Народни посланик Бранислав Бореновић Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет петој сједници одржаној 3. јула 2018. године

 

 

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

 

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

 

                Да ли ово министарство планира измјене Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у смислу измјена члана 63. став (2) тачка (д) којом се укида ограничење издржавања од три године за брата и сестру погинулог борца?

                Тиме би се укинула дискриминација за погинуле борце, који су имали 18, 19 и 20 година приликом погибије.

ОДГОВОР:

Број: 16-03/1-011-19/18

Датум, 27. 07. 2018. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

 

             Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП,  поставио је на Двадесет петој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 03. јула 2018. године сљедеће посланичко питање Министарству рада и борачко-инвалидске заштите:

             „Да ли ово министарство планира измјене Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинскг рата Републике Српске у смислу измјена члана 63. став 2. тачка д) којом се укида ограничење издржавања од три година за брата и сестру погинулог борца?

              Тиме би се уклонила дискриминација за погинуле борце, који су имали 18, 19, и 20 година приликом погибије.“

            

О Д Г О В О Р

 

           Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник РС“ бр. 134/11,  9/12 и 40/12), обезбјеђује стицање статуса и права родитељима погинулог борца и члановима његове уже породице (супрузи и дјеци) а само изузетно брату и сестри погинулог борца,  уколико испуњавају посебне услове.

           Чланом 13.  став 1. тачка г) и чланом 63.  став 2. тачка д) прописани су услови под којим брат и сестра  могу остварити статус и права прописана овим законом а који морају бити кумулативно испуњени и то:

          -  ако нема других корисника породичне инвалиднине

          -  ако нема других лица која су обавезна по закону да их издржавају

          - ако су малољетни или неспособни за рад  а неспособност је наступила прије навршене 15. године живота

          -  ако их је погинули борац издржавао најмање три године непосредно прије смрти и

         -   ако нису смјештени у одговарајућу установу на терет буџета

                                   

         Овакво законско рјешење усклађено је са одредбама Породичног закона који прописује  приоритетну обавезу  издржавања између родитеља и дјеце и између брачних  другова, док је истим законом издржавање између браће и сестара  предвиђено само уколико нема сродника за које је утврђена обавеза издржавања.

         Из наведеног разлога сматрамо да нема основа за измјену Закона у смислу брисања услова у погледу издржавања који су прописани за брата и сестру погинулог борца и изједначавање са родитељима и члановима уже породице у стицању статуса и права.

 

                                                                                                                                               М И Н И С Т А Р                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                           Миленко Савановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.07.2018
Сазив: 
9