Клуб посланика СДС-СРС РС Фонду здравственог осигурања Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је између двије сједнице 2. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ФОНДУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Тражимо податке о неизмиреним обавезама за здравствено осигурање у 2016. години за запослене у Влади Републике Српске и у осталим буџетским корисницима (просвјета, здравство, полиција и др.). Молимо да нам уз тражене податке за 2016. годину доставите и податке о укупним неизмиреним обавезама за запослене у Влади Републике Српске и у осталим буџетским корисницима, како је горе наведено, са 31.12.2016. године, али наглашавамо да се неизмирене обавезе из 2016. године посебно искажу.

ОДГОВОР:

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Сектор за финансије

Број: 05/5/021-985/17

Датум: 03.02.2017. године

Република Српска

Народна скупштина Републике Српске

Бања Лука

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Поштовани,

Везано за посланичко питање Клуба посланика СДС-СРС РС према којем тражите да Вам доставимо податке о неизмиреним обавезама за здравствено осигурање у 2016. години за запослене у Влади Републике Српске и у осталим буџетским корисницима (просвјета, здравство, полиција и др.)и да Вам уз тражене податке за 2016. годину доставимо и податке о укупним неизмиреним обавезама за запослене у Влади Републике Српске и у осталим буџетским корисницима, како је горе наведено, са 31.12.2016. године, са нагласком да се неизмирене обавезе из 2016. године посебно искажу, обавјештавамо Вас о слиједећем:

1.Контрола обрачуна и наплате доприноса за здравтсвено осигурање је у искључивој надлежности Пореске управе Републике Српске, према одредбама Закона о пореском поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број: 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 и 44/16) и Закона о доприносима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 116/12 и 103/15);

2.Фонд здравственог осигурања Републике Српске нема овлашћења да врши контролу обрачуна и наплате доприноса за здравствено осигурање, нити да утврђује обавезе пореских обвезника по основу доприноса за здравствено осигурање, јер је то, као што је наведено, у надлежности Пореске управе Републике Српске, већ је један од корисника Јединственог система регистрације, контроле и наплате доприноса ради остваривања права из обавезног здарвственог система.

С поштовањем,

                                                                                                                         Извршни директор

                                                                                                                      Сектора за финансије

                                                                                                                     Мира Ђајић, дипл.ецц.

                                                                                                            По овлашћењу в.д. Директора

02.02.2017

Име посланика:

Сазив: 
9