Народни посланик Адам Шукало Министарству трговине и туризма

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Адам Шукало, Клуб посланика ПДП поставио је на Осамнаестој сједници одржаној 26. априла 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

               Ко су били чланови Комисије за поступак додјеле намјенских средстава за развој туризма у 2016. години, која је вршила бодовање пројеката?

ОДГОВОР:

Број: 14-011-231/17

Датум: 11.07.2017. године

 

НАРОДНА  СКУПШТИНА  РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

"Народни посланик Адам Шукало на Осамнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 25., 26. и 27. априла 2017. године поставио је сљедеће посланичко питање: "Ко су били чланови Комисије за поступак додјеле намјенских средстава за развој туризма у 2016. години, која је вршила бодовање пројеката?".  

               У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник  Републике Српске", број 31/11), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

Поступак и правила додјеле намјенских средстава за развој туризма која се планирају у оквиру буџета Министарства трговине и туризма прописана су Уредбом Владе Републике Српске о условима и критеријумима за додјели намјенских средстава за развој туризма ("Службени гласник Републике Српске", бр.32/16).

 Чланом 8. предметне уредбе прописано је да за спровођење Конкурса Министар именује Комисију за спровођење поступка додјеле намјенских средстава (у даљем тексту: Комисија за додјелу).

 Комисија за додјелу састоји се од три члана и замјеника чланова, који се бирају из реда запослених у Министарству.

Рјешењем Министарства трговине и туризма број: 14.05/2-052-5396/16 именована је Комисија за спровођење поступка додјеле намјенских средстава за развој туризма у сљедећем саставу:

- Валентина Бранковић, дипл. туризмолог – члан,  Јелена Гавриловић, дипл.туризмолог, замјенски члан,

- Бојан Рашковић, дипл. географ-туризмолог - члан и Александра Благоичевић дипл. географ, замјенски члан и

- Хелена Керкез, дипл. менаџер туризма - члан и Весна Лончар, дипл.правник, замјенски члан.

 

               С поштовањем,

 

Достављено:                                                                                           М И Н И С Т А Р

1.Наслову

2.Евиденцији                                                                                   Др Предраг Глухаковић

3.а/а

 

 

 

26.04.2017
Сазив: 
9