Народни посланик Бранислав Бореновић Министарству за економске односе и регионалну сарадњу

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП поставио је на Осамнаестој сједници одржаној 25. априла 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ И РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ

Питање  постављам у име једног  брачног пара из Бањалуке, обоје су пензионери. Добривоје, који је пензију зарадио у Руди Чајавец-у, а има пензију 376 марака мјесечно и његове супруге Милке, која је зарадила пензију у Инцел-у има пензију 294 марке мјесечно.

Питање гласи: да ли је могуће да неки човјек од 96 година, Ариел Ливне, кажу Додиков савјетник, има плату 4.000 марака као шеф тог неког представништва у Израелу, а још се јавно похвалио код Вање Фуртуле на српској телевизији да има и пензију тамо у Израелу 25.000 марака? Зар то није срамота, тај Ариел од 96 година мјесечно добија 29.000 марака, а ја и моја Милка са 670 марака треба да преживимо мјесечно  на овој скупоћи  у Бањалуци у стану?

Очекујем од вас одговор на посланичко питање врло прецизно.

ОДГОВОР:

Број: 17.01 – 012-1133 /17

Датум: 29.05.2017. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП поставио је на Осамнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 25. априла 2017. године, сљедеће посланичко питање:

„Да ли је могуће да неки човјек од 96 година, Ариел Ливне, кажу Додиков савјетник, има плату 4.000 марака као шеф тог неког представништва у Израелу, а још се јавно похвалио код Вање Фуртуле на српској телевизији да има пензију тамо у Изралеу 25.000 марака? Зар то није срамота, тај Ариел од 96 година мјесечно добија 29.000 марака, а ја и моја Милка са 670 марака треба да преживимо мјесечно на овој скупоћи у Бањалуци у стану?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

У складу са Уредбом о условима за оснивање и рад представништава Републике Српске у иностранству (''Службени гласник Републике Српске'', број: 125/11, 123/12 и 24/16) и Правилником о условима и начину коришћења буџетских средстава за финансирање рада представништава Републике Српске у иностранству (''Службени гласник Републике Српске'', број: 131/11, 5/13, 32/16 и 81/16), висина накнаде плате шефа представништва Републике Српске у иностранству утврђује се тако да се основица за обрачун плате, коју посебном одлуком утврђује Влада Републике Српске за свако представништво појединачно узимајући у обзир трошкове и стандард живота грађана државе сједишта, множи са припадајућим коефицијентом прописаног за то радно мјесто.

Такође, Влада Републике Српске је опредјељења за повећање пензија и континуирано чини напоре за побољшање услова живота свих грађана у Републици Српској.

        

 М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                      Златан Клокић

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2017

Име посланика:

Сазив: 
9