Народни посланик Бојан Видић Министарству правде, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бојан Видић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је између двије сједнице 28. децембра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

Ради се о плаћању судских трошкова у кривичном поступку. Наиме, када се кривични поступак оконча са доношењем ослобађајуће или одбијајуће пресуде, трошкови поступка падају на терет суда, иако се кривични поступак покреће актом тужилаштва.

Било би добро да се у наредном периоду размотри могућност да трошкови кривичног поступка који се окончају ослобађајућом или одбијајућом пресудом буду трошкови који ће падати на терет тужилаштва. У таквој ситуацији било би простора да се  утврди већа одговорност свих учесника у кривичном поступку за радње које предузимају, посебно са аспекта адекватне припреме и заступања оптужница на основу којих се покреће кривични поступак.

 

ОДГОВОР:

Број: 08.020/052-10/16

Датум:  05.01.2016. године

        НАРОДНА СКУПШТИНА

        РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик  Бојан Видић, Клуб посланика СНСД – Милорад Додик, поставио је , између двије сједнице 28.12.2015. године, сљедеће посланичко питање:

„Ради се о плаћању судских трошкова у кривичном поступку. Наиме, када се кривични поступак оконча са доношењем ослобађајуће или одбијајуће пресуде, трошкови поступка падају на терет суда, иако се кривични поступак покреће актом тужилаштва.

Било би добро да се у наредном периоду размотри могужност да трошкови кривичног поступка, који се окончају ослобађајућом или одбијајућом пресудом, буду трошкови који ће падати на терет тужилаштва. У таквој ситуацији, било би простор да се утврди већа одговорност свих учесника у кривичном поступку, за радње које предузимају, посебно са аспекта адекватне припреме и заступања оптужница, на основу којих се покреће кривични поступак“.

 У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264 Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

                                                                             О Д Г О В О Р

Закон о кривичном поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 53/12), у члану 100, регулисао је питање „трошкова поступка у случају обуставе поступка, ослобађајуће или осуђујуће пресуде“.

Такође, наведеним законом регулисано је и питање „имовинскоправног захтјева“, члан 103 – 114.

Напомињемо и да ће Министарство правде, у наредном периоду, имајући у виду наводе изнесене у овом посланичком питању, извршити стручну  анализу важећег законског оквира, којим би трошкови  кривичног поступка, који се окончају ослобађајућом или одбијајућом пресудом, били трошкови који ће падати на терет тужилаштва.

     С поштовањем,

 

                                                                                                   М И Н И С Т А Р

                                                                                                 Антон Касиповић

 

 

 

 

 

 

28.12.2015
Сазив: 
9