Народни посланик Адам Шукало Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Адам Шукало, Посланичка група СНС поставио је између двије сједнице, 21. јула 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

               Да ли сте упознати са против законитим извршењем пресуде (деложацијом) у случају Љубинке Грбић из Бања Луке? С обзиром да гопођа Љубинка Грбић води неколико паралелних процеса и да јој је онемогућено правично суђење, шта ћете предузети у овом случају?

ОДГОВОР:

Број: 08.020/052-5498/16

Датум: 22.08.2016. године

                   НАРОДНА СКУПШТИНА

                   РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                   Предмет: Одговор на посланичко питање

                   Народни посланик Адам Шукало, Посланичка група СНС, поставио је, између двије сједнице Народне скупштине, 21.07.2016 године, сљедеће посланичко питање:

                   „Да ли сте упознати са противзаконитим извршењем пресуде (деложацијом) у случају Љубинке Грбић из Бањалуке. С обзиром да госпођа Љубинка Грбић води неколико паралелних процеса и да јој је онемогућено правично суђење, шта ћете предузети у овом случају?“

                   У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

                                                      О Д Г О В О Р  

                   Министарство правде Републике Српске о наведеном посланичком питању Вас обавјештава о сљедећем:              

                   „Љубинка Грбић се представком  посљедњи пут обратила овом министарству дана 24.07.2015. године, у којој је изразила незадовољство радом Основног суда Бањалука, у рјешавању предмета број: 71 0 И  149557 12 , а који се односи на поступак извршења на плату именоване.Такође, представка именоване је достављена и дана 11.07.2014. године, у којој се жалила на рад судија Окружног суда Бањалука, у рјешавању предмета број: 71 0 П 03444 07 П1 и 71 0 П 066980 09 П.

                   Након детаљног увида у достављене представке, исте су достављене надлежним судовима ради изјашњења. Одговоре Основног и Окружног суда у Бањалуци, Министарсвто правде Републике Српске је доставило подносиоцу представке, Љубинки Грбић, на даље поступање.

                   Такође, обавјештавамо Вас да је, сходно одредби члана 3. Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12 и 44/15),  прописано да су судови самостални и независни од законодавне и извршне власти и забрањен је сваки облик утицаја  на доношење судских одлука. У ставу 3. цитираног закона, прописано је да нико не смије утицати на независност и непристрасност судије при одлучивању у предметима који су му додијељени.

Посебно истичемо да је у закону децидно наведено да судску одлуку, поводом правних лијекова – жалби, може преиспитати само надлежни суд, поводом правних лијекова у поступку, прописаним Уставом и законима.

                   Напомињемо да Министарство правде Републике Српске није упознато са деложацијом госпође Љубинке Грбић из Бањалуке.     

                   С пoштoвaњeм,

 

                                                                                                                         М И Н И С Т А Р

                                                                                                                         Антон Касиповић

 

 

 

 

 

21.07.2016
Сазив: 
9