Народни посланик Александар Главаш Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Александар Главаш, Клуб посланика ДНС, поставио је на Петнаестој сједници, одржаној 30. марта 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

               Да ли начелник општине Вишеград и одборници који нису положили заклетву могу легитимно да учествују у извршној и законодавној власти општине Вишеград?

ОДГОВОР:

Број: 10.1-011-112/21

Датум: 29. април 2021. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

      Народни посланик Александар Главаш, Клуб посланика ДНС, поставио је Министарству управе и локалне самоуправе, на Петнаестој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 30. марта 2021. године сљедеће посланичко питање:

„Да ли начелник општине Вишеград и одборници који нису положили заклетву могу легитимно да учествују у извршној и законодавној власти општине Вишеград?“

      У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

      Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), чланом 40. ст. 1. и 2. прописано је:

„(1) Скупштину чине одборници који се бирају на период од четири године.

 (2) Одборник у скупштини остварује права и дужности одборника и одлучује у скупштини од дана прихватања мандата одборника у складу са изборним прописима.“

Чланом 58. став 1. истог закона прописано је:

„(1) Градоначелника, односно начелника општине бирају грађани на општим непосредним изборима за период од четири године у складу са изборним прописима.“

Изборним законом Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12, 45/18 и 18/20), чланом 44. став 2. прописано је: „Мандат начелника почиње тећи даном овјере мандата од стране Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.“

Из цитираних законских одредби јасно произлази да остваривање права и дужности  градоначелника, односно начелника општине и одборника у скупштини града, односно скупштини општине није условљено полагањем заклетве.

                        

                                                                                                                                    М и н и с т а р

                                    

                                                                                                                                  Сенка Јујић

 

 

30.03.2021

Име посланика:

Сазив: 
10