Народни посланик Бранислав Бореновић Министарству просвјете и културе, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице 12. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

            Поштовани,

            Одговором број: 07.032/011-174/15 од 22.06.2015. године на моје посланичко питање, а које се односи на вршење дистрибуције дјечијих часописа по вртићима и основним школама Републике Српске, нисам задовољан, јер нисам добио одговоре у потпуности.

            Питање је гласило:

            ''Ко врши дистрибуцију дјечијих часописа по вртићима и основним школама Републике Српске? На основу чије одлуке? Да ли је Министарство просвјете и културе дало сагласност за дистрибуцију истих?

            Тражим да ми се достави за сваку годину појединачно, за период 2008-2014.: ко је вршио дистрибуцију дјечијих часописа? Да ли је тачно да ову врсту послова ради само једно предузеће, које је на тај начин добило монополску позицију?''

            У Вашем одговору сте написали да је Министарство дало сагласнот предузећу ''LANAX'', које се као такво може обратити основним школама.

            Имајући информације, у основним пколама се продају часописи ''Шики Мики'', ''Школарка'', ''Школарац'' и ''Нај'', које издаје предузеће ''Нова школа плус'', за које ми нисте написали да ли има сагласност, као и за предузеће ''Арт сцена'' и њихов часопис ''Јежурко''.

            Из горе наведеног тражим да ми се да информација да ли горе наведена предузећа, ''Нова школа плус'' и ''Арт сцена'', имају сагласност за дистрибуцију дјечијих часописа, а на основу Закона о основном образовању и васпитању Републике Српске, члан 129. став (3) тачка р) и Упутства о реализацији програма и активности невладиних организација, других установа и организација у школама, ако нема, на основу чега врше дистрибуцију истих по основним пколама?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-308/15

Датум: 20.10.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Бранислав Бореновић између сједница Народне скупштине Републике Српске, дана 12. октобра 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Одговором број: 07.032/011-174/15 од 22.06.2015. године на моје посланичко питање, а које се односи на вршење дистрибуције дјечијих часописа по вртићима и основним школама Републике Српске, нисам задовољан, јер нисам добио одговоре у потпуности.

Питање је гласило:

„Ко врши дистрибуцију дјечијих часописа по вртићима и основним школама Републике Српске? На основу чије одлуке? Да ли је Министарство просвјете и културе дало сагласност за дистрибуцију истих?

Тражим да ми се достави за сваку годину појединачно, за период 2008-2014: ко је вршио дистрибуцију дјечијих часописа? Да ли је тачно да ову врсту послова ради само једно предузеће, које је на тај начин добило монополску позицију? “ 

У вашем одговору сте написали да је Министарство дало сагласност предузећу „Ланах“, које се као такво може обратити школама.

Имајући информације, у основним школама се продају часописи „Шики Мики“, „Школарка“, „Школарац“ и „Нај“, које издаје предузеће „Нова школа плус“, за које ми нисте написали да има сагласност, као и за предузеће „Арт сцена“ и њихов часопис „Јежурко“.

Из горе наведеног, тражим да ми се да информација да ли горе наведена предузећа, „Нова школа плус“ и „Арт сцена“ имају сагласност за дистрибуцију дјечијих часописа, а на основу Закона о основном образовању и васпитању Републике Српске, члан 129. став 3) тачка р) и Упутства о реализацији програма и активности невладиних организација, других установа и организација у школама, ако нема, на основу чега врше дистрибуцију истих по основним школама?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо слиједећи

О Д Г О В О Р

            Дистрибуција дјечијих часописа врши се у складу са Упутством о реализацији програма и других активности невладиних организација, других установа и организација у школама објављеним у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 88/09.

            Када је у питању позивање на члан 129. став 3 тачка р) Закона о основном образовању и васпитању  ("Службени гласник Републике Српске" број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) којим је прописано да директор школе, између осталог, сарађује са владиним, невладиним и другим организацијама уз сагласност Министарства, подјећамо Вас да је на основу поменутог члана Закона донесено Упутство о реализацији програма и других активности невладиних организација, других установа и организација у школама којим је детаљније разрађена сарадња владиних, невладиних и других организација са школама.

            Овим упутством, поред реализације програма, пројеката, истраживања и других активности владиних, невладиних и других организација, разрађен је и начин понуде дјечијих часописа основним школама и њихова дистрибуција. Прописано је да издавачи дјечијих часописа уписани у Регистар издавача Републике Српске и Регистар јавних гласила Републике Српске, као и издавачи изван простора Републике Српске, могу понудити школама часописе примјерене узрасту ученика. Школа на почетку школске године врши избор дјечијих часописа које ће понудити ученицима. Избор дјечијих часописа врши се на основу званичног стручног мишљења о квалитету понуђених часописа које директору школе дају стручни активи наставника разредне, односно предметне наставе. Дјечији часописи за које стручни активи у школи дају позитивно мишљење достављају се учитељима и одјељењским старјешинама како би их понудили ученицима и њиховим родитељима на увид и доношење одлуке о куповини. Родитељи на принципу добровољности доносе одлуку о куповини одређеног дјечијег часописа.

            Неспорно је да је Министарство дописом број 07.032/052-83-1/14 од 13.01.2014. године дало сагласност предузећу LANAX д.о.о. да се може обратити основним школама и понудити им дјечије часописе чији је издавач, уз напомену да се избор дјечијих часописа у школама врши у складу са Упутством о реализацији програма и других активности невладиних организација, других установа и организација у школама. Овом сагласношћу Министарство није обавезало школе да врше искључиво дистрибуцију часописа чији је издавач предузеће LANAX д.о.о, већ је овом предузећу само дата могућност да се обрати школама и понуди им часописе чији је издавач. Другим предузећима који се баве издавањем дјечијих часописа, у конкретном случају „Нова школа плус“ и “Арт сцена“, Министарство није дало наведену сагласност, јер иста није потребна за дистрибуцију часописа у школама.  Наведена предузећа врше дистрибуцију дјечијих часописа у складу са наведеним упутством.

            Дакле, предузећа: „Ланах“, „Нова школа плус“, „Арт сцена“, као и остала предузећа која су издавачи дјечијих часописа, треба да се обрате основним школама како би школе, у складу са Упутством, спровеле процедуру и размотриле могућност дистрибуције часописа. Још једном напомињемо да за ове активности није предвиђена сагласност Министарства, већ се одлука доноси на нивоу школе.

           

        М И Н И С Т А Р

                                                                                                              др Дане Малешевић

 

 

 

12.10.2015
Сазив: 
9