Народни посланиик Сњежана Божић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Сњежана Божић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставила је на Осамнаестој сједници одржаној 25. априла 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Да ли сте Ви и у којој мјери упознати са последњим дешавањима у ЈП ''Шуме Републике Српске'', а у свијетлу последњих дешавања у општини са које ја долазим, дакле знате да је прије 10-ак дана организован протесни митинг радника запослених у шумарству и дрвопрерађивача, људи који се баве овом браншом и грађана општине Соколац. Могле су се чути страшне примједбе на руководство, на појаву криминала и корупције у том предузећу, а ваше нечињење проузроковало је јучерашња дешавања у Подроманији гдје смо имали тотални колапс, дакле нико није могао  ићи ни у једну општину ни у Соколац ни у Рогатицу, ни на Пале ни у Сарајеву.

ОДГОВОР:

Број:

Датум: 07.06.2017

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Сњежана Божић (Клуб посланика СДС-СРС РС) на 18. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 25. априла 2017. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

„Да ли сте Ви и у којој мјери упознати са последњим дешавањима у ЈПШ „Шуме Републике Српске“, а у свјетлу последњих дешавања у општини са које ја долазим, дакле знате да је прије 10-ак дана организован протесни митинг радника запослених у шумарству и дрвопреради, људи   који се баве овом браншом и грађана општине Соколац. Могле су се чути страшне примједбе на руководство, на појаву криминала и корупције у том предузећу, а ваше нечињење проузроковало је јучерашња дешавања у Подроманији гдје смо имали тотални колапс, дакле нико није могао ићи ни у једну општину ни у Соколац ни у Рогатицу, ни на Пале ни у Сарајеву.“.

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Шумарство и прерада дрвета представљају једну од стратешких привредних грана Републике Српске. Ограниченост ресурса по квантитету, квалитету и просторном распореду са једне стране и потражња за сировином од стране прерађивача из Републике Српске, која је значајно већа од могућег обима сјеча са друге стране, наметнула је потребу да се питање расподјеле шумских дрвних сортимената дефинише одређеним прописима.

Полазећи од Мјера за редефинисање организационо – економске и кадровске позиције ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, дефинисаних на концепту повезивања шумарства, дрвопрерађивачког сектора и прометне дјелатности, Влада Републике Српске донијела је Одлуку о утврђивању критеријума и начину распододјеле шумских дрвних сортимената на основу које се у 2017. години вршила расподјела шумских дрвних сортимената.

Одређеним групама дрвопрерађивача је у односу на претходне године утврђена мања количина шумских дрвних сортимената, а који своја незадовољства исказују легитимним путем, изношењем личних мишљења када је у питању тумачење законских и подзаконских аката. Тако су одређени дрвопрерађивачи из источног дијела Републике Српске преко Удружења дрвопрераживача Сарајевско-романијске и горњодринске регије исказали своја незадовољства. Са њиховим представницима одржано је више конструктивних састанака из којих су произашли одређени закључци који се прије свега односе на надоградњу и унапређење критерија у смислу јачање члана 84. Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/08 и 60/13), а који говори о снабдијевању локалних предузећа шумским дрвним сортиментима са којих исти потичу.

Већина изнесених примједби је прихваћена и биће уобзирена у наредним расподјелама шумских дрвних сортимената.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске у сарадњи са МУП-ом, Инспекторатом и Јавним предузећем активно учествује у реализацији Акционог плана за сузбијање бесправних сјеча, крађа и нелегалног промета дрвних сортимената. Заједничким активностима наведених институција од 2015. године проведено је 13. одвојених акција на цијелој територији Републике Српске у којима је одузето око 1950 m3 шумских дрвних сортимената, чија тржишна вриједност износи око 170.000 КМ. Оваквим заједничким акцијама указује се локалним шумским газдинствима и локалним полицијским структурама на појаве бесправних активности на подручју њихових локалних заједница након чега су они дужни предузимати све адекватне мјере како би се негативне појаве спречавале и зауставиле. 

 

                                                                                                        

                                                                                                                 М И Н И С Т А Р

                                                                                                            проф. др Стево Мирјанић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2017
Сазив: 
9