Народни посланик Бранислав Бореновић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 14. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

               Да ми доставите списак запослених на одређено и неодређено вријеме на дан 31.05.2017., као и списак запослених који су у привременом радном односу по основу Уговора о дјелу (од 01.01.2016-31.05.2017.) у Фонду за заштите животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске.

ОДГОВОР:

Број: 15.01-011-323/17

Датум, 19.09.2017.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Овом Министарству дана 20.06.2017.gодине путем Генералног секретаријата Владе Републике Српске, уз допис број 04.2-011-299/17 од 20.06.2017. године, достављено je посланичко питање народног посланика Бранислава Бореновића, Клуб посланика ПДП.

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, на деветнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 14. јуна 2017.године, поставио је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију сљедеће посланичко питање:

„Да ми доставите списак запослених на одређено и неодређено вријеме на дан 31.05.2017., као и списак запослених који су у привременом радном односу по основу Уговора о дјелу (од 01.01.2016-31.05.2017.) у Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

               Дописом овог министарства број 15.01-011-323/17 од 21.06.2017.године посланичко питање прослијеђено је Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске (у даљем тексту: Фонд) ради давања одговора на исто, с обзиром да се предметним посланичким питањем траже информације о радницима који су запослени у Фонду.

               Дана 18.07.2017.године ово министарство запримило је одговор Фонда број 04-1386-2/17 од 17.07.2017.године и спискове приложене уз исти, а што вам достављамо у прилогу овог акта. Имајући у виду да се ради о списковима који садрже личне податке, напомињемо и то да се приликом коришћења истих морају имати у виду одредбе Закона о заштити личних података („Службени гласник БиХ“, бр. 49/06  и 76/11).

Прилог: - Одговор Mинистарства (2х ћирилица и 1x латиница),                                                              

  - Одговор Фонда (2х ћирилица и 1x латиница);                                        МИНИСТАР

                 - CD (WОRD 2003)                                                                                    

                                                                                                                                            Сребренка Голић

НАПОМЕНА: Скениран одговор Фонда у pdf формату доступан у Служби НС РС.

ПРИЛОГ ДОКУМЕНТУ:

                     СПИСАК РАДНИКА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ

ЕФИКАСНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ на дан 31.05.2017. године

                                        

    НА НЕОДРЕЂЕНО

 

   1. Тодоровић Срђан   

   2. Брнић Николина

   3. Лукић Небојша

   4 .Савковић Наташа      

   5. Зрилић Наташа                        

   6. Лукач Зоран       

   7. Бркић Богдан                                               

   8.Граховац Милан

   9.Ђукић Велена

 10. Марјанац Срђан

 11. Цвијић Синиша

 12. Радић Јелена

 13. Гламочић Тијана

 14. Михајловић Синиша

 15.Врачар БиЉана

 16.Јанковић Адријана

 17.Благовчанин Тања

 18.Бундало Бранко

 19.Тешановић Ивана

 20.Ђукић Игор

 21.Девић Томић Рајна

 22. Јотановић Бојана

 23. Драгичевић Татјана

 24. Васић Миливојe

 

 На одређено

 

25. Јунгић Мићо                                 

26. Бјелинић Снежана

27. Нинковић Младен

28. Савановић Радмила

Приправници

 

29.Крчум Никола

30.Протић Стефан

 

На неплаћеном одсуству           

31. Келечевић Дајана

                                                                                      

 

 

 

                                                                                                    Сектор за правне и опште послове

 

СПИСАК ЛИЦА КОЈА СУ У СКЛАДУ СА ПОТРЕБАМА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПОВРЕМЕНО БИЛА АНГАЖОВАНА ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДЈЕЛУ

У ПЕРИОДУ ОД 1.1.2016. ГОДИНЕ ДО 31.5.2017. ГОДИНЕ

                                          

 

 1. Јадранка Симовић
 2. Миладин Гаћановић
 3. Вања Љубојевић
 4. Раденко Васић
 5. Миодраг Симовић
 6. Горан Видовић
 7. Миле Вишковић
 8. Марија Ивић
 9. Дарко Момић
 10. Лукајић Ален
 11. Александар Грубор
 12. Славица Нарић
 13. Небојша Џомбић

 

 

 

                                                   

                                                                                                    Сектор за правне и опште послове

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

14.06.2017
Сазив: 
9