Народни посланик Адам Шукало Пореској управи Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Адам Шукало, Клуб посланика ПДП поставио је између два наставка Осамнаесте сједнице, 4. маја 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПОРЕСКОЈ УПРАВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Колика су укупна дуговања РТРС према Пореској управи РС за доприносе запосленим радницима?

ОДГОВОР:

Број: 06/1.01/0401-021-5/2017

Бања Лука, 17.05.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање,

               Народни посланик Адам Шукало, Клуб посланика ПДП, поставио је између наставака Осамнаесте сједнице Народне скупштине РС одржане дана 04. маја 2017. године сљедеће посланичко питање:

               „Колика су укупна дуговања РТРС према Пореској управи РС за доприносе запосленим радницима?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

               Укупна дуговања Радио-телевизије Републике Српске према Пореској Управи РС за доприносе запосленим радницима, на дан 17.05.2017. године,  износе 4.599.139,86 KM, од чега је у поступцима принудне наплате 4.224.822,94 КМ , док се преостали дио дуга у износу од  374.316,92 КМ односи на обавезе у редовној наплати.

С поштовањем!

 

Достављено:                                                                                                                                 Директор

  1. Наслову,                                                                                                             ___________________
  2. а/а.                                                                                                                              Зора Видовић                                                                                                            

 

 

 

04.05.2017

Име посланика:

Сазив: 
9