Клуб посланика СНСД-Милорад Додик Министарству просвјете и културе; Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 13. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

-МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

-МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

               Зашто се студијском програму шумарство у Власеници не дозвољава да организује студиј на другом циклусу?

               У прилогу питање Општине Власеница.

ОДГОВОР:

Број: 12.06.-011-316/17

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање,

Клуб посланика СНСД-Милорад Додик на 19. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 13. јуна 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Зашто се студијском програму шумарство у Власеници не дозвољава да организује студиј на другом циклусу?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

               Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је својим актом број: 12.06.1-332-122/17 од 07.07.2017. године, а на основу сагледавања достављене документације, као и објективне потребе за даље оспособљавање кадрова у области шумарства и постојања друштвене потребе за образовањем овог профила стручњака, те сврсисходности лиценцирања овог програма дало позитивно мишљење на Елаборат о друштвено-економској оправданости извођења Студијског програма Шумарство на Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву.       

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                            М И Н И С Т А Р

                                                                                                            проф. др Стево Мирјанић

13.06.2017

Име посланика:

Сазив: 
9