Народни посланик Бојан Видић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бојан Видић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је на Осмој сједници одржаној 8. децембра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

               Ради се о рјешавању стамбене проблематике једног броја запослених, у МУП-у, за разлику од већег броја запослених који су ријешли своје станарско право, путем станарског права, касније откупа станова, наиме у једном ранијем периоду, Министарство је закључивало уговоре са једним бројем запослених, уговоре о закупу, без права откупа. Мислим да је то последица једног административног пропуста, поготово из чињенице, што су људи већ дугогодишњи корисници тих станова, уложили значајна средства у њихову адаптацију, како због ратних разарања тако и дотрајалости, мислим да би ово требало исправити на начин да се омогући људима, да откупе те станове.

               Молим Министарство да сагледа о ком броју случајева се ради да прибави мишљење Републичког правобранилаштва, и да изађе с тим, да видимо у ком наредном периоду се то питање рјешава.

ОДГОВОР:

Број: С/М-052-440/15

Дана: 22.12.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.-

Народни посланик Бојан Видић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик, поставио је на 8. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 08. децембра 2015. године, сљедеће посланичко питање:

''Ради се о рјешавању стамбене проблематике једног броја запослених у МУП -у, за разлику од већег броја запослених који су ријешили своје станарско право, путем станарског права, касније откупа станова, наиме у једном ранијем периоду, Министарство је закључивало уговоре са једним бројем запослених, уговоре о закупу, без права откупа. Мислим да је то посљедица једног административног пропуста, поготово из чињенице, што су људи већ дугогодишњи корисници тих станова, уложили значајна средства у њихову адаптацију, како због ратних разарања, тако и дотрајалости, мислим да би ово требало исправити на начин да се омогући људима, да откупе те станове.

Молим Министарство да сагледа о ком броју случајева се ради да прибави мишљење Републичког Правобранилаштва и да се изађе с тим, да видимо у ком наредном периоду се то питање рјешава?''

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Министарство унутрашњих послова Републике Српске је омогућило откуп станова свим радницима  који су испуњавали законске услове за откуп.

Међутим ово Министарство располаже са седам (7) службених станова који су у периоду од 2007. до 2013. године, на основу Одлуке министра унутрашњих послова проглашени службеним станом, а потом рјешењем односно уговором дати  радницима у закуп док трају потребе службе. Наведени станови налазе се: 1 стан у Бања Луци, 1 у Лакташима, 3 у Добоју, 2 у Вишеграду.

Министарство располаже са још 2 стана који су у поступку поврата станова враћени од стране Министарства за избјегла и расељена лица и нису додијељени у закуп а налазе се на подручју општине Трново док је поступак за поврат 3 стана на подручју Града Добоја у току.

Такође је затражено мишљење Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште Бања Лука, да ли и на који начин се може омогућити корисницима предметних станова откуп и у складу са добијеним мишљењем, биће предузете одговарајуће активности.

С поштовањем,

 

                                                                                                                            М И Н И С Т А Р

                                                                                                                         мр Драган Лукач

 

 

 

 

 

              

08.12.2015

Име посланика:

Сазив: 
9