Народни посланик Бранислав Бореновић Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет петој сједници одржаној 3. јула 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

                На који начин ово министарство мисли ријешити проблем десетине полицијских службеника који тренутно раде у полицијским органима БиХ,  а имају мјесто пребивалишта у Републици Српској, који су током протеклог рата учествовали у ВРС, односно МУП РС и Рјешењем ПИО РС имају уписан посебан радни стаж у двоструком трајању у радну књижицу и имају проблем приликом одласка у пензију, јер Закон о полицијским службеницима БиХ полицијском службенику престаје радни однос када:'''наврши 65 година живота и законом прописан пензијски стаж или 40 година пензијског стажа.''

                Законом о ПИО РС у пензијски стаж убраја се и посебан стаж (ратни стаж), а који се не може рачунати у стаж осигурања. Законом о платама и накнадама у институцијама БиХ регулисано је да се као минули стаж обрачунава само ефективни стаж, чиме се посебан стаж рачуна само приликом одласка у пензију. Припадници ВРС и МУП РС којима није проведен поступак и није донесено рјешење у ПИО-у о посебном стажу немају такав проблем.

                За разлику од припадника полицијских службеника који су на ентитетском нивоу, којима је омогућено да наведени стаж користе у једноструком трајању, а полицијским агенцијама на нивоу БиХ није случај.

                Да ли Министарство размишља о измјени закона у члану 39. Закона о ПИО РС, којим би се омогућило одрицање посебног стажа?

ОДГОВОР:

Број: 16-04/4-011-17/2018

Бања Лука, 13.07.2018. године

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је на 25. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 3. јула 2018. године сљедеће посланичко питање:

 

„На који начин ово министарство мисли ријешити проблем десетине полицијских службеника који тренутно раде у полицијским органима БиХ, а имају мјесто пребивалишта у Републици Српској, који су током протеклог рата учествовали у ВРС, односно МУП РС и Рјешењем ПИО РС имају уписан посебан радни стаж у двоструком трајању у радну књижицу и имају проблем приликом одласка у пензију, јер Закон о полицијским службеницима БиХ полицијском службенику престаје радни однос када: „наврши 65 година живота и законом прописан пензијски стаж или 40 година пензијског стажа“.

Законом о ПИО РС у пензијски стаж убраја се и посебан стаж (ратни стаж), а који се не може рачунати у стаж осигурања. Законом о платама и накнадама у институцијама БиХ регулисано је да се као минули стаж обрачунава само ефективни стаж, чиме се посебан стаж рачуна само приликом одласка у пензију. Припадници ВРС и МУП РС којима није проведен поступак и није донесено рјешење у ПИО-у о посебном стажу немају такав проблем.

За разлику од припадника полицијских службеника који су на ентитетском нивоу, којима је омогућено да наведени стаж користе у једноструком трајању, а полицијским агенцијама на нивоу БиХ није случај.

Да ли Министарство размишља о измјени закона у члану 39. Закона о ПИО РС, којим би се омогућило одрицање посебног стажа?“

 

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

„Посланичко питање садржи неколико питања, која су постављена релативно непрецизно, али се може претпоставити суштина сваког питања појединачно.

Не постоји проблем остваривања права на старосну пензију полицијских службеника који раде у Државној агенцији за истраге и заштиту (СИПА) и Државној граничној служби (ДГС), а који имају пребивалиште у Републици Српској, који су пријављени у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса Републике Српске и који имају 65 година живота и 15 година стажа осигурања или 40 година пензијског стажа. Проблем за поменуте полицијске службенике са 40 година пензијског стажа је постојао до краја 2015. године, када је постојала могућност да им радни однос престане у складу са Законом о полицијским службеницима БиХ, али да због година живота, не испуњавају услове за остваривање права на старосну пензију. Ступањем на снагу Закона о измјенама и допуна а Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“, број 103/15), односно 1. јануара 2016. године, тај проблем је ријешен. Наиме, чланом 4. тог закона, прописано је да право на старосну пензију има полицијски службеник, службеник Судске полиције Републике Српске и припадник службе обезбјеђења – полицајац казнено-поправне установе у Републици Српској када наврши 40 година пензијског стажа, без обзира на године живота. Појам „полицијски службеник“ се односи на полицијске службенике у Министарству унутрашњих послова Републике Српске али и полицијске службенике у агенцијама на нивоу БиХ, који су осигураници Републике Српске.

С обзиром да се у питањима врло непрецизно и погрешно употребљавају појмови у вези са појмом „стаж“, треба подсјетити да је чл. 22. до 39. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 82/13 и 103/15), прецизно дефинисано шта обухвата појам пензијски стаж, шта се подразумијева под стажом осигурања са ефективним трајањем, стажом осигурања са увећаним трајањем, као и посебним стажом у двоструком трајању. Из поменутих одредби Закона, лако се може закључити да се посебан стаж не може рачунати у стаж осигурања. У Републици Српској, увећање плате по основу ткз. минулог рада, уређено је чланом 124. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16), тако да се плата увећава за сваку годину „радног стажа“, што суштински одговара стажу осигурања са ефективним трајањем. Према томе, посебан стаж у двоструком трајању не утиче на увећање плате по основу ткз. минулог рада.

Што се тиче поступка утврђивања посебног стажа у двоструком трајању, наглашавамо да се тај поступак не води по службеној дужности, већ по захтјеву странке. Није тачна констатација да је полицијским службеницима на ентитетском нивоу омогућено да наведени стаж користе у једноструком трајању, а полицијским агенцијама на нивоу БиХ није случај. У Републици Српској таква могућност је постојала до 19. јануара 2016. године, односно до престанка важења Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 55/07). Наиме, чланом 125. став 2. тог закона, било је прописано да код утврђивања услова за престанак уговора о раду, раднику који је остварио посебан стаж у двоструком трајању, послодавац је дужан да тај дио стажа рачуна у једноструком трајању, уколико то радник захтијева. Од 20. јануара 2016. године, ступањем на снагу Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16), таква могућност не постоји.

Према томе, евентуалне измјене члана 39. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, којим би се омогућило одрицање посебног стажа, не би утицале на „проблеме“ означене у посланичком питању, односно на појединачна питања у оквиру посланичког питања.

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                       МИНИСТАР

                                                                                                                                                      Миленко Савановић

 

 

 

 

03.07.2018
Сазив: 
9