Народни посланик Бегија Смајић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бегија Смајић, Посланичка група Заједно за БиХ, поставила је на Осамнаестој сједници, одржаној 28. септембра 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

               Када планирате увести националну групу предмета у ЈУ ОШ „Свети Сава“ Котор Варош за ученике бошњачке националности, имајући у виду да је Уставни суд 8. септембра одбио као неосновану апелацију Владе РС и ЈУ ОШ „Свети Сава“ Котор Варош поднесене против Пресуде Врховног суда РС од 14. новембра 2019. године?

               Врховни суд РС је усвојио тужбени захтјев ученика бошњачке националности и њихових родитеља из Врбањаца (Котор Варош) утврдивши дискриминацију ученика, повреду права на образовање и неједнак третман у односу према другој дјеци. Пресуда Врховног суда РС је правоснажна и њом је наложено ОШ „Свети Сава“ Котор Варош, којој припада ПШ Врбањци, али и ентитету РС, да у ту школу уведе националну групу предмета по босанском плану и програму Зеничко – добојског кантона.

               Обиљежавање недјеље дјечијих права у школама РС у првој седмици октобра је бесмислено ако на простору овог ентиетета постоје дјеце чија су основна људска права ускраћена, стога очекујем да у што краћем року испоштујете Пресуду Врховног суда РС.

ОДГОВОР:

Број:07.041/011-313/ 21

Дана,15. 10. 2021. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Бегија Смајић, Посланичка група Заједно за БиХ, поставио је на 18. редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 28. септембра 2021. године, сљедеће посланичко питање:

„Кад планирате увести националну групу предмета у ЈУ ОШ ''Свети Сава'' Котор Варош за ученике бошњачке националности, имајући у виду да је Уставни суд 8. септембра одбио као неосновану апелацију Владе РС и ЈУ ОШ ''Свети Сава'' Котор Варош поднесене против Пресуде Врховног суда РС од 14. новембра 2019. године?

Врховни суд РС је усвојио тужбени захтјев ученика бошњачке националности и њихових родитеља из Врбањаца (Котор Варош) утврдивши дискриминацију ученика, повреду права на образовање и неједнак третман у односу према другој дјеци. Пресуда Врховног суда РС је правоснажна и њом је наложено ОШ ''Свети Сава'' Котор Варош, којој припада ПШ Врбањци, али и ентитету РС, да у ту школу уведе националну групу предмета по босанском плану и програму Зеничко-добојског кантона.

Обиљежавање недјеље дјечијих права у школама РС у првој седмици октобра је бесмислено ако на простору овог ентитета постоје дјеца чија су основна људска права ускраћена, стога  очекујем да у што краћем року испоштујете Пресуду Врховног суда РС.''

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

5. марта 2002. године између министра образовања, науке, културе и спорта Федерације Босне и Херцеговине и министра образовања Републике Српске потписан је Привремени споразум о задовољавању посебних потреба и права дјеце повратника. Наведени  документ је требао да помогне да се отклоне бројни проблеми дјеце повратника приликом почетка похађања наставе у школама у мјестима њиховог повратка. Наведени споразум  је примјењиван само у Републици Српској, док исти није примјењиван или је дјелимично примјењиван у Федерацији Босне и Херцеговине  према дјеци повратника српске националности. Споразум је донешен као привремено прелазно рјешење, с обзиром  на то да се недостатак адекватног образовања наводио као једна од основних препрека за повратак и у самом споразуму је наведено да ће понудити једнака привремена рјешења за све.

Након доношења Привременог споразума о задовољавању посебних потреба и права дјеце повратника на територији Републике Српске и Федерацији БиХ донесено је низ законских прописа и то: Закон о основном образовању и васпитању Републике Српске, Закон о основном образовању и васпитању Федерације Босне и Херцеговине, којим прописима није предвиђена могућност увођења националне групе предмета по програму из Федерације БиХ у Републици Српској и обратно.

Напомињемо да је Уставни суд БиХ донио пресуду број У-26/13 од 10.04.2015. године, којом је утврђено да су Закон о основном образовању и васпитању и Закон о средњем образовању и васпитању Републике Српске као и закони кантона у ФБиХ у складу са Уставом БиХ, чланом 14. Европске Конвенције у вези са одредбама члана 2. Протокола број 1 уз Европску Конвенцију, те чланом 1. Протокола број 12 уз Европску Конвенцију,  тј. да у наведеним законима није прописана дискриминација ни у једном члану по било којем основу као што је: пол, раса, вјера, боја, језик, политичко или друго мишљење, национално или социјално поријекло повезано са националном мањином, имовином, рођењем и др.

Неспорно је да је дана 14.11.2019. године, Врховни суд Републике Српске, донио Пресуду бр. 73 0 П 018311 19 Рев 2, којом се ревизија тужиоца усваја, обе нижестепене пресуде преиначавају на начин да је пресудом, између осталог, утврђено да су тужени онемогућавањем, ограничавањем и искључивањем увођења националне групе предмета по босанском наставном плану и програму Зеничко-Добојског кантона у Федерацији Босне и Херцеговине (језик и књижевност, историја, географија, природа и друштво), повриједили право тужиоца на једнако поступање, па се слиједом тога налаже  туженима, да солидарно изврше радње, којима ће се уклонити дискриминација и њене посљедице и обезбиједити право тужиoца на једнако поступање, на начин што ће се туженима, увести национална група предмета по босанском наставном плану и програму Зеничко-Добојског кантона у Федерацији Босне и Херцеговине (језик и књижевност, историја, географија, природа и друштво).

Иако је у школама Републике Српске, прије доношења Закона о основном васпитању и образовању, уведена национална група предмета према Привременом споразуму о задовољавању посебних потреба и права дјеце повратника, у којима је било 18 или више дјеце повратника у разреду (или минимални број прописан законом, који се тражи за мјешовите разреде), на који се споразум позива суд код доношења пресуде чије се извршење тражи, напомињемо да није могуће увођење националне групе предмета појединачно за ученике, односно нису испуњени услови за поступање наложени наведеном пресудом суда из разлога што тужиоци, на које се односи пресуда, више нису ученици школе, односно исту су завршили, а само два тужиоца су ученици завршних разреда основне школе. 

Имајући у виду наведено, као и чињеницу да тужиоци више нису ученици  школе, слиједи  да  за њих није могуће увести националну групу предмета, односно поступити по Пресуди Вховног суда Републике Српске,  број: 73 0 П 018311 19 Рев 2 од 14.11.2019. године.

 

                

Достављено :                                                                                                       МИНИСТАР

1. Наслову                                                                                                              

2. А/а                                                                                                               др Наталија Тривић

 

 

 

 

 

28.09.2021

Име посланика:

Сазив: 
10