Клуб посланика СДС-СРС РС Републичком тужилаштву Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

 

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Четвртој сједници одржаној 20. маја 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

РЕПУБЛИЧКОМ ТУЖАЛАШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У којој су фази истраге поводом кривичних пријава које је наводно поднијела управа Банке Српске, а која се тичу неправилности у пословању Балкан Инвестмент Банк-е?

ОДГОВОР:

Број: А-208/15

Бања Лука, 03.06.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

БАЊА ЛУКА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.

Дана 22.05.2015. године под бројем 02/2-950-2/15 доставили сте Републичком тужилаштву Републике Српске питање Клуба посланика СДС-СРС РС, постављено на Четвртој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 20.05.2015. године.

''Специјално тужилаштво у току 2013. године запримило је Извјештај Министарства унутрашњих послова против више лица, а у вези са кривичним дјелима која се могу довести у везу са пословањем Balkan Investment Bank-е.

Специјално тужилаштво отворило је истрагу против Edvinas-a Navickas-a и других лица против постојања основа сумње да су починили кривично дјело организовани криминал 383а, а у вези са кривичним дјелом Злоупотреба овлашћења у привреди из члана 263.став 1. у вези са ставом 1. Кривичног закона РС. Исти се терете да су у периоду од 2007. до половине 2013. године,грубо кршећи одредбе Закона о банкама Републике Српске и прописане процедуре Банке, другим привредним друштвима омогућили одобравање или одобрили већи број различитих кредита у знатним износима, без адекватне кредитне анализе, идентификације извора отплате кредита, квалитетног обезбјеђења, а исти су више пута пролонгирали рокове за враћање кредита, смањивали и отписивали уговорене камате, а које кредите нису вратили, што је битно утицало на ликвидност Банке, резултате пословања Банке, стопу адекватности капитала, квалитет активе Банке, чиме је за Balkan Investment Bank-у наступила штета великих размјера, а другим привредним друштвима и правним лицима прибављена знатна имовинска корист у, за сада, тачно неутврђеном износу.

У току је истрага против Balkan Investment Bank-е као правног лица и Edvinas-a Navickas-a и других лица, као одговорних лица у правном лицу, због постојања основа сумње да су у перидоу од 01.06.2014. до априла 2013. године, супротно одредбама Закона о унутрашњем платном промету, Правилника о условима и начину вођења рачуна нерезидента, у намјери да иностраним пословним субјектима прибаве противправну имовинску корист, омогућили предузећима Birač a.d. Зворник и Alumina d.o.o. Зворник да избјегну обављање пословања и платног промета преко редовних банковних рачуна на тај начин што су наведени домаћи пословни субјекти своје пословање са нерезидентима обављали путем нерезидентних рачуна отворених у UKIO банци у Литванији, а преко којег рачуна су вршена циљана плаћања обавеза појединим добављачима, обавеза појединим повјериоцима, исплате плата радника, извлачење новца на резидентне рачуне и друго пословање Birač a.d. Зворник и Alumina d.o.o. Зворник, као и других повезаних лица, а чиме су избјегли блокаде редовних рачуна, а прибавили знатну имовинску корист одређеним иностраним субјектима и на тај начин оштетили друге повјериоце, односно Буџет Републике Српске.

Ради се о врло сложеним истрагама које се огледају у прикупљању великог броја материјалних доказа, провођењу различитих врста вјештачења, те прикупљању доказа путем међународне правне помоћи.

Након што исте буду окончане, биће донесена тужилачка одлука у овом предмету.

С поштовањем,

 

                                                       Главни републички тужилац

                                                                     Махмут Шврака

 

 

 

20.05.2015
Сазив: 
9