Клуб посланика СНСД-Милорад Додик Министарству просвјете и културе; Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 13. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

-МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

-МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

               Зашто се студијском програму шумарство у Власеници не дозвољава да организује студиј на другом циклусу?

               У прилогу питање Општине Власеница.

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-309/17

Дана: 27.06.2017. године                  

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                                                                   

Предмет: Одговор на посланичко питање

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), достављамо вам одговор на посланичко питање Клуба посланика СНСД–Милорад Додик, постављено на Деветнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 13, 14. и 15. јуна 2017. године, а постављено је сљедеће питање:

„Зашто се студијском програму шумарство у Власеници не дозвољава да организује студиј на другом циклусу?“

Одговор:

Универзитет у Источном Сарајеву, ОЈ Шумарски факултет поднио је захтјев за лиценцирање студијског програма Шумарство на другом циклусу студија. У складу са условима који су прописани Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16) и Уредбом о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова („Службени гласник Републике Српске“, бр. 35/11 и 51/11), министарство је дужно затражити мишљење о Елаборату о оправданости извођења студијског програма од Савјета за развој високог образовања и осигурање квалитета и надлежног министарства или других организација, надлежних за област за коју се лиценцира студијски програм. Тек након прибављених мишљења министар може формирати комисију за лиценцирање студијског програма или донијети рјешење о одбијању захтјева.

Савјет за развој високог образовања и осигурање квалитета разматрао је достављени Елаборат на редовној 51. сједници одржаној дана 17.02.2017. године и дао мишљење којим сматра оправданим увођење студијског програма Шумарство на другом циклусу студија.

Министарство просвјете и културе је, дана 06.02.2017. године актом број: 07.050/612-8-7/17 затражило мишљење о Елаборату од ресорног Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Поред тога, у више наврата упућена је ургенција за достављање мишљења које до данас није достављено.

Имајући у виду наведено, Министарство просвјете и културе може да настави са процедуром лиценцирања студијског програма Шумарство на другом циклусу студија тек по достављању мишљења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о оправданости извођења другог циклуса студијског програма Шумарство.

 

 

               МИНИСТАР

      др Дане Малешевић

 

 

 

 

13.06.2017

Име посланика:

Сазив: 
9