Народни посланик Бранислав Бореновић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарству трговине и туризма

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП поставио је на Деветој сједници одржаној 18. фебруара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

-МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

-МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

               Да нам доставите из Робних резерви и других податке о набавци минералног ђубрива за 2012. годину са аналитичким подацима везано за добављаче, количине по одговарајућим врстама ђубрива и цијенама.

ОДГОВОР:

Број: 14-01-05-516-1/16

Датум:  09.03. .2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Бранислав Бореновић на наставку Девете сједнице Народне скупштине Републике Српске одржане дана 16,17. и 18. фебруара 2016. године поставио је следеће посланичко питање:

„Доставити из Робних резерви и других податке о набавци минералног ђубрива за 2012. годину са аналитичким подацима везано за добављаче, количине по одговарајућим врстама ђубрива и цијенама“.

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Ср0пске“, број: 31/11), дајемо следећи:

О Д Г О В О Р

Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-306/12 од 21.02.2012. године и Одлуком о измјени Одлуке број: 04/1-012-2-798/12 од 12.04.2012. године задуженo је JП „Робне резерве РС“ а.д. и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да изврши набавку минералног ђубрива НПК 15:15:15 или НПК 9:15:15 и минералног ђубрива НПК 8:26:26 или НПК 8:24:24 за прољетну сјетву 2012. године.

На основу ове одлуке, у поступку јавне набавке који је проведен у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине, набављено је минерално ђубриво од предузећа „Фертил“ д.о.о. Бачка Паланка.

Набављено је и испоручено пољопривредним произвођачима Републике Српске, минерално ђубриво НПК 9:15:15 у количини од 16.314.000 кг и минерално ђубриво НПК 8:26:26 у количини од 648.000 кг. Набавна цијена минералног ђубрива НПК 9:15:15 износила је 1.12 КМ/кг, а пољопривредним произвођачима је фактурисана у износу од 0,73 КМ/кг, док је набавна цијена  минералног ђубрива  НПК 8:26:26 износила 1,453 КМ/кг, а  пољопривредним произвођачима је фактурисана у износу од 0,94 КМ/кг (регрес у износу од 35%).

Одлуком Владе Републике Српске број 04/1-012-2-2131/12 од 31.08.2012. године задужено је JП „Робне резерве“ а.д. да изврши набавку минералног ђубрива НПК 15:15:15 или НПК 9:15:15  за јесењу сјетву 2012. године.

Сходно наведеној одлуци, у поступку јавне набавке који је проведен  у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине, набављено је минерално ђубриво од предузећа „Фертил“ д.о.о. Бачка Паланка.

Извршена је набавка минералног ђубрива НПК 9:15:15 у количини од 3.959.000 кг чија је набавна цијена била 1,110 КМ/кг, а исто је фактурисано пољопривредним произвођачима по регресираној цијени (регрес у износу од 25%) која је износила 0,8325 КМ/кг.

С обзиром да је исто посалничко питање упућено и Министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства, исто је сагласно са свим горе наведеним подацима.

С поштовањем,

 МИНИСТАР

Др Предраг Глухаковић

 

 

18.02.2016

Име посланика:

Сазив: 
9