Народни посланик Бранислав Бореновић Агенцији за безбједност саобраћаја, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице, 26. јануара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

                Доставите прецизне податке колико имате и којих неизмирених обавеза за 2017. годину (за сваки економски код појединачно).

                Напомињем да ме не интересује да ли је налог за исплату отишао према трезору, већ искључиво оне обавезе, дуговања која нису извршена, уплаћена према крајњем кориснику.

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: 13/2/052-125/18

Датум: 7.2.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Вука караџића 2

Бања Лука

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Поштовани,

Везано за ваш допис број 02/2-08-57/18 од 30.01.2018. године, који се односи на постављено питање Бранислава Бореновића: '' Доставите прецизне податке колико имате и којих неизмирених обавеза за 2017. годину (за сваки економски код појединачно).'', достављамо вам сљедеће податке:

Укупне обавезе Агенције за безбједност саобраћаја на дан 31.12.2017. године износе 114.798,29 КМ, детаљан преглед обавеза је дат у наредној табели:

Редни

број

Економски

код

Опис

Износ

1

2221

Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата

14.917,00 КМ

2

22211

Обавезе за нето плате и накнаде плата

8.656,20 КМ

3

222111

Обавезе за за нето плате и накнаде плата за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата које се не рефундирају

8.656,20 КМ

4

22219

Обавезе за за порезе и доприносе на плату

5.549,80 КМ

5

222191

Обавезе за за порезе на плату

861,82 КМ

6

222198

Обавезе за збирне доприносе на плату

4.687,98 КМ

7

22221

Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи

711,00 КМ

8

222211

Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи

711,00 КМ

9

223

Обавезе из пословања

99.981,29 КМ

10

2231

Обавезе из пословања у земљи

97.612,53 КМ

11

22311

Обавезе према правним лицима у земљи

88.113,52 КМ

12

223111

Обавезе за набавку робе и услуга у земљи

82.017,82 КМ

13

223112

Обавезе за набавку сталне имовине у земљи

6.095,70 КМ

14

22312

Обавезе према физичким лицима у земљи

9,250,75 КМ

15

223121

Обавезе  према физичким лицима у земљи

9,250,75 КМ

16

22315

Обавезе за порезе и доприносе на терет послодавца у земљи

248,26 КМ

17

223151

Обавезе за за порезе и доприносе на терет послодавца у земљи

248,26 КМ

18

2232

Обавезе из пословања у иностранству

2.268,76 КМ

19

22321

Обавезе  према правним лицима у иностранству

2.268,76 КМ

20

223211

Обавезе за набавку робе и услуга у иностранству

2.268,76 КМ

 

Напомена: Са 06.02.2018. године измирене су обавезе у износу од 56.079,07 КМ, тако да преостале обавезе Агенције за безбједност саобраћаја за 2017. годину износе 58.719,22 КМ.

С поштовањем,

                                                                                                                                        Директор

                                                                                                                              Милија Радовић

                                                                                                                       (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

 

26.01.2018

Име посланика:

Сазив: 
9