Народни посланик Бранислав Бореновић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП поставио је на Другој сједници одржаној 10. фебруара 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-Министарство индустрије, енергетике и рударства

Шта планирате урадити са предузећем ''Космос'' а.д. Б. Лука ради превазилажења постојећег стања? Шта ћете урадити са захтјевима синдикалне организације? Колико се дугује по основу плата радницима, пореза и доприноса, добављачима (којима)?

Када ћете исплатити обавезе према радницима?

ОДГОВОР:

Број: 05.03/011-44/15

Датум: 18.02.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор  на посланичко питање

            Народни посланик Бранислав Бореновић (Клуб посланика ПДП), на  2. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 10.02.2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

            “Шта планирате са предузећем „Космос“ а.д. Бања Лука ради превазилажења постојећег стања? Шта ћете урадити са захтјевима синдикалне организције? Колико се дугује по основу плата радницима, пореза и доприноса, добављачима (којима)?

Када ћете исплатити обавезе према радницима? “

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

 ОДГОВОР

            У циљу превазилажења постојећег стања у привредном друштву „Космос“ а.д. Бања Лука, Министар индустрије, енергетике и рударства је именовао Комисију са задатком да изврши детаљну анализу стања у привредном друштву и да предложи конкретна рјешења за превазилажење тренутног стања.

            Комисија је извршила увид у тренутно стање у привредном друштву „Космос“ а.д. Бања Лука и урадила  Информацију о стању у привредном друштву са приједлогом аката, те исту прослиједила Влади Републике Српске на разматрање.

Према радној верзији финансијских извјештаја за 2014. годину, укупне обавезе према радницима са стањем на дан 31.12.2014. године износе 3.396.505,00 КМ, а исте се односе на обавезе за нето зараде, регрес, дневнице за службени пут, отпремнине, трошкове превоза и накнаде по у говору о дјелу. У периоду након именовања нове управе друштва, од 01.05.2013. године до 31.01.2015. године,  исплаћено је 18,5 нето плата у укупном износу од 3.681.608,40 КМ, а односе се на 7,5 плата из 2012. године и 11 плата из  2013.године.

Обавезе према добављачима износе 556.676,00 КМ, што у структури укупних обавеза износи око 4%.

Доспјеле обавезе друштва за порезе и доприносе на дан 31.12.2014. године, према подацима добијеним од стране Управе друштва, износе укупно 8.205.424,00 КМ без обрачунатих камата.

У циљу исплате заосталих плата радника, Управа друштва ће се ангажовати на наплати заосталих потраживања по основу реализованих уговора из периода од 2010. до 2014. године, као и редовној наплати потраживања по основу уговора који ће се реализовати у 2015. години.

Такође, Управа друштва је ангажована на проналаску нових послова, који би у наредном периоду могли резултирати потписивањем нових уговора.

 

                                                                                                                                                                                                          М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                                                                             Петар Ђокић

 

10.02.2015

Име посланика:

Сазив: 
9