Народни посланик Адам Шукало Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ 1:

Народни посланик Адам Шукало, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 27. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

                Овом приликом тражим да ми у виду одговора на посланичко питање доставите студију економске оправданости за пројекат унапређења безбједности саобраћаја употребом радарских уређаја и примјеном савремених технологија за евидентирање прекршаја, пренос и обраду података о прекршајима.

                Напомињем да уколико је иста студија означена ознаком тајности, тражим да ми се омогући увид без достављања у писменој форми.

ОДГОВОР 1:

Број:

Дана:                                                                   

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се .-

                 Народни посланик Адам Шукало,  поставио је на 23. сједници  Народне скупштине Републике Српске, одржаној 27.02. 2018.године сљедеће посланичко питање:

„Овом приликом тражим да ми у виду одговора на посланичко питање доставите Студију економске оправданости за Пројекат унапређења безбједности саобраћаја употребом радарских уређаја и примјеном савремених технологија за евидентирање прекршаја, пренос и обраду података о прекршајима.

Напомињем да уколико је наведена тендерска документација означена ознаком тајности, тражим да ми се омогући увид достављања у писменој форми“.

           У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и члана 264. Пословника Народне скупштине  („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

Обзиром да је Студија економске оправданости обимна и да би било какво копирање захтјевало вријеме и огромне количине папире, можете извршити лични увид у ову Студију.

С поштовањем.

                                                                                                                                                                                                               М И Н И С Т А Р

                                                                                                            мр Драган Лукач

 

 

 

 

 

ПИТАЊЕ 2:

Народни посланик Адам Шукало, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 27. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

                Овом приликом тражим да ми у виду одговора на посланичко питање доставите комплетну тендерску докуманрацију за реализацију пројекта јавног-приватног партнерства бр. 09/1-404-850/17 од 12.6.2017. године.

                Унапређења безбједности саобраћаја употребом радарских уређаја и примјеном савремених технологија за евидентирање прекршаја, пренос и обраду података о прекршајима.

Напомињем да уколико је наведена тендреска документација означена ознаком тајности, тражим да ми се омогући увид без достављања у писменој форми.

ОДГОВОР 3:

Број:

Дана:                                                                   

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се .-

                 Народни посланик Адам Шукало,  поставио је на 23. сједници  Народне скупштине Републике Српске, одржаној 28.02. 2018.године сљедеће посланичко питање:

„Овом приликом тражим да ми у виду одговора на посланичко питање доставите коплетну тендерску документацију за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства бр.09/1-404-850/17 од 12.06.2017. год. Унапређења безбједности саобраћаја употребом радарских уређаја и примјеном савремених технологија за евидентирање прекршаја, пренос и обраду података о прекршајима.

Напомињем да уколико је наведена тендерска документација означена ознаком тајности, тражим да ми се омогући увид достављања у писменој форми“.

           У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и члана 264. Пословника Народне скупштине  („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

Обзиром да је тендерска документације обимна и да би било какво копирање захтјевало вријеме и огромне количине папире, можете извршити лични увид у тендерску документацију и све податке везане за исту.

С поштовањем.

                                                                                                                              М И Н И С Т А Р

                                                                                                                             мр Драган Лука

 

 

ПИТАЊЕ 3:

Народни посланик Адам Шукало, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 27. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

                Колико је преко тренутног радарског система наплаћено саобраћајних прекршајних казни институцији Предсједник Републике Српске?

ОДГОВОР 3:

Број: С/М-053-156/18

Датум: 14.03.2018. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Генерални секретаријат

Предмет: Одговор на посланичко питање, достављамо.-

Веза: Ваш акт број: 04.2-011-146-2/18 од 06.03.2018. године.

Доставили сте нам посланичко питање народног посланика Шукало Адама који је исто поставио на 23. сједници Народне скупштине Републике Српске, која је одржана 27. и 28.02.2018. године, које гласи:

„Колико је преко тренутног радарског система наплаћено саобраћајних прекршајних казни институцији Предсједник Републике Српске?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 31/11 и 34/17) дајемо слиједећи:

 

О Д  Г  О  В  О  Р

                У глави 24. и глави 25. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ (у даљем тексту: ЗООБС БиХ)  регулисана је област која се односи на возила под пратњом и возила с правом првенства пролаза.

                Возилима под пратњом, на основу члана 125. ЗООБС БиХ, подразумјевају се возила којима је додијељена пратња полиције или војне полиције, са посебним моторним возилима опремљеним уређајима за давање посебних звучних сигнала и свјетлосних знакова црвене и плаве боје, и то за вријеме док се ти знакови дају.

                На возила под пратњом не примјењују се одредбе о ограничењу брзине (члан 44. и 46.), о забрани претицања и обилажења колоне возила (члан 61. став 1. тачка 1.)  и забрани пресјецања колоне пјешака (члан 80.). Ова возила имају право првенства пролаза у односу на сва друга возила (члан 49.), осим у односу на возила службе хитне помоћи и ватрогасна возила када посебним уређајима дају свјетлосне и звучне знакове и возила која се крећу раскрсницом на којој је саобраћај регулисан свјетлосним саобраћајним знаковима или знаковима овлашћеног лица, под условом да не угрожавају безбједност других учесника у саобраћају.

                Наиме, у складу са наведеним одредбама  ЗООБС БиХ, возила институције Предсједника Републике Српске не подлијежу санкционисању за прекршаје прекорачења дозвољене брзине кретања, као и за прекршаје који су побројани у члану 125. став 3. истог закона.

С поштовањем,

 

 

                                                                                                                                     М И Н И С Т А Р                                                                                                         

                                                                                                                                    мр Драган Лукач

 

 

 

 

27.02.2018
Сазив: 
9