Народни посланик Бранислав Бореновић Влади Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 18. априла 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                  Обзиром да ми нисте прецизно одговорили на питање-тражим да ми доставите одговор о појединачним исплатама по било којем основу (коме и којих) од оснивања, па до 31.3.2017. године, када је у питању Комисија за ревизију приватизације.

                  Понављам још једном, доставите нам аналитику свих исплата по било којем основу, за сваку годину, посебно до 2006. године до 31.3.2017. године.

ОДГОВОР:

Број: 04.2-011-145-3  /17

Дана: 14.09.2017.године                                                                          

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске,  18. априла 2017. године, сљедеће посланичко питање:

„Обзиром да ми нисте прецизно одговорили на питање, тражим да ми доставите одговор о појединачним исплатама по било којем основу (коме и којих), од оснивања па до 31.03.2017. године, када је у питању Комисија за ревизију приватизације.

Понављам још једном, доставите нам аналитику свих исплата по било којем основу, за сваку годину посебно од 2006. године до 31.03.2017.године.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

Влада Републике Српске је на 119. сједници, одржаној 06.04.2017. године, донијела Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању накнаде за рад Комисије за ревизију приватизације државног капитала у предузећима и банкама, број: 04/1-012-2-883/17 ( „Службени гласник Републике Српске“, број 39/17). Дакле, од дана ступања на снагу ове одлуке, накнада члановима Комисије се не исплаћује.

На Ваш захтјев у прилогу Вам достављамо Преглед накнада члановима Комисије у периоду 2006-2017. године.

С поштовањем,                 

                 

                                                                                      ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР ВЛАДЕ

                                                                                                                Ђука Хуремовић                           

НАПОМЕНА: Преглед доступан у Служби НС РС.

 

 

18.04.2017
Сазив: 
9