Клуб посланика СДС-СРС РС ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је између двије сједнице Народне скупштине,  10. марта 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

 

ЈУ ЈАВНИ ФОНД ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

               Тражимо да нам доставите податке о исплатама на име додатка за дјецу и материнског додатка и броју корисника ових права у Републици Српској у периоду 2009-2016. година, као и податке да ли је и у ком износу, уколико јесте, новац за ове намјене у периоду 2009-2016. година обезбјеђиван из буџета Републике Српске. Молимо да нам податке доставите посебно за метерински додатак и посебно за додатак за дјецу.

 

ОДГОВОР:

ПРЕПИС

Број: Р-1097/2017

Бијељина, 20.03.2017. год.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Вука Караџића бр. 2

78 000 Бања Лука

Н/р Генерални секретар др Марко Аћић

Предмет: Одговор на питање, доставља се

Поштовани,

               У вези са Вашим дописом број: 02/2-270-5/17 од 13. 03.2017. године достављамо Вам тражене податке о броју корисника и исплатама по основу права на додатак на дјецу и матерински додатак у периоду од 2009. до 2016. године.

Право на додатак на дјецу остварује друго, треће и четврто дијете у породици зависно од материјалног стања породице до навршених 15 година живота. Независно од материјалних услова ово право остварују дјеца погинулих бораца, дјеца инвалида жртава рата и ратних војних инвалида прве и друге категорије-цивилне жртве рата и дјеца без родитељског старања.

Независно од материјалних услова право на додатак на дјецу припада и за прво дијете по реду рођења уколико је надлежни орган донио акт о разврставању, због ометености у развоју за то дијете, а оно није смјештено у установу социјалне заштите, дијете које је без родитељског старања и дијете чија породица остварује право на материјално обезбјеђење према Закону о социјалној заштити до навршених 19 година живота, односно док су обухваћени васпитно образовним програмом.

Табела 1-Додатак на дјецу

Рб

Година

Број корисника

Износ у КМ

1.

2009.

35 195

28.533.650

2.

2010.

37 051

29.303.075

3.

2011.

36 559

22.924.625

4.

2012.

33 800

21.582.835

5.

2013.

33 061

21.183.185

6.

2014.

31 928

20.971.020

7.

2015.

30 604

20.002.650

8.

2016.

29 182

19.288.000

 

 

Право на матерински додатак има свака незапослена мајка за прво троје дјеце у породици, која испуњава прописане услове у погледу законом предвиђених цензуса. Рок за подношење овог захтјева је 30, односно 90 дана од дана рођења дјетета.

Право на матерински додатак од 01.01.2017. године мајка може да оствари ако укупан мјесечни приход по члану породице, остварен шест мјесеци прије подношења захтјева, не прелази износ од 93,00 КМ, а катастарски приход по члану породице не прелази износ од 1,90 КМ, односно 6,30 КМ уколико породица не остварује друге приходе и ако каталошка вриједност процијењене покретне имовине не прелази вриједност од 5.000,00 КМ.

Табела 2-Матерински додатак

Рб

Година

Број корисника

Износ у КМ

1.

2009.

3 226

3.888.640

2.

2010.

3 593

4.217.690

3.

2011.

3 137

2.640.770

4.

2012.

2 867

2.411.710

5.

2013.

2 789

2.362.360

6.

2014.

2 670

2.267.450

7.

2015.

2 536

2.128.140

8.

2016.

2 428

2.039.380

 

 

Исплата наведених права финансира се из средстава ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту .

Стојим Вам на располагању за додатна питања и информације.

С поштовањем,

 

Обрадио                                                                                                                               ДИРЕКТОР

Виши стручни сарадник за

Програме, пројекте и информисање

Марко Милисав, дипл. политиколог                                                          Недељко Јовић, дипл. економиста

                                                                        (ПОТПИСИ И ПЕЧАТ ЈУ ЈАВНОГ ФОНДА ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ)

10.03.2017

Име посланика:

Сазив: 
9