Народни посланик Бранислав Бореновић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП поставио је 3. јуна 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Тражим да ми детаљано одговорите: Ко врши дистрибуцију дјечијих часописа по вртићима и основним школама Републике Српске? На основу чије одлуке? Да ли је Министарство просвјете дало сагласност за дистрибуцију истих?

Тражим да ми доставите за сваку годину појединачно, за период 2008-2014.: ко је вршио дистрибуцију дјечијих часописа? Да ли је тачно да ову врсту послова ради само једно предузеће, које је на тај начин добило монополску позицију?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-174/15

Датум: 22.06.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Бранислав Бореновић између сједница Народне скупштине Републике Српске, дана 03. јуна 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Ко врши дистрибуцију дјечијих часописа по вртићима и основним школама Републике Српске? На основу чије одлуке? Да ли је Министарство просвјете и културе дало сагласност за дистрибуцију истих?

Тражим да ми доставите за сваку годину појединачно, за период 2008-2014: ко је вршио дистрибуцију дјечијих часописа? Да ли је тачно да ову врсту послова ради само једно предузеће, које је на тај начин добило монополску позицију?“  

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо слиједећи

О Д Г О В О Р

Дистрибуција дјечијих часописа врши се у складу са Упутством о реализацији програма и других активности невладиних организација, других установа и организација у школама објављеним у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 88/09.

Према овом Упутству, издавачи дјечијих часописа обраћају се школама, а основне школе, у складу са истим, на почетку школске године врше избор дјечијих часописа које ће понудити ученицима.

Министарство је дописом број 07.032/052-83-1/14 од 13.01.2014. године дало сагласност предузећу LANAX д.о.о. да се може обратити основним школама и понудити им дјечије часописе чији је издавач, уз напомену да се избор дјечијих часописа у школама врши у складу са Упутством о реализацији програма и других активности невладиних организација, других установа и организација у школама. Овом сагласношћу Министарство није обавезало школе да врше искључиво дистрибуцију часописа чији је издавач предузеће LANAX д.о.о, већ је овом предузећу само дата могућност да се обрати школама и понуди им часописе чији је издавач.

Министарство не може утицати на то који ће часописи бити изабрани и понуђени ученицима, јер се избор дјечијих часописа врши на основу стручног мишљења о квалитету понуђених часописа које директору школе дају стручни активи наставника разредне, односно предметне наставе. Родитељи на принципу добровољности доносе одлуку о куповини понуђених часописа. Дјечији часописи су корисна литература, али нису обавезни за ученике и у школама се не може вршити притисак на ученике и родитеље ради куповине истих. Такође, наставници не могу задавати ученицима задатке нити их оцјењивати на основу рада из дјечијих часописа.

 

                    М И Н И С Т А Р

                                                                                                                    др Дане Малешевић

 

03.06.2015
Сазив: 
9