Народни посланик Биљана Петковић предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Биљана Петковић, Клуб посланика СНСД, поставила је на Трећој редовној сједници, 7. јуна 2023. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

            Да ли је могуће извршити измјену Правилника о остваривању права на накнаду плате за вријеме привремене неспособности за рад – њега обољелог члана уже породице млађег од 15 година?

            Осигураник Фонда здравственог осигурања због његе обољелог члана уже породице млађег од 15 година има могућност да користи 15 дана боловања по том основу у току једне календарске године.

            Сматрам да већином ово право користе мајке и тиме буду знатно финансијски оштећене (кажњене). Предлажем измјену да накнада плате буде у износу од 100% (није могуће да дође до злоупотребе јер ово право се може искључиво користити само 15 дана у години), те да је овај захтјев за измјеном Правилника оправдан.

ОДГОВОР:

Број: 11/06-012-194/23
Датум: 03.07.2023. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

            Народни посланик Биљана Петковић, Клуб посланика СНСД-а, поставила је на Трећој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 6, 7. и 8. јуна 2023. године, сљедеће питање:

            Питање гласи: „Да ли је могуће извршити измјену Правилника о остваривању права на накнаду плате за вријеме привремене неспособности за рад-њега обољелог члана уже породице млађег од 15 година?“ Осигураник Фонда здравственог осигурања због његе обољелог члана уже породице млађег од 15 година има могућност да користи 15 дана боловања по том основу у току једне календарске године. Сматрам да већином ово право користе мајке и тиме буду знатно финансијски оштећене (кажњене). Предлажем измјену да накнада плате буде у износу од 100% ( није могуће да дође до злоупотребе јер ово право се може искључиво користити само 15 дана у години), те да је захтјев за измјену Правилника оправдан.

            У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Чланом 73. став 1. тачка 1. Закона о обавезном здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“, број: 93/22 и 132/22) прописано је да у случају утврђене потребе његе обољелог члана уже породице одсуство са рада се осигуранику може одобрити у току једне календарске године за свако дијете млађе од 15 година – најдуже до 15 дана.

Чланом 83. став 4. тачка 5. Закона о обавезном здравственом осигурању прописан је проценат обрачуна и исплате накнаде за вријеме привремене спријечености за рад из разлога његе обољелог члана уже породице – 70%.

Чланом 83. став 5. Закона о обавезном здравственом осигурању прописано је да се колективним уговором, општим актом и уговором о раду може прописати већи основ за обрачун и већи проценат накнаде плате у случају привремене спријечености за рад у односу на основ и проценат прописан овим законом.

У складу са Законом о обавезном здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“, број: 93/22 и 132/22) донесен је и Правилник о поступку утврђивања привремене спријечености за рад („Службени гласник Републике Српске“, број: 43/23).

Дакле, предметно питање је примарно регулисано Законом о обавезном здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“, број: 93/22 и 132/22), којим је прописана могућност да послодавац обрачуна и исплати и већи проценат накнаде плате у случају привремене спријечености за рад у односу на основ и проценат прописан овим законом, те сматрамо да не постоји ваљан основ и могућност измјене Правилника о поступку утврђивања привремене спријечености за рад у складу са предметним захтјевом.

С поштовањем,                                                                                

  МИНИСТАР

                                                                                                                Ален Шеранић, др мед.    

07.06.2023

Име посланика:

Сазив: 
11