Народни посланик Бојан Видић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бојан Видић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је на Једанаестој сједници одржаној 12. априла 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

               Дана 8. децембра 2015. године на Осмој сједници НС РС поставио сам посланичко питање које се односи на приватизацију државних станова које користи један број запослених радника у Министарству унутрашњих послова-Станица јавне безбједности Модрича.

               Ради се о чињеници да су станови додијељени на основу Закона о приватизацији државних станова, без права на откуп, што је у супротности са поменутим Законом.

               У прилогу овог питања достављам Вам рјешења и уговоре о закупу станова који су дати у закуп.

               Молим Министарство да сагледа овај проблем и у складу са Законом о приватизацији државних станова омогући корисницима откуп станова, с обзиром да су њихови дугогодишњи корисници и уложили су значајна средства у њихову адаптацију. Предлажем да се набави мишљење и надлежног Правобранилаштва и о свему достави одговор на ово питање у писаној форми.

ОДГОВОР:

Број: С/М-053-103/16

Дана: 26.04.2016. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.-

В  Е  З  А: Ваш акт број: 04.2-011-154/16 од 18.04.2016. године.-

Народни посланик Бојан Видић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик, поставио је на Једанаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 12. и 13. априла 2016. године, сљедеће посланичко питање:

''Дана 8. децембра 2015. године на Осмој сједници НР РС поставио сам посланичко питање које се односи на приватизацију државних станова које користи један број запослених радника  Министарства унутрашњих послова – Станица јавне безбједности Модрича.

 Ради се о чињеници да су станови додијељени на основу Закона о приватизацији државних станова, без права на откуп, што је у супротности са поменутим законом. У прилогу овог питања достављам Вам рјешења и уговоре о закупу станова који су дати у закуп.  Молим Министарство да сагледа овај проблем и у складу са Законом о приватизацији државних станова омогући корисницима откуп станова, с обзиром да су њихови дугогодишњи корисници и уложили су значајна средства у њихову адаптацију.

Предлажем да се прибави мишљење и надлежног Правобранилаштва и о свему достави одговор на ово питање у писаној форми.''

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

               Одлуком министра унутрашњих послова Републике Српске, број: 05/1-3-372-178/03 од 26.10.2007. године, проглашен је службеним станом једнособан стан у Модричи, Трг Јована Рашковића број 4/2, површине 35м2 власништво Министарства унутрашњих послова Републике Српске, на основу које је исти рјешењем број: 05/1-3-372-178/03 од 30.10.2007. године, радници Полицијске станице Модрича Урумовић Свјетлани дат у закуп.

               Такође, одлуком министра унутрашњих послова Републике Српске број: 05/1-3-372-9/07 од 26.10.2007. године, проглашен је службеним станом двособан стан у Модричи,Трг Јована Дучића бб, површине 59,95м2 власништво Министарства унутрашњих послова Републике Српске, на основу које је исти рјешењем број: 05/1-3-372-9/037 од 30.10.2007. године, раднику Полицијске станице Модрича Васић Предрагу дат у закуп.

               Сходно одредбама Закона о стамбеним односима (''Службени гласник СР БиХ'', бр. 13/74, 23/76, 34/83, 12/87, 36/89,14/84 - Пречишћени текст и ''Службени гласник Републике Српске'', бр. 19/93, 22/93, 12/99 и 31/99), Правилника о стамбеним односима радника Министарства унутрашњих послова, број: 05/1-012-6 од 18.06.2002. године и број: К/Б-4284/04 од 22.12.2004. године и Закона о приватизацији државних станова, именовани су као закупци, закључили уговор о закупу службеног стана са МУП РС.

               Тачком  10. односно 11. закључених уговора, наведено је да закупац не остварује право на откуп стана у смислу Закона о приватизацији државних станова.

               Такође, уговорима је наведено да закупцу може престати право закупа службеног стана на један од начина утврђених чланом 60. Правилника о стамбеним односима радника Министарства унутрашњих послова (на захтјев радника, престанком радног односа  због којег је дошло кривицом радника, додјелом стана на коришћење у закуп, односно усељењем у властиту кућу или стан, у мјесту гдје се службени стан налази, престанком обављања послова због којих му је службени стан и додијељен и у другим случајевима прописаним законом).

               Поводом истог посланичког питања, које је народни посланик Бојан Видић поставио на Осмој сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржаној 08.12.2015. године, Министарство унутрашњих послова Републике Српске, обратило се Правобранилаштву Републике Српске, Сједиште замјеника Бања Лука, које је доставило мишљење да се са захтјевом за давање мишљења у конкретном случају, потребно обратити Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, које је уједно обрађивач и предлагач Закона о приватизацији државних станова који регулише поступак приватизације станова у државној својини.

               Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је обавијестило ово Министарство, да службени станови  не  могу  бити предмет откупа, а корисници тих станова имају право да их користе у складу са актом о додјели док трају потребе службе, без могућности откупа.

С поштовањем,

                                                                                                           МИНИСТАР

                                                                                                        мр Драган Лукач

 

                                                                                                                         

12.04.2016
Сазив: 
9