Народни посланик Адам Шукало Агенцији за државну управу Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Адам Шукало, Клуб посланика ПДП поставио је између два наставка Деветнаесте сједнице, 19. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

АГЕНЦИЈИ ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Молим Вас да ми одговорите колико је јавних конкурса за упражњена радна мјеста објавила Агенција и Фонд за заштиту животне средине и енергетскку ефикасност Републике Српске у 2014., 2015., 2016. и 2017. години?

               Молим да ми доставите исте јавне конкурсе и резултате истих.

ОДГОВОР:

Број: 23.03/020-100/17

Датум: 27.06.2017.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  одговор на посланичко питање, доставља се

Народни посланик Адам Шукало, Клуб посланика Партије демократског прогреса између два наставка Деветнаесте сједнице 19. јуна 2017. године поставио је сљедеће питање:

  • „Молим Вас да ми одговорите колико је јавних конкурса за упражњена радна мјеста објавила Агенција и Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске у 2014., 2015., 2016., и 2017. години?

Молим да ми доставите исте јавне конкурсе и резултате истих.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Законом о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) регулисан је, поред осталог, и поступак запошљавања и попуњавања упражњених радних мјеста у републичким органима управе.

 

Ближа правила и процедуре запошљавања прописана су Правилником о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника („Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/09, 31/12 и 24/15).

У складу са Законом о државним службеницима и Правилником о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника, Агенција за државну управу спроводи поступке јавне конкуренције за попуњавање упражњених радних мјеста државних службеника у републичким органима управе, поступајући по захтјевима органа управе.

Поступке јавне конкуренције за упражњена радна мјеста намјештеника спроводе републички органи управе.

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, Законом о републичкој управи није дефинисан као републички орган управе, те с тога Агенција за државну управу није надлежна за поступке попуњавања упражњених радних мјеста у Фонду.

Сви јавни конкурси за које је надлежна Агенција за државну управу објављују се у дневном листу „Независне новине“ и на интернет страници Агенције за државну управу.

Састав конкурсних комисија и списак кандидата који испуњавају услове конкурса, за сваки конкурс, доступан је учесницима поступка и јавности на интернет страници Агенције за државну управу најмање три дана прије одржавања улазног интервјуа.

Резултати јавне конкуренције се објављују на интернет страници Агенције за државну управу.

У 2014. години, Агенцији за државну управу од стране републичких органа управе, достављена су 63 захтјева за попуну упражњених радних мјеста државних службеника. Након спроведеног поступка јавне конкуренције, изабрана су и радни однос засновала 203 најуспјешнија кандидата, од чега 18 кандидата на позиције руководећих државних службеника. У току 2014. године за 22 радна мјеста јавни конкурси су закључцима Агенције оглашени неуспјелим.

У 2015. години, Агенцији за државну управу достављено је 46 захтјева за спровођење поступка јавне конкуренције за упражњена радна мјеста државних службеника у органима управе. Након спроведеног поступка јавне конкуренције, изабрано и радни однос је засновао 71 најуспјешнији кандидат, од чега 20 кандидата на позиције руководећих државних службеника. У току 2015. године за 5 радних мјеста јавни конкурси су закључцима Агенције оглашени неуспјелим.

У 2016. години, Агенцији за државну управу достављено је 58 захтјева за спровођење поступка јавне конкуренције за упражњена радна мјеста државних службеника у органима управе. Након спроведеног поступка јавне конкуренције, изабрано и радни однос је засновао 61 најуспјешнији кандидат, од чега 37 кандидата на позиције руководећих државних службеника. У току 2016. године за 9 радних мјеста јавни конкурси су закључцима Агенције оглашени неуспјелим.

У 2017. години, Агенцији за државну управу достављена су 23 захтјева за спровођење поступка јавне конкуренције за упражњена радна мјеста државних службеника у органима управе, уз напомену да се 14 захтјева односи на попуну упражњених радних мјесат руководећих државних службеника због истека мандата.

Преглед јавних конкурса/интерних огласа у 2014. години:

 

 

Ред. бр.

Назив републичког органа управе

Број захтјева/конкурса

1.

Агенција за безбједност саобраћаја

1

2.

Агенција за државну управу

1

3.

Агенција за управљање одузетом имовином

1

4.

Архив Републике Српске

2

5.

Генерални Секретаријат

1

6.

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

2

7.

Министарство за изгјеглице и расељена лица

1

8.

Министарство здравља и социјалне заштите

1

9.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

1

10.

Министарство правде

2

11.

Министарство просвјете и културе

4

12.

Министарство рада и борачко инвалидске заштите

1

13.

Министарство саобраћаја и веза

2

14.

Министарство трговине и туризма

1

15.

Министарство управе и локалне самоуправе

3

16.

Министарство финансија

2

17.

Министартво индустрије, енергетике и рударства

1

18.

Министартво унутрашњих послова

1

19.

Министартсво за просторно, уређење, грађевинарство и екологију

1

20.

Пореска управа

3

21.

Републичка дирекција за обнову и изградњу

2

22.

Републичка дирекција за промет НВО

1

23.

Републичка управа за геодетске

и имовнско-правне послове

6

24.

Републичка управа за игре на срећу

2

25.

Републичка управа за инспекцијске послове

5

26.

Републичка управа цивилне заштите

3

27.

Републички девизни инспекторат

1

28.

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа

1

29.

Републички завод за статистику

2

30.

Републички педагошки завод

2

31.

Републички секретаријат за законодавство

2

32.

Републички хидрометеоролошки завод

2

33.

Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих

1

34.

Центар за пружање бесплатне правне помоћи

1

 

 

Преглед јавних конкурса/интерних огласа у 2015. години:

 

Ред. бр.

Назив републичког органа управе

Број захтјева/конкурса

1.

Агенција за државну управу

1

2.

Агенција за управљање одузетом имовином

1

3.

Гендер центар

1

4.

Генерални Секретаријат

1

5.

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

2

6.

Министарство науке и технологије

1

7.

Министарство здравља и социјалне заштите

3

8.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

2

9.

Министарство правде

1

10.

Министарство просвјете и културе

2

11.

Министарство рада и борачко инвалидске заштите

2

12.

Министарство управе и локалне самоуправе

2

13.

Министартво индустрије, енергетике и рударства

1

14.

Министартво унутрашњих послова

2

15.

Министартсво за просторно, уређење, грађевинарство и екологију

2

16.

Пореска управа

3

17.

Републичка дирекција за обнову и изградњу

2

18.

Републичка дирекција за промет НВО

1

19.

Републичка управа за геодетске

и имовнско-правне послове

3

20.

Републичка завод за геолошка истраживања

1

21.

Републичка управа за инспекцијске послове

2

22.

Републичка управа цивилне заштите

3

23.

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа

1

24.

Завод за образовање одраслих

1

25.

Републички педагошки завод

2

26.

Републички хидрометеоролошки завод

1

27.

Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих

1

28.

Центар за пружање бесплатне правне помоћи

1

 

 

Преглед јавних конкурса/интерних огласа у 2016. години:

Ред. бр.

Назив републичког органа управе

Број захтјева/конкурса

1.

Агенција за аграрна плаћања

1

2.

Агенција за управљање одузетом имовином

1

3.

Архив Републике Српске

1

4.

Завод за образовање одраслих

2

5.

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

1

6.

Министарство за изгјеглице и расељена лица

2

7.

Министарство здравља и социјалне заштите

3

8.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

2

9.

Министарство породице, омладине и спорта

2

10.

Министарство правде

4

11.

Министарство просвјете и културе

1

12.

Министарство рада и борачко инвалидске заштите

1

13.

Министарство саобраћаја и веза

3

14.

Министарство трговине и туризма

3

15.

Министарство финансија

2

16.

Министартво индустрије, енергетике и рударства

1

17.

Министартво унутрашњих послова

2

18.

Министартсво за просторно, уређење, грађевинарство и екологију

1

19.

Пореска управа

3

20.

Републичка дирекција за обнову и изградњу

1

21.

Републичка дирекција за промет НВО

2

22.

Републичка управа за геодетске

и имовнско-правне послове

3

23.

Републичка управа за инспекцијске послове

4

24.

Републичка управа цивилне заштите

1

25.

Републички завод за статистику

3

26.

Републички педагошки завод

3

27.

Републички хидрометеоролошки завод

2

28.

Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих

1

29.

Центар за пружање бесплатне правне помоћи

2

 

 

Преглед јавних конкурса/интерних огласа у 2017. години:

Ред. бр.

Назив републичког органа управе

Број захтјева/конкурса

1.

Агенција за безбједност саобраћаја

1

2.

Архив Републике Српске

1

3.

Министарство за изгјеглице и расељена лица

1

4.

Министарство науке и технологије

1

5.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

1

6.

Министарство породице, омладине и спорта

2

7.

Министарство просвјете и културе

1

8.

Министарство саобраћаја и веза

1

9.

Министарство управе и локалне самоуправе

1

10.

Министарство финансија

1

11.

Министартсво за просторно, уређење, грађевинарство и екологију

1

12.

Пореска управа

1

13.

Републичка управа за геодетске

и имовнско-правне послове

2

14.

Републичка управа за инспекцијске послове

3

15.

Републичка управа цивилне заштите

1

16.

Републички девизни инспекторат

1

17.

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа

1

18.

Републички завод за статистику

1

19.

Републички секретаријат за законодавство

1

 

 

С поштовањем,

 

                                                                                                                                              Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                                           Александар Радета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2017

Име посланика:

Сазив: 
9