Народни посланик Бранислав Бореновић Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП поставио је на Петој сједници одржаној 15. јула 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Како тече исплата пензија у овом мјесецу? Када ће бити исплаћене све пензије и колико новца недостаје у Фонду ПИО за исплату пензија кад је у питању конкретно овај мјесец и овај период године?

Молим Вас, тражим од вас писмени одговор за прошли и претпрошли мјесец, како су текли приходи у Фонду ПИО, и колико је Фонд ПИО морао да узме кредитних средстава да би исплатио пензије и да ми дате прецизну информацију: да ли је било позајмица од комерцијалних банака и када је завршена задња исплата пензије за прошли и претпрошли мјесеци у Републици Српској?
ОДГОВОР:

Број: 16-011-18/15

Бања Лука, 28.07.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, на петој сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржаној дана 15. јула 2015. године, поставио је следеће посланичко питање:

"Како тече исплата пензија у овом мјесецу? Када ће бити исплаћене све пензије и колико новца недостаје у Фонду ПИО за исплату пензија кад је у питању конкретно овај мјесец и овај период године?

Молим вас, тражим од вас писмени одговор за прошли и претпрошли мјесец, како су текли приходи у Фонду ПИО, и колико је Фонд ПИО морао да узме кредитних средстава да би исплатио пензије и да ми дате прецизну информацију: да ли је било позајмица од комерцијалних банака и када је завршена задња исплата пензије за прошли и претпрошли мјесец у Републици Српској?"

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 31/11), дајемо слиједећи

ОДГОВОР

У складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању Фонд исплаћује пензије текућем мјесецу за претходни мјесец.

Корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања Републике Српске Фонд је 10. јула 2015. године, започео исплату редовног мјесечног примања за јун. 2015. године и исплата пензија тече у складу са приливом средстава на рачуне Фонда.

Фонд је закључно са 24.јулом исплатио пензије за јун корисницима права у Републици Српској и Федерацији БиХ, а до краја јула биће исплаћене пензије и за кориснике изван БиХ.

У периоду јануар-јун 2015. године, покривеност расхода приходима је 93%. За финансирање недостајућих средстава Фонд користи краткорочна средства-револвинг кредит у износу 44,5 милиона КМ (средства се повлаче на мјесечном нивоу и враћају у року од 30 дана од сваког појединачног повлачења).

У мају 2015. године остварени су приходи у укупном износу од 74,2 милиона КМ, од чега се на приходе по основу наплате доприноса односи 58,4 милиона КМ, а 15,8 милиона КМ на приходе из трансфера из будзета РС.

У априлу 2015. године остварени су приходи у укупном износу од 84,5 милиона КМ, од чега се на приходе по основу наплате доприноса односи 68,7 милиона КМ, а 15,8 милиона КМ на приходе из трансфера из будзета РС.

Фонд је закључно са 24. јуном 2015. године, исплатио пензије за мај корисницима права у Републици Српској, а до краја јуна је исплатио пензије и за кориснике изван Републике Српске.

Закључно са 21. мајом, Фонд је корисницима права у Републици Српској исплатио пензије за април, а до краја маја је исплатио пензије за све кориснике права који примају  пензије изван Републике Српске.

 

             М И Н И С Т А Р

        Миленко Савановић

 

 

 

15.07.2015
Сазив: 
9