Народни посланик Адам Шукало Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Адам Шукало, Посланичка група СНС поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 14. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

               Поштовани,

               Из невладине организације Центар за животну средину су у више наврата коментарисали студије утицаја на животну средину за пројекте нових термоелектрана у РС. Њихове тврдње су да утицај на здравље људи није адекватно обрађен, те да се еколошке дозволе дијеле на основу мањкавих студија. Осим тога, они су провели своје студије које имају забрињавајуће резултате, које су представили на јавним акцијама и округлим столовима/конференцијама за медије. До сада у медијима нисам прочитао нити један адекватан одговор који се тицао директно анализа и методологије, од стране релевантног Министарства на тврдње Центра за животну средину, па вас молим да ми овде одговорите, тј. дате коментар на методологију и резултате ових анализа.

ОДГОВОР:

Број: 15.04-011-93/17

Датум: 08.03.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Адам Шукало на 16. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 14. фебруара 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

  • Из невладине организације Центар за животну средину су у више наврата коментарисали студије утицаја на животну средину за пројекте нових термоелектрана у Републици Српској. Њихове тврдње су да утицај на здравље људи није адекватно обрађен, те да се еколошке дозволе дијеле на основу мањкавих студија. Осим тога, они су провели своје студије које имају забрињавајуће резултате, које су представили на јавним акцијама и округлим столовима/конференцијама за медије. До сада у медијима нисам прочитао нити један адекватан одговор који се тицао директно анализа и методологије, од стране релевантног Министарства на тврдње Центра за животну средину, па вас молим да ми овдје одговорите, тј. дате коментар на методологију и резултате ових анализа.

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

Студија утицаја на животну средину се израђује за пројекте за које се, према Закону о заштити животне средине, спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, а израђивачи Студије могу бити само правна лица која испуњавају услове за обављање послова из области заштите животне средине и која, на основу испуњености услова, имају Рјешење и лиценцу издату од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

Израда Судије утицаја на животну средину је утврђена Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 79/15), док је њен садржај прописан Упутством о садржају Студије утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Српске“ број 108/13).

У поступцима процјене утицаја на животну средину за пројекте нових термоелектрана, који су провођени од стране овог Министарства, учешће је узимао Центар за животну средину у својству  заинтересоване јавности. Учешће ове невладине организације, углавном се сводило на неаргументовано оспоравање  пројеката, с обзиром да потписници представки и судионици  конференција за медије нису били стручна лица чија се стручност утврђује квалификацијама заснованим на прописима Републике Српске, а што се тражи од учесника у изради Студија утицаја. Сва оспоравања потписивана су од стране лица за које је истицано да имају искуства из одређених области и који су страни држављани, али искуство и стручност нису ваљано доказани.

Поред остваривања могућности за учешће у поступцима који се уз пуну транспарентност воде у овом Министарству, представници Министарства, имајући у виду значај невладиног сектора,  учествују на конференцијама и радионицама чији је организатор Центар за животну средину, а министарство је активно учествовало и у формирању мреже Архус центара, посебно Архус центра у Бањој Луци, са циљем да се успостави бржи проток информација о животној средини и активностима који су у вези са животном средином. Архус центри пружају стручну помоћ  заинтересованим лицима и јавности уопште, када је ријеч о приступу иннформацијама у поступцима које води ово Министарство.

Реагујући на неосноване коментаре и тврдње Центра за животну средину, Министарство се у више наврата оглашавало и путем саопштења за медије. У саопштењима је указивано на штетне активности Центра за животну средину поводом пуштања у рад термоелектране у Станарима, које су имале за циљ да паушалним и псеудонаучним оцјенама узнемире јавност. У саопштењу је указано на чињеницу да се Центар за животну средину покушава наметнути као експертна организација за здравство, одрживи развој, екологију, климатске промјене. Међутим, њихова наводна стручност када је у питању термоелетрана Станари, јасно је оспорена потврдом Секретаријата Енергетске заједнице да су Еколошком дозволом која је издата за ову термоелектрану, прописане граничне вриједности емисија у складу са Директивом 2010/75/ЕУ о индустријским емисијама, које су строжије од граничних вриједности емисија прописаних Директивом  2001/80/ЕЗ о емисијама из великих ложишта, које су, према мишљењу Секретаријата Енергетске заједнице, требале бити примјењене за ТЕ Станари. 

Центар за животну средину оспорава студије  утицаја на животну средину, али не наводи ко су стручњаци који су анализирали студије, њихова имена се најчешће не објављују, као ни средства којим се њихова истраживања финансирају. За  разлику од таквих студија, у изради Студије утицаја на животну средину за термоенергетске и друге велике пројекте, осим домаћих лиценцираних иституција, као стручне институције ангажоване у оквиру пословно – техничке сарадње учествују компаније  које посједују лиценце и сертификате земаља Европске Уније и које су израђивачи сличних студија у земљама чланицама ЕУ.

Као доказ да су Студије утицаја на животну средину утемељене на поузданим подацима и условима за заштиту животне средине, могу послужити резултати мјерења емисија из димњака термоелектране Станари извршена од стране ЈНУ „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ као овлаштене институције и  „ЕКОНЕРГ Институт за енергетику и заштиту околиша“ д.о.о. Загреб, као акредитоване лабораторије у складу са стандардом ИСО 17025.  Резултати мјерења показују да су измјерене вриједности далеко испод граничних вриједности прописаних еколошком дозволом,  а самим тим и Директивом о индустријским емисијама.

 

 

      МИНИСТАР

                                                                                                                                       Сребренка Голић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.2017
Сазив: 
9