Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Петнаестој сједници одржаној 6. децембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

  1. Колико новца за подстицај је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске издвојило, по свим основама, за Институт за генетичке ресурсе Бања Лука, у 2015. и 2016. години и по ком основу је Институт за генетичке ресурсе Бања Лука тражио подстицај од МППВ РС у 2015. и 2016. години?
  2. Колико је регистрованих пољопривредних газдинстава, у Регистру пољопривредних газдинстава РС, уплаћивало доприносе до 01.12.2016. године, у складу са Законом о доприносима? Тражимо податке за комерцијална и некомерцијална газдинства. Колики је проценат газдинстава који уплаћују доприносе од укупног броја регистрованих комерцијалних и некомерцијалних газдинстава? Шта ће бити са газдинствима која не уплаћују доприносе, а обновила су регистрацију газдинстава, односно, да ли су примали подстицаје у 2015. и 2016. години? Колико је пољопривредних газдинстава (комерцијалних и некомерцијалних), уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава, до 20.09.2016. године уплатило доприносе за ПИО и здравствено осигурање у 2015. и 2016. години (тражимо преглед уплаћених доприноса по мјесецима)?
  3. Колико је новца Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске исплатило предузећу ''Фармланд'' АД Нова Топола у периоду 01.01.2007-01.11.2015. године, по свим основама за које је поменуто предузеће подносило захтјев за подстицаје?
  4. Шта је утврдила Комисија Министарства пољопривреде РС и ЈП Робне резерве РС (бивша Дирекција за робне резерве РС) 2010. године у вези са 500 јуница које су додијељене  предузећу ''Фармланд'' 2009. године? До којих сазнања су дошли представници Министарства у тој Комисији, приликом обиласка предузећа, односно шта је предузеће ''Фармланд'' урадило са додијељеним јуницама, тј. да ли су их вратили ЈП Робне резерве РС (бившој Дирекцији за робне резерве РС) и слично?
  5. Тражимо информацију о 10.000 тона житарица које су, такође, додијељене на чување поменутом предузећу, тј. шта су представници Министарства утврдили приликом посјете, по овом питању ''Фармланд''-у?
  6. Да ли је икада извршено поравнање обавеза између предузећа ''Фармланд'' АД и Министарства пољопривреде РС, односно, колике су обавезе ''Фармланд''-а према Министарству пољопривреде и Робним резервама РС по п итању дуга за минерално ђубриво?

Напомињемо да желимо тачне и прецизне одговоре, са износима исплаћеним предузећу ''Фармланд'', не уопштене одговоре.

ОДГОВОР:

Број: 12.03-011-484/16

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Клуб посланика СДС-СРС РС је, на 15. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 06. децембра 2016. године, поставио сљедеће посланичко питање:

„1. Колико новца за подстицај је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске издвојило, по свим основама, за Институт за генетичке ресурсе Бања Лука, у 2015. и 2016. години и по ком основу је Институт за генетичке ресурсе Бања Лука тражио подстицај од МПШВ РС у 2015. и 2016. години?

2. Колико је регистрованих пољопривредних газдинстава, у Регистру пољопривредних газдинстава РС, уплаћивало доприносе до 01.12.2016. године, у складу са Законом о доприносима? Тражимо податке за комерцијална и некомерцијална газдинства. Колики је проценат газдинстава који уплаћују доприносе од укупног броја регистрованих комерцијалних и некомерцијалних газдинстава? Шта ће бити са газдинствима која не уплаћују доприносе, а обновила су регистрацију газдинстава, односно , да ли су примали подстицаје у 2015. и 2016. години? Колико је пољопривредних газдинстава (комерцијалних и некомерцијалних), уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава, до 20.09.2016. године уплатило доприносе за ПИО и здравствено осигурање у 2015. и 2016. години (тражимо преглед уплаћених доприноса по мјесецима)?

3. Колико је новца Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске исплатило предузећу „Фармланд“ АД Нова Топола у периоду 01.01.2007.-01.11.2015. године, по свим основама за које је поменуто предузеће подносило захтјев за подстицаје?

4. Шта је утврдила Комисија Министарства пољопривреде РС и ЈП Робне резерве РС (бивша Дирекција за робне резерве РС) 2010. године у вези са 500 јуница које су додијељене предузећу „Фармланд“ 2009. године? До којих сазнања су дошли представници Министарства у тој Комисији, приликом обиласка предузећа, односно шта је предузеће „Фармланд“ урадило са додијљеним јуницама, тј. да ли су их вратили ЈП Робне резерве РС (бившој Дирекцији за робне резерве РС) и слично?

5. Тражимо информацију о 10.000 тона житарица које су, такође, додијељене на чување поменутом предузећу, тј. шта су представници Министарства утврдили прилоком посјете, по овом питању „Фармланд“-у?

6. Да ли је икада извршено поравнање обавеза између предузећа „Фармланд“ АД и Министарства пољопривреде РС, односно, колике су обавезе „Фармланд“-а према Министарству пољопривреде и Робним резервама РС по питању дуга за минерално ђубриво?

Напомињемо да желимо тачне и прецизне одговоре, са износима исплаћеним предузећу „Фармланд“, не уопштене одговоре.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

1. Институт за генетичке ресурсе Бања Лука је у 2015. години, по основу подстицаја за изградњу система за наводњавање, у складу са Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села, остварио право на новчани подстицај у износу од 2.017,52 КМ. У току 2016. године институт није остварио право на новчане подстицаје.

2. Регистрацију обвезника доприноса, у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, врши Пореска управа Републике Српске, у складу са Законом о пореском поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 и 44/16) и Правилником о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника („Службени гласник Републике Српске“, број 04/13).

Преглед стања у регистру пољопривредних газдинстава на дан 30.12.2016. године је сљедећи:

Организациони облик пољопривредних газдинстава

Број

Пословни субјекти

603

Комерцијална породична пољ.газдинства (ППГ)

4.090

Некомерцијална породична пољ.газдинства (ППГ)

30.400

Укупно

35.093

Према подацима Пореске управе Републике Српске, од укупног броја регистрованих некомерцијалних породичних пољопривредних газдинстава, укупно 338 носилаца некомерцијалних пољопривредних газдинстава је до краја 2015. године пријавило доприносе за здравствено осигурање, од којих је 332 платило пријављене доприносе, док шест није извршило уплату. Укупно 711 носилаца комерцијалних пољопривредних газдинстава је до краја 2015. године пријавило доприносе за здравствено и пензијско- инвалидско осигурање, од којих је 614 уплатило пријављене доприносе. С обзиром да је, одређен број пољопривредних газдинстава, у 2016. години, вршио уплате по основу пријављених доприноса за 2015. годину, наведени подаци, у складу са постављеним питањем, се односе само на пријаву доприноса и уплата по основу пријављених доприноса у 2015. години. У 2016 години, закључно са 01.12.2016, од укупно 4.092 пријављена породична пољопривредна газдинства, 855 је уплаћивало доприносе за здравствено осигурање и ПИО, од чега су 52 комерцијална и 833 некомерцијална пољопривредна газдинства. Од укупног броја регистрованих породичних пољопривредних газдинстава њих 20,89 % уплаћује доприносе.

Преглед уплаћених доприноса:

Преглед Уплаћених доприноса по мјесецима за 2015                                                                                                         табела бр:1

Година

Мјесец

Доприноси ПИО

Доприноси здравство

Укупно

2015

Јануар

295,94

4.582,23

4.878,17

2015

Фебруар

262,36

1.508,31

1.770,67

2015

Март

370,09

3.165,12

3.535,21

2015

Април

222,07

3.500,33

3.722,40

2015

Мај

74,00

1.443,16

1.517,16

2015

Јуни

370,10

2.654,61

3.024,71

2015

Јули

74,00

2.615,06

2.689,06

2015

Август

222,08

2.019,12

2.241,20

2015

Септембар

74,00

2.880,36

2.954,36

2015

Октобар

74,03

4.824,28

4.898,31

2015

Новембар

74,03

1.367,48

1.441,51

2015

Децембар

1.230,39

3.516,88

4.747,27

Укупно 2015

3.343,09

34.076,94

37.420,03

 

 

 

 

Преглед уплаћених доприноса по мјесецима за 2016 годину (закључно са 20.09.2016.)                                         табела бр:2                              

Година

Мјесец

Доприноси ПИО

Доприноси здравство

Укупно

2016

Јануар

148,06

7.689,67

7.837,73

2016

Фебруар

148,40

9.617,72

9.766,12

2016

Март

901,16

11.816,55

12.717,71

2016

Април

1.424,40

12.393,93

13.818,33

2016

Мај

886,41

14.014,62

14.901,03

2016

Јуни

1.319,13

14.468,17

15.787,30

2016

Јули

3.508,71

15.400,20

18.908,91

2016

Август

3.007,37

20.688,43

23.695,80

2016

Септембар

1.563,85

13.815,67

15.379,52

Укупно 2016

12.907,49

119.904,96

132.812,45

Укупно

16.250,58

153.981,90

170.232,48

 

У случају прекршаја пореског обвезника, казнене одредбе су прописане у Закону о пореском поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 и 44/16).

3. У периоду од 01.01.2007. до 01.11.20015. године (9 година), кориснику „Фармланд“ АД Нова Топола, одобрени су и исплаћени сви припадајући подстицаји, по свим основама за које су подносили захтјеве за новчане подстицаје и испунили прописане критеријуме, у складу са Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села, који се доноси за сваку годину. Највећи дио одобрених подстицајних средстава односи се на премију за произведено и откупљено млијеко.

Као примјер наводимо преглед производње млијека у периоду од 2013-2015. године:

 

2013

2014

2015

Производња млијека (литара)

6.057.049,00   

6.323.782,00   

5.857.893,00   

Износ премије (КМ)

1.817.114,70   

1.897.116,60   

1.757.367,90   

 4. На основу Уговора о пословној сарадњи број:147/2-4310/09, који је 03.12.2009. године закључен између  „Фармланд“ АД Нова Топола и тадашње „Републичке дирекције за робне резерве“, као и припадајућих Анекса уговора, „Фармланд“ АД Нова Топола је био у обавези да за потребе тадашње Републичке дирекције за робне резерве изврши увоз 1.000 гравидних јуница расе Холстеин. Комисија за пријем и контролу квалитета јуница увезених за Дирекцију, коју су чинили представници тадашње Дирекције, Министарства пољопривреде и Министарства трговине,  сачинила је Извјештај број: 14/2-4331/10 од 01.10.2010.године, у којем је констатовала да је до дана подношења Извјештаја увезено 500 стеоних јуница које одговарају квалитету наведеном у Уговору о пословној сарадњи, као и да је набавку пратила одговарајућа документација. У току реализације овог Уговора појавиле су се одређене потешкоће у примјени његових одредби, што је након низа покушаја да се изнађе оптимално рјешење резултирало да је ЈП Робне резерве 30.09.2016. године покренуло поступак принудне наплате потраживања путем мјеница а затим 03.11.2016. године, путем пуномоћника, поднијело тужбу против „Фармланд“ АД.

Главни узрок финансијских проблема на фарми „Фармланд“ АД јесте лоше проведен поступак приватизације бившег ПИК „Младен Стојановић“ Нова Топола, у чијем је саставу била и Радна јединица говедарска фарма у Новој Тополи. По основу извршних судских пресуда, а на основу солидарне одговорности, са рачуна предузећа „Фармланд“ АД је скинуто преко 10 милиона КМ. Наведена судска извршења су узроковала проблеме са обртним средствима, усљед чега није било могуће произвести довољне количине квалитетне сточне хране за исхрану говеда, те се власник одлучио на редукцију броја грла. 

На фарми су у дужем временском периоду присутни проблеми у производњи и организацији исхране. На крају 2015. године на фарми је било 800 грла различитих категорија, док је тај број на крају 2016. године знатно мањи.

Проблеми са редукцијом броја грла и лошим здравственим стањем говеда на фарми узроковани су прије свега лошом структуром сточне хране(првенствено кабасте хране), недовољним количинама хране и неодговарајућом здравственом заштитом животиња. Због неадекватне и недовољне исхране високо продуктивна грла нису могла да дају производне резултате упркос врхунском генетском потенцијалу. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске истиче да је „Фармланд“ приватна компанија која сама одговара за своје пословање и у том смислу и сноси све консеквенце за евентуалне лоше пословне потезе.

Ради се о пољопривредном капацитету који је значајан и који има дугу традицију, гдје је пословодство запало у одређене потешкоће које сами морају санирати. Такође, сва средства која је „Фармланд“ АД узео од банака, ЈП Робне резерве и других повјерилаца, мора и вратити.

5. Пословни однос између ЈП Робне резерве и „Фармланд“ АД који за предмет има складиштење, чување, обнављање и кориштење 3.000т меркантилне пшенице и 2.000т меркантилног кукуруза датира још из 2010. године. Потпуни мањак предметне робе која је била власништво ЈП Робне резерве (тадашња Дирекција) код овог складиштара утврђен је 2011. године о чему је сачињен и Записник од 28.07.2011. године. У више наврата и на више начина је у претходном периоду ЈП Робне резерве иницирало активности којима се покушало ријешити питање намирења овог мањка, међутим „Фармланд“ АД није исказао намјеру да изврши поврат житарица, те је и по основу овог односа ЈП Робне резерве 23.09.2016. године покренуло поступак принудне наплате потраживања путем мјеница а затим 03.11.2016. године, путем пуномоћника, поднијело тужбу против „Фармланд“ АД.

6. Обавезе „Фармланд“ АД Нова Топола према ЈП Робне резерве по основу минералног ђубрива, измирене су у цјелости средствима припадајућих подстицаја, посредством Агенције за аграрна плаћања, која је одобрена средства подстицаја на основу цесије уплатила на рачун ЈП Робне резерве у периоду 2011. – 2015. године.

 

                                                                                                             М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                                                                                                              проф. др Стево Мирјанић

 

06.12.2016

Име посланика:

Сазив: 
9