Народни посланик Бранислав Бореновић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарству трговине и туризма

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП поставио је на Деветој сједници одржаној 18. фебруара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

-МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

-МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

               Да нам доставите из Робних резерви и других податке о набавци минералног ђубрива за 2012. годину са аналитичким подацима везано за добављаче, количине по одговарајућим врстама ђубрива и цијенама.

ОДГОВОР:

Број: 12.03.1-330-679/16

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Бранислав Бореновић (Клуб посланика ПДП) на наставку 9. сједнице Народне скупштине Републике Српске одржаном 18. фебруара 2016. године поставио је сљедеће посланичко питање:

„Доставити из Робних резерви и других податке о набавци минералног ђубрива за 2012. годину са аналитичким подацима везано за добављаче, количине по одговарајућим врстама ђубрива и цијенама“.

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

              

ОДГОВОР

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је сагласно са подацима наведеним у одговору Министарства трговине и туризма на предметно посланичко питање (акт број: 14-01-05-516-1/16  од 09.03.2016. године).

                                                                                                           М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                                                                           проф. др Стево Мирјанић

 

18.02.2016

Име посланика:

Сазив: 
9