Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству унутрашњих послова, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика  СДС-СРС РС поставио је између двије сједнице 30. новембра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

               У посљедње вријеме у електронским и штампаним медијима у узнемирујућем и забрињавајућем контексту све чешће се помиње тзв. ''Индустријска полиција 'Боксита' Милићи''. Тако је Јелена Симић, радница ''Боксита'', тврдила да су је припадници ове полиције одвели у собу мотела гдје јој је предсједник ''Боксита'' г. Рајко Дукић нанио лакше тјелесне повреде, о чему је ЦЈБ поднио и извјештај о почињеном кривичном дјелу. Такође, вјерујемо да сте упознати да је у Дому здравља у Милићима, један од ''индустријских полицајаца'' Славиша Јурошевић пуцао у Љубишу Пантића. Сматрамо да је забрињавајуће да неко мимо закона и полиције Републике Српске уводи ''ред''. Стога тражимо одговор на питање:

-Да ли је Служба за обезбјеђење, надзор и заштиту ''Боксита'' Милићи регистрована у складу са законом? Да ли је ријеч о техничком или физичком обезбјеђењу? Да ли су регистровани по одребама Закона о агенцијама за обезбјеђивање лица и имовине и приватној детективској дјелатности? Да ли су сви припадници ове службе сертификовани од стране МУП РС и ако јесу-колико њих је сертификовано? Да ли је надлежни ЦЈБ спроводио надзор над њиховим радом, уколико су регистровани? Како је могуће да дјелују без униформи и значки/ легитимација? Уколико јесу регистровани, да ли је након случаја Симић и Пантић, ЦЈБ, односно МУП РС, предузео Законом о агенцијама за обезбјеђење предвиђене мјере надзора и одузимања сертификата/ дозволе?

ОДГОВОР:

Број: С/М-053-            /15

Дана: 15.12.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање.-

Клуб посланика СДС-СРС-РС поставио је на сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 30. новембра 2015. године, сљедеће посланичко питање:

„Да ли је служба за обезбјеђење, надзор и заштиту „Боксита“ Милићи регистрована у складу са законом? Да ли је ријеч о техничком или физичком обезбјеђењу? Да ли су регистровани по одредбама Закона о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности? Да ли су сви припадници ове службе сертификовани од стране МУП РС? Да ли је надлежни ЦЈБ спроводио надзор над њиховим радом, ако су регистровани? Како је могуће да дјелују без униформи и значки- легитимација? Уколико јесу регистровани, да ли је након случаја Симић и Пантић, ЦЈБ, односно МУП РС, предузео Законом о агенцијама за обезбјеђење предвиђене мјере надзора и одузимања сертификата-дозвола?  “

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

Законом о Агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности који је важио до 2012 године, чланом 74. било је јасно прописано да се обавезе стицања овлаштења за припаднике физичког обезбјеђења односе и на друга правна лица која имају организовану властиту службу обезбјеђења, а највећи дио питања се односи управо на одредбе које су биле прописане овим законом (стицање овлаштења за физичко или техничко обезбјеђење, службене легитимације, ношење униформи и сл.).

Важећим законом о Агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности, СГРС број 4. од 18.01.2012 године, чланом 79. укинута је напред наведена обавеза за друга правна лица која имају организовану властиту службу обезбјеђења, односно на њих се више не примјењују одредбе закона о Агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности.

Из напријед наведеног произилази да привредно друштво може организовати властиту службу обезбјеђења за властите потребе, без пружања услуга трећим лицима и у том случају на исте се не односе одредбе закона о Агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности, СГРС број 4. од 18.01.2012 године.

У  конкретном случају који се односи на „Боксит“ а.д. Милићи, исти имају регистровану властиту службу обезбјеђења и над истим се спроводе мјере надзора и контроле од стране припадника ЦЈБ Бијељина, МУП РС.

Надаље, што се тиче случаја “Симић-Пантић“ припадници МУП РС, су благовремено предузели све неопходне мјере и радње на документовању и комплетирању наведеног догађаја те исти проследили надлежном тужилаштву.

Имајући у виду горе наведено евидентно је да је у конкретном случају од стране припадника МУП РС, ЦЈБ Бијељина, поступано благовремено и у складу са позитивно правним прописима који регулишу наведену област, а све у циљу постизања што већег степена заштите живота и личне безбједности грађана, као и заштите имовине.

              

С поштовањем,

                                                                                                                              М И Н И С Т А Р

                                                                                                                         мр Драган Лукач

 

 

 

 

30.11.2015
Сазив: 
9