, истичемо да се наведени подаци, у складу са постављеним питањем, односе само на пријаву доприноса и уплата по основу пријављених доприноса у 2015. години.

 

                                                                                                            

                                                                                                                                                 М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                                    проф. др Стево Мирјанић                         

 

 

 

13.07.2016

Име посланика:

Сазив: 
9