Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Шестој сједници одржаној 7. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Када је Министарство дало одобрење за отварање Факултета здравствене његе у Добоју?

Ко су лица која су оснивачи Факултета здравствене његе у Добоју?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-305/15

Дана: 19.10.2015. године                

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                     

Предмет: Одговор на посланичко питање

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), достављамо вам одговор на посланичко питање Клуба посланика СДС-СРС РС, постављено на наставку шесте сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржаном дана 06., 07. и 08. октобра 2015. године, а постављено је сљедеће питање:

„Када је Министарство дало одобрење за отварање Факултета здравствене његе у Добоју?

Ко су лица која су оснивачи Факултета здравствене његе у Добоју?“

Одговор:

Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) прописано је да оснивач приватне високошколске установе припрема и, путем Министарства, подноси Влади Елаборат, ради добијања сагласности на исти. Влада Републике Српске је разматрала достављени Елаборат о оправданости оснивања Високе медицинске школе здравства у Добоју на 23. сједници, одржаној дана 28.05.2015. године, и Одлуком број: 04/1-012-2-1039/15 дала је сагласност на оснивање нове високошколске установе.

Министарство је потом провело процедуру прописану Законом о високом образовању: формирана је комисија за лиценцирање која је извршила провјеру испуњености материјално-техничких и кадровских услова за почетак рада, обављање дјелатности високог образовања и извођење струковног студијског програма „Здравствена њега“ у трогодишњем трајању.

Комисија је поднијела министру позитиван Извјештај о испуњености материјално-техничких и кадровских услова прописаних Законом. Министар је на основу позитивног Извјештаја комисије за лиценцирање донио рјешење којим се утврђује да Висока медицинска школа здравства у Добоју испуњава услове за почетак рада, обављање дјелатности високог образовања и извођење струковног студијског програма „Здравствена њега“ у трогодишњем трајању.

Оснивач нове високошколске установе под називом Висока медицинска школа здравства у Добоју је Никола (Ратомир) Николић из Добоја.

 

            МИНИСТАР

      др Дане Малешевић

 

 

 

 

 

 

07.10.2015
Сазив: 
9