Народни посланик Адам Шукало Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Адам Шукало Посланичка група СНС поставио је између двије сједнице 19. новембра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

            Зашто се лицима којима је Закон о приватизацији државних станова признао право власништва на откупљеним становима, заједничким просторијама, уређајима, инсталацијама и земљишту за редовну употребу и којима је планским актом у вријеме изградње тих објеката дефинисао земљиште за редовну употребу, сада спори то право и признаје им се само право власништва на земљишту испод објекта?

            То право им је признато и садашњим Законом о стварним правима став 2. члана 330. Таквим поступањем Град Бања Лука наведена лица, од којих је многима у откуп стан дао управо Град, доводи у неравноправан положај у односу на друга лица којима је то право признато, те их доводи у ситуацију да одмах након силаска са свог прага кроче на туђе земљиште, да им шахтови за воду и струју буду на туђем земљишту, те да немају обезбјеђен прилаз од свог објекат до саобраћајнице.  

            Конкретно ријеч је о баракама у Буџаку које су обухваћене Регулационим планом стамбених насеља „Лазарево 1 и 2“ из 2006.године, којим је регулисан обухват, глобално гледано, унутар Улице Илије Гарашанина, Бранка Поповића, Змај-Огњеног Вука и жељезничке пруге Бања Лука-Нови Град као и Регулационим планом стамбеног насеља „Лазарево“ у Бањалуци – „Лазарево 3“ из 2006. године, којим је регулисан обухват унутар улица: Милоша Књаза, Краљице Марије, аутопута Бањалука-Градишка и продужетка Улице Илије Гарашанина.

ОДГОВОР:

Број:  21.01/052-733/15                                                                                                            

Дана, 30.11.2015. год.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

 Народни посланик Адам Шукало, Посланичка група СНС, поставио је између двије сједнице, 19.новембра 2015.године,  посланичко питање:

„Зашто се лицима којима је Закон о приватизацији државних станова признао право власништва на откупљеним становима, заједничким просторијама, уређајима, инсталацијама и земљишту за редовну употребу и којима је планским актом у вријеме изградње тих објеката дефинисао земљиште за редовну употребу, сада спори то право и признаје им се само право власништва на земљишту испод објекта?

            То право им је признато и садашњим Законом о стварним правима, став 2. члана 330. таквим поступањем Град Бања Лука наведена лица, од којих је многима у откуп стан дао управо Град, доводи у неравноправан положај у односу на друга лица којима је то право признато, те их доводи у ситуацију да одмах након силаска са свог прага кроче на туђе земљиште, да им шахтови за воду и струју буду на туђем земљишту, те да немају обезбјеђен прилаз од свог објеката до саобраћајнице.

            Конкретно ријеч је о баракама у Буџаку које су обухваћене Регулационим планом стамбених насеља ''Лазарево 1. И 2.'' Из 2006.године, којим је регулисан обухват, глобално гледано, унутар Улице Илије Гарашанина, Бранка Поповића, Змај Огњеног Вука и жељезничке пруге Бања Лука – Нови Град као и Регулационим планом стамбеног насеља ''Лазарево'' у Бања Луци – ''Лазарево 3'' из 2006.године, којим је регулисан обухват унутар улица: Милоша Књаза, Краљице Марије,  аутопута Бања Лука – Градишка и продужетка Улице Илије Гарашанина''.

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 10/09) и чланом 264. Пословника Народне Скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 31/11) достављамо Вам одговор на посланичко питање који гласи:

„Одредбом члана 19. ст. 1. Закона о приватизацији државних станова (''Сл.гласник РС'', бр. 118/11) прописано је да је Уговор о откупу стана правни основ за стицање права својине на стану као посебном дијелу зграде, права заједничке својине на заједничким дијеловима и уређајима згаде и права кориштења на припадајућем земљишту, под условима и на начин одређен законом.

                Одредбом члана 330. ст.1. Закона о стварним правима (''Сл.гласник РС'', бр. 124/08, 59/09 и 95/11) прописано је да се овим законом успоставља правно јединство земљишта и зграде ако до ступања на снагу овог закона није успостављено.

  Ставом 2. истог члана прописано је да власник зграде који је прибавио одобрење за грађење или одобрење за  употребу зграде, стиче право својине на градском грађевинском земљишту у друштвеној, односно држаној својини, које служи за редовну употребу те зграде у складу са регулационим планом који је важио у тренутку изградње зграде.

            Ставом 3. прописано је да ако у тренутку изградње зграде није постојао регулациони план, власник зграде стиче право својине на градском грађевинском земљишту испод зграде.

               Како у тренутку изградње барака  на ( питањем)  наведеној локацији није било регулационог плана и истим дефинисаног земљишта за редовну употребу објеката, на те случајеве примјењује се одредба напријед цитираног члана 330. став 3. Закона о стварним правима.''

С поштовањем,

                                                                                                       ДИРЕКТОР

                                                                           Милош Комљеновић, дипл. правник

 

 

19.11.2015
Сазив: 
9